Postare prezentată

10 Essential British English Expressions - Volume 2

2009/02/14

Imperializare şi lingăi români

Lingăii occidentului au următoarele elemente intelectuale comune:


1.Halesc momeala imperializării sub denumirea de mondializare.

De frică, păzindu-şi hoitul uită automat că agenţii imperializării nu sunt ruşii, japonezii, chinezii, indienii sau arabii -ca să menţionez câteva popoare care contează într-un proces de globalizare.


2.De frica pierderii ciolanului la care rod, nu iau informaţii în mod raţional, echilibrat din toate sursele şi despre toate popoarele cum s-ar cuveni unui cunoscător al mondializării ci numai din sursele furnizate de autorii imperializării.

3. Fac atâta propagandă anti mondializare încât sfârşesc prin a face propaganda imperializării şi a furniza informaţii gratuite spionajului imperialist şi trădează pe cei pe care pretind că îi slujesc adică pe cei din poporul propriu.

4. Utilizează preponderent limba imperialiştilor şi uneori până la absurd ca şi cum toată lumea ar fi americană şi se înţelege de la sine că trăieşte valorile Americii de Nord.

5. Orice bâşină propagandistică imperială o inhalează pentru a o transforma într-o emisie de ideologie naţionalistă, sinteză a veninului spiritual imperial occidental şi viermismului naţional local.

6. Preiau benevol directive imperiale occidentale şi le transformă în crez de viaţă personală în ciuda tuturor contradicţiilor existenţiale în care intră.

O probă a conformării lingăilor români faţă de imperialismul american a fost faptul că românii nu au făcut demonstraţie împotriva agresării americane a Europei prin distrugerea Slaviei de Sud şi nici împotriva pactului american al Atlanticului de Nord când şi-a pus steagul morţii pe Casa Poporului Român.

Pentru oamenii atenţi, toate aceste semne trebuie să dea de gândit că avem de a face cu o acţiune concertată a duşmanilor noştri prin intermediul propriilor noştri cetăţeni în condiţii de ocupaţie politică şi economică.

Se desprind unele reguli praxiologice pentru raportarea la toate grupurile şi indivizii cu care avem de face astfel încât să ne asociem în cunoştinţă de cauză.

Una din reguli este să ne definim termenii prin gen proxim şi diferenţă specifică sau măcar printr-o definiţie reală. De exemplu termenii de mondializare şi imperializare, comunism, socialism, capitalism, democraţie, aristocraţie, oligarhie, etc trebuie definiţi cu precizie căci sunt puternic confuzi şi neclari adică exact aşa cum îşi doresc tâmpitorii occidentali. Aveţi în vedere că TÂMPITORII IMPERIALI lucrează continuu şi intens pentru degradarea spirituală apoi psihică a românimii. La fel de continuu şi de intens trebuie să lucrăm şi noi căci fără conştiinţă aţi văzut că nici măcar partidele comuniste, care au avut puterea politică 70 de ani într-o treime de lume nu au reuşit să construiască societatea comunistă niciunde.