Postare prezentată

Verdict Politic - Toti romanii arestati doua zile!

2016/04/26

Pruncucideri și pedofilie capitalistă

Spionajul rus a demarat o acțiune de amploare pentru a verifica soarta copiilor ruși adoptați de către cetățeni ai SUA și a descoperit că în ultimii ani un număr de 20 de copii ruși au murit în condiții suspecte în casele părinților adoptivi americani în timp ce mulți alții au ajuns sclavi sexuali ai acelorași ”părinți” ( sursa: Novaia Zemlye, 19 decembrie 2012). Alți zece copii ruși au murit în SUA uciși de părinții lor adoptivi(sursa: Ria Novosti, 18 decembrie 2012).

2016/04/21

Animalizare antieuropeană

Un text teribil despre criza refugiaților: lumea va fi transformată într-o imensă fermă a animalelor, condusă fără milă


Vinovaţii trebuie căutați în Occident
 

E inutil de așteptat efectul imigranților asupra Europei. Se vede deja cu ochiul liber din discuțiile și polemicile stârnite pe marginea subiectului, deși acesta e doar începutul.
Zâzania și certurile au împărțit rapid lumea între poziții cvasirasiste și moraliștii cu telescopul, de regulă comuniști dornici să împartă cadouri pe spinarea altora și să provoace revoluție prin orice mijloace. Diverse grupuri extremiste se pregătesc de războiul cu musulmanii în Europa, în timp ce fete și băieți inocenți așteaptă refugiații cu mintea larg deschisă, repetând la indigo scenariul lui Jean Raspail din romanul Le camp des saints (despre care nu există nici măcar o referință, după cunoștința mea, în română).
În aceste condiții, poate că totuși nu e complet inutil de reluat discuția despre rolul imigranților, într-o cheie mai largă.
Potrivit unor gânditori precum Wittgenstein, Weaver sau Macintyre, există o legătură indisolubilă între un limbaj al raționalității practice și un mod de viață. Economiștii Școlii Austriece de Economie (Mises, Rothbard, Hoppe) au sesizat, de pildă, că distrugerea culturii prin invazia imigranților, chiar dacă ar putea aduce beneficii pe termen scurt, în final este similară cu socialismul pe scară largă și cu prăbușirea economică.

Afară din Uniunea bruxeleză

Uniunea bruxeleză are un fundal negru și o istorie complice.
Iată ce au făcut europenii pe baza creștinismului. Aceeași cale va fi urmată cu mijlocele actuale ale științei și tehnicii.

A. Hyatt-Verrill Inchiziția

Mrejele Inchiziției

Era necesar ca organizațiile însărcinate cu stârpirea ereziei de către Inchiziție să aibă puteri superioare toturor celorlalte organizații ecleziastice. Cruciadele puseseră capăt rezistenței armate a ereticilor. Ei rămăseseră însă foarte numeroși și din ce în ce mai greu de descoperit și de dovedit. Când un suspect era arestat, nu exista împotriva lui nici o dovadă din afară, fiindcă în afară de localitatea unde numărul lor mare le da o siguranță relativă, ereticii aveau grijă să se conformeze formal obiceiurilor ortodoxe. Se întâmpla foarte rar să poți face dovada ereziei, în afara de cazul când cel suspect mărturisea singur. Tortura nu era încă introdusă și nu se făcuse, până atunci, prea mult uz de ea.


Era formal oprit să se aplice o pedeapsă corporală sau să facă să curgă sânge. Inchizitorii se serveau de nenumăratele lor organizații, de cunoștințele lor multiple, de secretul confesional și de influența lor asupra poporului, spre a-i face pe eretici să se pocăiască și să se convertească. La adăpostul tuturor legilor, regulilor sau restricțiilor, în afară de cele ale organizațiilor lor, ei au creat repede legi și reguli care le dădeau împuternicire aproape absolută asupra tuturor lucrurilor.


Una din aceste reguli, de pildă, decreta că toți cei care erau bănuiți de rezie, trebuiau să se purifice sub amenințarea de a pierde toate drepturile religioase și civile timp de un an. Dacă în răstimpul acesta nu se purificau după vrerea inchizitorilor, erau condamnați ca eretici. Toți cei ce refuzau să depună jurământul înaintea tribunalului erau considerați dintr-o dată eretici. Ereticii din toate sectele erau scoși din lege și, dacă erau condamnați, erau dați pe mâinile autorităților civile pentru a fi pedepsiți. Dacă frica de moarte îi făcea să dea înapoi, erau închiși pentru toată viața. Dacă recădeau în erezie, erau condamnați, definitiv, la moarte. Toate bunurile unui eretic erau confiscate și urmașii lor erau dezmoșteniți. Copii lui, până la a doua generație, nu puteau ocupa nici o funcție oficială, în afară de cazul când căpătau îndurarea, denunțând pe tatăl lor sau pe vreun alt eretic. Apărătorii ereticilor erau afurisiți pentru totdeauna; bunurile lor confiscate și moștenitorii lor supuși acelorași pedepse ca cei ai ereticilor. Cei care apărau greșelile ereticilor erau considerați ca eretici, cu excepția celor care se pocăiau. Locuințele ereticilor și ale celor care îi găzduiau trebuiau să fie arse și să nu mai fie reconstruite vreodată. Mărturia unui eretic nu era valabilă înaintea unui tribunal, decât dacă ereticul depunea sub jurământ înaintea tribunalului inchizitorial și dacă mărturia lui era îndreptată împotriva unui alt eretic. Seniorii și cei care ocupau o poziție, trebuiau să jure că îi vor extermina pe toți aceia pe care Biserica îi desemna ca eretici, cu riscul de a-și pierde situația. Dacă, timp de un an, un senior neglija să combată erezia pe domeniul său, bunurile îi erau supuse confiscării. În sfârșit întregul mecanism legal și militar al statului erau la dsipoziția Inchiziției. Autoritățile aveau ordinul să aresteze pe oricine ar fi fost acuzat de erezie de către Inchiziție și să-l țină închis până când Biserica l-ar fi condamnat sau liberat. Oricât de straniu ar părea, aceste legi n-au fost niciodată abrogate și, în teorie, sunt în vigoare și în zilele noastre.

2016/04/17

Deznodământ


ION VĂCARU

Deznodământ

Prin decenii ce trecură
Pline de trădări şi ură,
Voi, cautați la crime scuză
Când orice faptă vă acuză.
Vorba ce vă stă pe buză,
Ca şi jarul de sub spuză,
Nu vă scuză! Vă detestă şi acuză…
C-ar fi comis n genocid,
Un mare Dac fu pus la zid
Şi a căzut cu fruntea sus
De gloanțele ce l-au răpus,
Cântând cu multă detașare
Imnul luptei proletare…
Glonțul nu i-a luat credința
Să-i pună în suflet umilința,
A rămas ca bradul drept.
Român demn şi înțelept…
Sfidând hidoasa asistență
Şi criminala ei demență
Şi-a privit călăii puși în şir
Cu ochiul unui Dac martir.
Când vor pricepe ” patriotii”
Ce-şi promovează idioții
Prin parlamente şi guverne -
Loaze imbecile şi perene -
Că Țara nu-i un ” car cu boi”
Să-i slugărească pe ciocoi
Sau ca Vodă, mic de-un cot
Să ne-o vândă la talcioc.
Ei nu pricep că cei învinși,
De crude mârșavii atinși,
Îşi pierd bruma de răbdare
Şi ca un val din larg de mare,
Spumegând de supărare,
Vor porni. Sărăcia îi adună
Ca un bucium care sună
Să-şi lase plugul în ogor,
Să pună mâna pe topor,
Pe țapină, pe secure şi resteu
Să-şi rupă jugul, traiul greu….
Munții nu mai pot să-ndure.
Urlă codrii sub secure.
Stânca plânge. Jalea curge,
Curge şi pe văi se strânge,
Dând dezastrului măsură,
În fluvii spumegând de ură…
Viteji, ai Munților Carpați,
Luptați! Nu-ngenunchiaţi!…
Prin milenii ce-au trecut,
Cu lancea-n mână şi sub scut,
Aţi rezistat cu demnitate
Multor frunți încoronate
Din imperii ticăloase,
Avare, crude, sângeroase
Care prin crimă şi trădare
A subjugat țări şi popoare.
De ce? De ce cu nepăsare
Lăsăm trecutul în uitare?…
De ce odată cu pământul
Vindem părinților mormântul
Şi sângele ce l-au vărsat
În luptele ce le-au purtat?…
Prin jerfa lor suntem popor,
Neam din neam nemuritor.
De ce, atunci, în zi creștină,
Domnul Țării, far-de vină,
Bărbat demn din os de Dac
Fu pus la zid şi împușcat?…
De ce n-am înțeles cu toții
Că moartea i-au dorito hoții,.
Iuda, masonii şi apusul…
De la Moscova chiar Rusul?
De ce? De ce n-am priceput
Că Vodă a fost şi braț şi scut,
Stejar crescut din zare-n zare,
Ostași de veghe-ntre hotare,
Sabie scoasă din teacă
Ca dușmanul să nu treacă…
Stâncă, El, le-a stat în cale
Celor ce dorea o cale
Ca zborul nostru să-l doboare.
De ce ,creștine, ai tăcut
Şi n-ai făcut în juru-i scut
Când oculte minți corupte
Veneau parșiv să ne ocupe?
De ce şi azi sunt adulați
Sub poala Munților Carpați.
Ca Salvatori, ca mari Eroi,
Când sunt escrocii ” Lumii Noi”?
Voi nu vedeți cum tâlhăresc
Neamul nostru românesc?…
Cum hoardele de-aleşi ” titrați”,
Bogații storc din Carpați
Şi ocrotiți, de-o justiție nedreaptă,
Urcă treaptă după treaptă
Şi se cred stăpânii noştrii
Că-întrecut, n-au fost cu foștii.
Stăpâni pe bănci şi pe tezaur
Trăiesc epoca lor de aur
Şi an de an şi-n orice zi
Duc averi în străine vestiri
Sau în mari Bănci Elvețiene
Când Țara sufere şi geme…
Când, tu, terorizat, Române,
Duci viată ca de câine
Şi rabzi, şi rabzi, şi rabzi tăcut…
Rabzi cu funia de gât
Şi cu fruntea în pământ….
Rabzi îngenunchiat, supus
Şi cu speranță-n cel de sus,
Cerșești cu mâna-ntinsă
În Tara de ” baroni” învinsă..
De ce Române ai luptat
Şi sânge-a curs,şi s-a vărsat
Sub gloanțe, tăfălog de roti
Ca azi să fi slugă la hoți,
Protejați de legi demente,
Strâmbe şi voit nedrepte?..
Azi ţi-e clar de ce-au răpus
Pe cel ce Ţara Domn la pus:
Sub înțeleapta lui Domnie
N-am fi în Europa Colonie!…
Ieșiți din neagra nepăsare
Înfrățiți, cu mic cu mare,
Că ne-au furat Sceptrul Puterii
Şi stă în Mâinile Trădării.
Rupeți lanțul dezbinării
Când în joc e soarta Ţării!…
Ardeți pe rug tot ce-i trădare
Oricât ar fi jerfa de mare!..
Nu sta! Întoarce-te la rădăcină
Şi scoate-ți Tara la lumină!..

Încă nu ştiţi

Urcă prin faptă şi sinceră gândire,
Știință şi muncă, şi nobilă iubire,
Să-ţi aperi Glia de-a lor ticăloșie -
Dacia primită de la Daci, moșie

ION VĂCARU

Încă nu ştiţi


Nu te lăsa să fii unealtă dezbinării,
Izolat şi dus în grota nepăsării
Să dormi vrăjit de odele trădării…
Tu, fiu de Dac, ești viitorul Țării!.Ridică-ţi fruntea nobilă, fi treaz!
Că te-a adus trădarea la necaz
Şi cruzi tirani,din tară şi de-afară
Ce uneltesc ca Dacia să piară.” Aleșii” târâi, ticăloșiți în crimă
Şi “înnobilați” de-o laudă străină
Vor ca viteazul şi neînfricatul Dac
Să fie iar supus și-îngenuncheat,Ca hoții să-i scuture de aur lâna,
Să uite de Costești şi de Căpâlna,
De Olbia şi Tyras, Munții Haemus,
De Burebista şi Decebal, răpus.Urcă Olimpul, Muntele Bucegi,
Lăcaș de Zei, ca astfel să-nţelegi,
Că Sfinxul, cioplit de-o zeitate
A hărăzit, aici, să fim: eternitate!…Mă uit la impostori,pigmei făloși
Fuduli, avari, guralivi şi găunoși
Cum îşi iubesc îmbelșugata Țară:
Furând tovarăș cu hoții din-afară.Voi,stoarceți de vlagă sărăntocii
Şi grohăie în Parlament ca porcii,
Trăiți plăceri în lux şi-n nepăsare
Când România cade sub topoare.Ați jubilat când a căzut ” Tiranul”
Şi v-ați pus pe Tron Șacalul!….
Încă, nu știți de ce suntem în stare:
Dacia prin Dac va fi nemuritoare.

Amintire pucistă

Studiaţi documentele! Preşedintele împuşcat de cei cîţiva antiromâni, îndoctrinaţi de „agenturili străine” nu vi se va mai părea atît de sinistru. Ceauşescu a fost cu adevărat un patriot. În afara lichelelor care au prădat statul român şi o duc extrem de bine, astăzi poporul zace în sărăcie, exploatat mişeleşte, de aproape un sfert de veac. Zidul de la Tîrgovişte e prea mic pentru aceste haite de politicieni care au subminat şi ruinat România!

Aprofundaţi la sursă:

http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/12/20/de-ce-a-fost-asasinat-ceausescu/

Democraţie americană cu ciomege islamiste în Paris

https://www.youtube.com/watch?v=NaMxpSyyRoo

2016/04/16

Înşelăciune bruxeleză

DE CE A INTRAT ROMÂNIA ÎN U.E. ?

 
 
 
 
 
 
1 Vote

Voi încerca o depolitizare totală a realității pe care o voi descrie în acest articol. În acest scop am apelat la imagini.
De asemenea, nu am pretenția că toate cifrele prezentate aici au precizie matematică. Unele dintre ele sunt luate cu o oarecare aproximație. În mare însă ele corespund realității.

Așadar, în anul 2007, după ani de așteptare umilitoare la porțile Bruxelles-ului, România, țara noastră  a devenit membră a Uniunii Europene.
Din anul 2007 România plătește Uniunii Europene o cotizație de membru al UE, cotizație care totalizează aproximativ 2 miliarde de euro pe an.
Teoretic, la fiecare cinci ore România plătește Uniunii Europene un milion de euro.
Aprofundaţi la sursă:
https://lupuldacicblogg.wordpress.com/2014/06/24/de-ce-a-intrat-romania-in-u-e/

Muzeul capitalismului

DE CE NU AVEM UN MUZEU AL CAPITALISMULUI ?

În călătoriile mele prin lume am vizitat  sute de muzee. Nici unul nu se numea  Muzeul  Capitalismului. În lume există  milioane de muzee, dar  nici unul dintre ele nu este un muzeu al capitalismului. În România există chiar un muzeu al comunismului. De ce nu avem oare   şi un  muzeu al capitalismului?
Căutând răspunsul la această întrebare mi-a venit în minte fraza  marelui filosof iluminist francez Voltaire (1694-1778) despre afaceriştii din Londra. El scrie cu o ironie biciuitoare : “Londra este un oraş prosper unde evreul, musulmanul şi creştinul se înţeleg de minune când fac afaceri şi cad cu toţii de acord asupra faptului  că  păgân şi lipsit de credinţă în bunul Dumnezeu nu poate fi decât acela care pierde banii  şi  dă  faliment.” (VOLTAIRE – Scrisori privitoare la naţiunea engleză)
Iată o frază demnă de a fi scrisă cu litere de aur deasupra intrării într-un eventual muzeu al capitalismului.
Aprofundaţi la sursă:
http://universulromanesc.ro/slide/de-ce-nu-avem-un-muzeu-al-capitalismului/

Uniunea bruxeleză şi matrapazlâcurile ei

Am vărsat 3 miliarde la bugetul UE ca să încasăm 553 milioane

Autor: Mona Scărişoreanu | luni, 29 iunie 2009 | 33 Comentarii
România mai mult contribuie decât primeşte de la bugetul comunitar. La doi ani şi jumătate de la aderare, raportul costuri-beneficii este de 6:1. Rata generală de absorbţie: 4,6%. Plăţile efectuate de la aderare până la începutul lunii iunie au însumat 295 de milioane de euro pentru proiectele finanţate prin instrumentele structurale şi 258 de milioane de euro prin programul destinat agriculturii şi dezvoltării rurale. În schimb, România a contribuit cu peste trei miliarde de
România mai mult contribuie decât primeşte de la bugetul comunitar. La doi ani şi jumătate de la aderare, raportul costuri-beneficii este de 6:1. Rata generală de absorbţie: 4,6%.
Aprofundaţi la sursă:
 http://www.capital.ro/am-varsat-3-miliarde-la-bugetul-ue-ca-sa-incasam-553-milioane-121523.html

Matrapazlcuri bruxeleze

Scandalul Rabobank și jaful din agricultura românească: UE dă bani companiilor străine să cumpere teren agricol în România

 

Un scandal de corupție cu consecințe europene se profilează pe axa România – Olanda. O investigație realizată de Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație și publicată de EU Observer arată că o subsidiară a băncii olandeze Rabobank a devenit proprietară peste mai bine de 20.000 de hectare de teren din România, dar că în multe cazuri preluarea s-ar fi produs fără știrea sau voia proprietarilor, a transmis Radio France Internationale.
Aprofundaţi alsursă:

Că capitalizmu-i bun

România a pierdut deja în anii capitalismului sălbatic mai mult decât în timpul celor două războaie mondiale


 
România a pierdut în anii de capitalism sălbatic mai mult decât în timpul celor două războaie mondiale! Aproape că nu-ţi vine să crezi aceste lucruri, dar potrivit unor studii făcute de către analişti americani, România a pierdut active în valoare de peste 1600 de miliarde de dolari. Industria, agricultura, infrastructura şi unele ramuri strategice ale economiei şi industriei româneşti au fost distruse în mare parte, toate acestea însumând peste 1600 de miliarde de dolari în doar 25 de ani. Nici măcar în cele două războaie mondiale România nu a mai suferit asemenea pierderi. 
 

2016/04/15

Discriminare antiromânească la Operă

Opera Română de Stat le plătește dansatorilor străini din banii de la Buget salarii de 20 de ori mai mari decât dansatorilor români. Când artiștii români au protestat au fost făcuți xenofobi şi naționalişti

Aprofundaţi la sursă: http://fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=705300&title=opera-romana-de-stat-le-plateste-dansatorilor-straini-din-banii-de-la-buget-salarii-de-20-de-ori-mai-mari-decat-dansatorilor-romani-cand-artistii-romani-au-protestat-au-fost-facuti-xenofobi-si-nationalisti

Specialitatea casei


Le FBI organise presque tous les complots terroristes, aux États-Unis

Le emploie, aujourd’hui, 15.000 agents, sous couverture, soit dix fois plus qu’en 1975.
Si vous pensez que ça fait un peu trop d’, qui gagnent jusqu’à 100.000 $, par mission –, vous pourrez, facilement, vérifier tout ce qu’ils ont accompli : ils ont empêché un nombre impressionnant d’attentats et de , dans la veine du 11 Septembre, de se produire, sur le sol américain. Ces agents sont, néanmoins, responsables d’autre chose : la préparation même de ces attentats.Au cours des dernières années, le FBI a utilisé des informateurs entraînés, non seulement, pour filer les terroristes présumés, mais pour les piéger, dès le départ. Un récent rapport, produit par Mother Jones et l’Investigative Reporting Program de l’Université de Berkeley, en Californie; analyse des statistiques très éloquentes; sur le rôle des informateurs du FBI; dans les affaires de ; dont s’est occupé le Bureau; dans la dernière décennie, depuis les attaques du 11 septembre.

 

Sursa:http://reseauinternational.net/le-fbi-organise-presque-tous-les-complots-terroristes-aux-etats-unis/

Procedura schimbării labelor capitaliste (lăbuirea stânga-dreapta)

Între procedurile de ţinere a puterii statale capitaliştii se distribuie în diferite partide. 

După ce şi-au distribuit rolurile încep jocul de mână. Adică capitaliştii când pierd puterea dintr-o labă stângă o  înşfacă cu o labă dreaptă şi viceversa. 

Şi uite aşa o lăbuiesc capitaliştii pe politică ca porcul pe dovleac. (Jocul politic , ce vreţi? Democraţie belită nu altceva).

Ai draculuii comunişti erau dictatori că ţineau puterea numai în mâinile poporului muncitor. Nu voiau să dea puterea statală nici măcar hoţilor ( capitaliştilor rezonabili), măcar din când în când. D-aia nu este bun socializmu că nu i democratic. Socializmu vrea să ţină ordine dictatorială favorabilă poporului ( adică prostimii). Că capitalizmu i bun  că mai dă şi minorităţilor dreptul la dictatură când de dreapta când de stânga. Când capitaliştii scapă puterea şi din laba dreaptă şi din laba stângă au în rezervă partidele ( labele) de centru care sunt echilibrate, conservatoare ale orânduirii capitaliste. Să mai spună cineva că democraţia capitalistă nu este bună. Ea dă şanse tuturor forţelor capitaliste: de la stînga, prin centru la dreapta.

Era să uităm lumea religioasă care ca slugă fidelă şi fricoasă îi aduce în slujba capitalismului şi pe zei. Ce au mai ajuns şi zeii ăştia: obielele lichelelor capitaliste.

Denaturarea reproducerii biologice ( sodomizarea) ca armă capitalistă antiromânească

Planned Parenthood folosește banii poporului român pentru distrugerea poporului român prin pervertirea sexuală a  copiilor pentru sporirea profitului capitalist propriu.

Zece modalități prin care copiii sunt îndemnați la denaturări sexuale:

Masturbare capitalistă şi regulare în gură

 

Mai jos sunt enumerate zece exemple de metode (dintre multele existente) prin care PP încurajează copiii la depravare sexuală și, astfel, îi conduce spre serviciile oferite de clinicile sale:

  1. Programele de educație sexuală ale PP învață copiii și adolescenții că sunt „ființe sexuale” care au „dreptul la plăcere sexuală [8] și că experimentarea și exprimarea sexuală ale copilului sunt sănătoase pentru ei. [9]
  2. PP începe sexualizarea copiilor încă de la vârsta de 5 ani, recomandând învățarea copiilor de grădiniță despre cum pot simți plăcerea sexuală prin atingerea părților copului (masturbare).[10]
  3. PP promovează și susține în programele sale pentru adolescenți o varietate de acte sexuale periculoase, inclusiv sexul oral și anal [11] și comportamente sexuale periculoase de tip sado-masochist, bondage, joc sexual ce implică acte violente și dominarea unui partener, biciuire, sufocare, înecare etc. [12]
  4. PP susține abolirea legilor ce prevăd acordul părinților, afirmând că tinerii au dreptul la „intimitate” și „confidențialitate” în ceea ce privește viața lor sexuală, consiliere și acces la servicii fară știința sau acordul părinților. PP ajută copiii să acceseze fonduri publice pentru a plăti pentru serviciile „confidențiale” la care apelează (inclusiv consiliere sexuală, sterilizare și așa-zisele „contraceptive de urgență” care au de fapt efect avortiv – „pilula de a doua zi” de exemplu), lucru ce constituie în fapt violarea drepturilor parentale. [13] 

 Aprofundaţi la sursă: http://www.culturavietii.ro/2016/04/14/cum-va-arata-educatia-sexuala-pregatita-la-ministerul-sanatatii-dreptul-copiilor-la-placere-sexuala-eludarea-autoritatii-parentale-si-obligatia/

CUNOAȘTERE DACICĂ: Lehamite postpucistă

CUNOAȘTERE DACICĂ: Lehamite postpucistă: Acreală capitalistă postpucistă De mult timp ni s-a făcut lehamite.     După 25 de ani de propagandă mincinoasă, de înşela...

ATITUDINE DE JUDECĂTORIE CAPITALISTĂ! ACEST COPIL SE VA ÎNTOARCE LA TATĂL ...


Anticapitalişti

http://www.monitorulcj.ro/mapamond/41603-ciocniri-intre-manifestanti-anticapitalisti-si-politie-la-londra-de-ziua-lui-guy-fawkes---video#stha. https://www.youtube.com/watch?v=j76uD_FmYgI
http://www.monitorulcj.ro/mapamond/41603-ciocniri-intre-manifestanti-anticapitalisti-si-politie-la-londra-de-ziua-lui-guy-fawkes---video#stha.Ciocniri între manifestanţi anticapitalişti şi poliţie, la Londra, de ziua lui Guy Fawkes - VIDEO - See more at: http://www.monitorulcj.ro/mapamond/41603-ciocniri-intre-manifestanti-anticapitalisti-si-politie-la-londra-de-ziua-lui-guy-fawkes---video#sthash.eFDEHxcf.dpuf
Ciocniri între manifestanţi anticapitalişti şi poliţie, la Londra, de ziua lui Guy Fawkes - VIDEO - See more at: http://www.monitorulcj.ro/mapamond/41603-ciocniri-intre-manifestanti-anticapitalisti-si-politie-la-londra-de-ziua-lui-guy-fawkes---video#sthash.eFDEHxcf.dpuf
Ciocniri între manifestanţi anticapitalişti şi poliţie, la Londra, de ziua lui Guy Fawkes - VIDEO - See more at: http://www.monitorulcj.ro/mapamond/41603-ciocniri-intre-manifestanti-anticapitalisti-si-politie-la-londra-de-ziua-lui-guy-fawkes---video#sthash.eFDEHxcf.dpuf
Ciocniri între manifestanţi anticapitalişti şi poliţie, la Londra, de ziua lui Guy Fawkes - VIDEO - See more at: http://www.monitorulcj.ro/mapamond/41603-ciocniri-intre-manifestanti-anticapitalisti-si-politie-la-londra-de-ziua-lui-guy-fawkes---video#sthash.eFDEHxcf.dpuf
Ciocniri între manifestanţi anticapitalişti şi poliţie, la Londra, de ziua lui Guy Fawkes - VIDEO - See more at: http://www.monitorulcj.ro/mapamond/41603-ciocniri-intre-manifestanti-anticapitalisti-si-politie-la-londra-de-ziua-lui-guy-fawkes---video#sthash.eFDEHxcf.dpuf
Ciocniri între manifestanţi anticapitalişti şi poliţie, la Londra, de ziua lui Guy Fawkes - VIDEO - See more at: http://www.monitorulcj.ro/mapamond/41603-ciocniri-intre-manifestanti-anticapitalisti-si-politie-la-londra-de-ziua-lui-guy-fawkes---video#sthash.eFDEHxcf.dpuf

Dorinţe mungeşti (mungeli)

Alina Mungiu și 7 ONG-uri cer PNL să-l retragă pe Marian Munteanu din cursa pentru Primărie: Are simpatii fasciste

Sursă:http://www.activenews.ro/stiri-politic/Alina-Mungiu-si-7-ONG-uri-cer-PNL-sa-l-retraga-pe-Marian-Munteanu-din-cursa-pentru-Primarie-Are-simpatii-fasciste-132232

Arma distructivă a homosexualizării capitaliste

Țara care a dat Barnevernet: Biserica norvegiană autorizează căsătoriile religioase pentru homosexuali. 

Culmea parşivităţii capitaliştilor occidentali: 

Discreditarea creştinilor prin asociere cu sodomia.

Ne-am prins de manevră!

Sursă:http://www.activenews.ro/externe/Tara-care-a-dat-Barnevernet-Biserica-norvegiana-autorizeaza-casatoriile-religioase-pentru-homosexuali-132158

Specii de crime capitaliste: Barnevernet

66,6 ore în Norvegia: Pornografia este prezentă în școli încă de la 12 ani. De teama Barnevernet, o mamă și-a lăsat copilul să sângereze pentru a nu se interpreta că poate i-ar fi provocat chiar ea, rana

Sursă: http://www.activenews.ro/stiri-social/66-6-ore-in-Norvegia-Pornografia-este-prezenta-in-scoli-inca-de-la-12-ani.-De-teama-Barnevernet-o-mama-si-a-lasat-copilul-sa-sangereze-pentru-a-nu-se-interpreta-ca-poate-i-ar-fi-provocat-chiar-ea-rana-132233

Caracterul ,,divin” al normelor juridice capitaliste

O ȘANSĂ pentru mama arestată pentru RĂPIREA copilului? Avocatul Poporului s-a SESIZAT din oficiu și va discuta cu Ombudsman-ului statului Ontario

Sursă:http://www.activenews.ro/stiri-justitie/O-SANSA-pentru-mama-arestata-pentru-RAPIREA-copilului-Avocatul-Poporului-s-a-SESIZAT-din-oficiu-si-va-discuta-cu-Ombudsman-ului-statului-Ontario-132252

ADEVĂRUL NE VA ELIBERA: Dezvăluirea restaurării Republicii Americane este ...

ADEVĂRUL NE VA ELIBERA: Dezvăluirea restaurării Republicii Americane este ...:                                                                                                       de David Robinson Chiar înainte...

2016/04/14

Meritocrația cu Primo | EP. 3 #LIVE

Fenomenul refugiaților pe înțelesul tuturor

Manevrare ( postpucistul mani-pulare) spirituală

Drepturi şi libertăţi” ce scot în evidenta agenţii oculţi regresivi
 
 – Dreptul de a vota un partid sau o persoana, chiar daca nu le place niciunul (una).
 – Dreptul la homosexualitate şi perversuni sexuale.
 – Dreptul de a se lăsa intoxicaţi mistic.
 – Dreptul de a comenta pe Internet sau oral orice ştire ori informaţie.
 – Dreptul de a se manifesta bestial la diverse concerte cu urlete afro-americane, prezentate drept muzica ori la meciuri de fotbal.
 – Dreptul de a se tembeliza, recepţionând din televizoare ştiri negative şi morbide, zvonuri măruntele, variante de dezinformare şi manipulare, filme de groaza, porno ori mistice etc.
 – Dreptul de a ucide ori a se sinucide după modelele prezentate pe larg în mass media.

A auzit cineva de dreptul ia viaţa sănătoasă şi prospera?

De dreptul la un loc de munca sigur, plătit corect?
De dreptul la o locuinţă civilizata?
De dreptul la un trai minim decent?
De dreptul la … ? Nu, n-aţi auzit şi nici nu veţi auzi.

În schimb, agenţii Ocultei globalist-regresive susţin ca boschetarii şi copiii străzii se bucura de dreptul democratic de a trai cum vor. Halal democraţie! Halal civilizaţie umana! Va rog sa cugetaţi profund şi sa stabiliţi, cu minţile dumneavoastră, cam ce drepturi democratice fundamentale ati exercitat în folosul propriu! Pun pariu ca sunt descurajator de puţine. Agenţii oculţi regresivi va bombardează însa zilnic cu variantele lor „luminoase”.

Aprofundaţi aici:

2016/04/12

Deţinuţi politici în SUAÎn  ţara care întruchipează democraţia capitalistă contemporană, SUA sunt  aproximativ 500 de prizonieri politici, prizonieri despre care nimeni nu întreabă. Principalele  instituţii capitaliste de comunicare mass-media nu vorbesc sau nu vorbesc niciodată. Niciodată această situaţie nu este supusă preocupărilor parlamentelor sau consiliilor unor ţări europene care instituţii care exprimă etalonul al doilea pentru măsurarea democraţiei capitaliste.

Aprofundaţi la sursă:Face realityhttp://reseauinternational.net/les-prisonniers-dobama/

2016/04/11

Învăţături capitaliste

 La muncă şi înapoi acasă, la televizor unde ni se repetă zilnic prostiile astea: excesul de sare, zahăr şi grăsimi dăunează grav sănătăţii! Dar excesul de alcool, tutun şi medicamente? De ce nu se fac campanii la TV cu acest subiect? De ce nu se fac campanii contra drogurilor ??? Nu este vorba de boală şi moarte, mai ales în rândul tinerilor? Ba da! Dar este vorba şi de bani, de mulţi bani, atât de mulţi încât viaţa copiilor şi a tinerilor...nu mai contează! Este vorba de profituri imense, accize şi taxe! Şi în fond este bine să ai multe "legume" în sistem ! Pentru că ,,legumele” îşi plătesc taxele la zi! Amintiţi-vă
La sursă:http://burebista2012.blogspot.ro/

2016/04/10

Simple capitalisme

ŢIRIAC a fost dat de GOL din ELVEŢIA. Brokerul Cristian Sima explică, pe Facebook, cât de UTILĂ FISCAL îi este lui Ion Ţiriac, DE FAPT, fundaţia PUMA din PANAMA: Miliardarul nu a plătit NICIUN CHIOR din DIVIDENDELE primite

Aprofundaţi la sursă:http://www.evz.ro/cum-functioneaza-evazionismul-legal-brokerul-cristian-sima-explica-pe-facebook-cat-de-utila-ii-este-fundatia-puma-din-panama-lui-ion-tiriac.html

2016/04/08

Trecătoarea viaţă a individului uman


Lehamite postpucistă


Acreală capitalistă postpucistă

De mult timp ni s-a făcut lehamite.

 

 

După 25 de ani de propagandă mincinoasă, de înşelare şi furare succesivă şi agresivă, vin la noi minţiţii, înşelaţii, furaţii,  tot felul de întreprinzători capitalişti în care urlă foamea, lăcomia sau setea de putere. Vin la noi să propună noi băşini capitaliste noi sisteme de deposedare, de exploatare şi de parazitare socială.

 

 

Capitalismul acum, după 25 de ani infracţionali,  ne pute a hoit de la o poştă. Suntem sătui de proprietate individuală şi particulară asupra bunurilor materiale. Suntem sătui de ,,succesurile şi progresurile” economiei capitaliste. Pişa-caca şi caca-pişa;două doctrine liberale promovate de partidele liberal-democrate şi democrat-liberale. ,,Succesurile” şi ,,progresurile capitaliste” s-au văzut după un sfert de viaţă de om, distrusă ca după al doilea război mondial capitalist.

 

 

Lumea românească este saturată de soluţiile capitaliste. Cel puţin 70% din poporul român este deposedat după 25 de ani de practicare a capitalismului. Românului i s-a blocat şi capacitatea de cunoaştere şi ars fiind de toate aceste soluţii false se comportă ca scepticul antic: nu zice nici da nici nu, ci mişcă cel mult degetul mic al mâinii.

 

 

Este tragică situaţia socială în care am ajuns noi poporul român. Orice propunător de orânduire a colectivităţii umane în România nu poate veni decât cu riscul muririi...  Acum fie şi bine intenţionat cineva care propune o nouă organizare socială şi chiar dacă are soluţia viabilă în România, vine pe un teren social mortificat. Nici un propunător nu este crezut. Aceasta ar fi situaţia cea mai bună dacă nu cumva propunătorul ar fi interpretat direct ca fiind criminal.

 

 

Bineînţeles că dacă propunătorul vine din interiorul colectivităţii româneşti, el riscă să fie atacat şi de duşmanii lui străini şi de duşmanii lui româneşti. În cazul în care soluţia propusă este favorabilă poporului român duşmanii străini îl atacă pentru că vrea să le ia străinilor prada România. Duşmanii interni îl atacă pe reformator deoarece minţile criminale ale străinilor au zombificat poporul în aşa măsură încât l-au adus în stare să lupte înprotriva propriei sale existenţe. Nu odată am văzut boschetari capitalişti care urlau din canal. ,,Jos comunizmu! Trăiască capitalizmu!”.

 

 

Cine vine acum în România cu propoziţii de reorganizare socială vine în faţa unui popor batjocorit timp de 25 de ani de către capitaliştii occidentali. Propunătorul schimbării revoluţionare să fie mulţumit de indiferenţa românilor pentru că aceasta este cea mai bună stare din toate stările posibile.

Poporul român îi priveşte acum pe propunătorii revoluţionari ca pe nişte fiinţe extraterestre pentru că poporul român şi-a pierdut fii la lovitura de stat din 1989 decembrie pentru ca după cacialma ţara lor România să fie jefuită şi distrusă.

 

 

Cine îi mai crede pe propunătorii revoluţionari? Îi mai crede o minoritate infimă din popor adică acea parte care nu mai are nici o soluţie la viaţa mizerabilă pe care o trăieşte, (o minoritate care care şi ea cu silă i-ar mai asculta pe propunători) pentru că într-adevăr nu mai are nimic de pierdut în afara vieţii însăşi. Capitaliştii nu le-au mai lăsat decât trupul şi sufletul. Sufletul însuşi le este erodat continuu de ideologia capitalistă în continuuul război postpucist antiromânesc. Prin urmare pentru ei moartea ar fi chiar o binefacere dacă nu ar reuşi să-i dea peste cap pe capitalişti. Aşa se şi explică atitudinea limită a celui încolţit care se dă scump.

 

 

În acest cadru social anomic creat de imperialiştii capitalişti occidentali apărut de exemplu propunătorul unui sistem social al puterii merituoşilor: Laurenţiu Primo. Acest sistem propus de Primo Laurenţiu se numeşte meritocraţie pentru că crezătorii în el cred că sistemul social poate funcţiona pe un principiu de conştiinţă: moralitatea şi competenţa.

 

 

Trecem peste numele problematic al autorului, nume ce nu sună româneşte. Examinăm persoana din punct de vedere social. 

 

 

Laurenţiu avea în timpul loviturii de stat anitromâneşti circa 20 de ani. Se pare că nu avea prejudecăţi. A trecut la capitalism fără să aibă restricţii morale nefiind ,, contaminat” de morala socialistă. A adunat prin metode capitaliste avere în condiţiile degringoladei normative postpuciste şi ne prezintă această realizaţie ca fiind o dovadă a putinţei prosperităţii în capitalism. Pavlovian, şi-a întărit convingerile că ,,capitalizmu-i bun”. De ce este bun capitalizmu ? Pentru că individul a reuşit să îşi adune avere în condiţiile deposedării întregului popor de către străini, cu complicitatea trădătorilor. Acumularea averii individuale în perioada capitalismului postpucist îi serveşte ca probă ,, că capitalizmu-i bun”.

 

 

Laurenţiu Primo tu nu ai înţeles învăţătura marxistă despre caracterul deposedant al proprietăţii private şi caracterul finalmente antisocial a acţiunii capitaliste. Faptul că un individ reuşeşte să prospere nu înseamnă ca aceeaşi metodă de prosperare este valabilă şi pentru colectivitatea populară. Un popor nu mai are pe cine să deposedeze ca să prospere ,,făr de nu” se apucă să jefuiască alte popoare cum au făcut unele popoare europene occidentale ca spaniolii, portughezii, englezii, francezii, olandezii şi aşa-zişii belgieni de exemplu.

Poporul însă dacă trăieşte pe propria muncă nu poate fi capitalist pentru că dacă ar deveni exploatator în caracterul său, atunci s-ar transforma din popor în haită. Este adevărat că capitaliştii occidentali s-au străduit să hăituiască şi să hoituiască timp de 25 de ani poporul român dar totuşi putem spune că încă nu au reuşit.

 

 

Sistemul capitalist există doar pentru că specia umană se află în stadiul psihic de evoluţie. Şi va merge doar atâta timp cât oamenii vor avea cel mult intelect nu şi raţiune. 

 

 

Sistemul meritocratic poate merge numai o perioadă în interiorul sistemului capitalist. Sistemul capitalist va eroda meritocratismul pentru că capitalismul nu funcţionaează pe bază de conştiinţă şi cu atât mai puţin pe bază de conştiinţă morală. Puteţi ignora contribuţia religiilor la sănătatea spirituală deoarece credinţele nu subzistă în capitalism decât în măsura în care se subordonează legilor capitaliste situaţie din care şi provine caracterul parazitar a al grupurilor religioase.

 

 

Am o ipoteză preventivă. Având în vedere fisurile doctrinei se pare că ea este o improvizaţie experimentală. Mă tem să nu fie o nouă găselniţă a oligarhiei capitaliste mondiale creaţie pe care o inoculează experimental pentru a-şi salva averea şi puterea. Se pare că vom asista la o dramă.


2016/04/07

Interviu #LIVE cu Laurențiu Primo - Mișcarea meritocratică

Meritocrația cu Primo | EP. 1

Coldea şi Koveşi au paşaport american? "A practica ce practică ei sub cetăţenia altui stat e o subminare a suveranităţii naţionale"

Sursă: http://www.activenews.ro/prima-pagina/Coldea-si-Kovesi-au-pasaport-american-A-practica-ce-practica-ei-sub-cetatenia-altui-stat-e-o-subminare-a-suveranitatii-nationale-110960

Să moară mama!

The Romanian town 'built on British benefits': Mansions bigger than the average UK semi and BMWs with British number plates parked in the drives 'paid for with taxpayer cash'

  • More than 100 homes in Tandarei, Romania, built with money earned illegally in the UK, Scotland Yard has claimed 
  • Many of the brightly coloured mansions, with brand new BMWs parked in their driveways, lie empty most of the year
  • Two of them belong to gypsy gang the Radu clan who claimed £29,000 in UK tax credits while still living in Romania
  • Ordinary Romanians are now too scared to walk throught area at night after what they perceive as a gypsy invasio

2016/04/05

Substituirea speciei cu rasa ca manevră antiumană


M-am întrebat de multe ori de ce slugoii capitaliştilor occidentali substituie termenul de specie cu termenul de rasă: ,,rasa umană” în loc de ,,specia umană”

 

La o primă examinare acest fenomen al substituirii termenului de specie cu termenul de rasă părea normală în conjunctura programaticei degenerări a procesului de educare românească practicat de lingăii Occidentului în perioada postpucistă. Mi-am dat seama că este o ipoteză nesigură sau că nu este singura ipoteză admisibilă. Manualele, dicţionarele, cursurile, tratatele, lucrările speciale de biologie menţineau conceptele de rasă şi specie în forma lor logică şi în perioada postpucistă. ,,Desigur aceste cărţi erau comuniste” urlau învineţiţi foşti membri ai partidelor comuniste în timp ce mai înghiţeau un rahat ideologic occidental şi antiromânesc. Cultura are totuşi o inerţie şi biologii se încăpăţânau să folosească accepţiunile celor doi termeni stabilite de savanţii domeniului.Ipoteza războiului axiologic antiromânesc părea să câştige teren: există o acţiune concertată de distrugere criminală a ştiinţei şi a conştiinţei româneşti şi în cadrul acestei acţiuni dereglarea gândirii logice este o linie de operare. Prostirea tineretului o pot face capitaliştii şi pe domeniul degradării limbei române. Aceasta ipoteză însă iară nu este sigură. 

 

Această situaţie a apărut tot mai clară odată cu avansarea ideii imperializării americoide. Imperiul capitalist americoid nu poate să se extindă dacă există bariere logice între entităţile pe care vor capitaliştii imperialişti să le supună. Totuşi... o simplă vorbire logică nu poate împiedica un stat imperialist să zdrobească rezistenţa unui popor.

 

 Atunci care este cauza perturbării organizării logice a cunoştinţelor (în speţă de biologie)? Explicaţia care pare să se contureze tot mai clar dacă observăm şi alte anomalii ale conduitei americoide: de exemplu inocularea urâtului în interiorul frumosului, introducerea dizarmonicului în ceea ce este armonios, amestecarea subculturii ghetou cu operele consacrate ale creatorilor europeni şi aşa mai departe. Această insinuare perfidă a mincinii printre adevăruri, a răului printre faptele bune, a urâtului în frumuseţe are o menire mizerabilă: destructurarea valorilor creaţiilor multimilenare ale europenilor. Totuşi nici această ipoteză nu îmi pare sigură de când am privit câteva mesaje colaterale despre evenimete neobişnuite, poate incredibile.


Nici una din ipotezele anterioare nu este neglijabilă; chiar toate pot fi adevărate. O ipoteză însă este înfricoşătoare: cineva de undeva vrea să ne obişnuiască cu nonumanul. De aceea le este necesară acestor fiinţe substituirea ideii de specie cu ideea de rasă. Umanitatea nu trebuie considerată o specie ci o simplă rasă printre alte rase. Aceste ,,rase” pot să fie nonumane. Acum încep să se lege ideile inoculate de psihopaţii occidentali cumpărători de câini bucalişti pentru bordele zoofile occidentale. Este nevoie de acceptarea ideii de ,,persoană nonumană”.

Imperialiştii americoizi vor să ne obişnuiască treptat cu ideea că este ceva normal să acceptăm egalitatea sau echivalenţa oamenilor cu neoamenii. Nu este nevoie să cunoaştem experimentele americoizilor şi imixtiunea extratereştrilor în viaţa Umanităţii ca să constatăm că cineva sapă la temelia speciei umane.

2016/04/03

Gestionarea capitalistă a sexului


Gestionarea capitalistă a sexului

Posted by Zob in Aug 18, 2010, under 3. Spirit, A. Cunoştinţe

În panoplia culturii capitaliste postpuciste avem câteva posturi de televiziune bucaliste care se vor avangarda civilizatoare a naţiunii.

Sub pretextul  civilizării prooccidentale aceste veceuri informaţionale introbagă în conştiinţa română prezentă toate pestilenţele capitalismului occidental: pornografia, exhibiţia, prostituţia masculină şi feminină şi alte closetisme ideologice şi practice imperialiste. În spatele acestor manţocării culturale se ascunde rasa ţigănească ce prin intermediul unor reprezentanţi mai chipeşi atacă furibund moralitatea română. Metoda este investigarea raporturilor sexuale dintre indivizi români pe care le studiază şi le disecă în văzul poporului pe post de emisiuni educative informative sau de divertisment. În realitate funcţia emisiunilor de gestionare a closetelor sexuale ţigano-româneşti nu este educarea, informarea sau distrarea ci cunoaşterea compoziţiei, structurii şi funcţionării valorice, atitudinale şi caracteriale a românilor pentru ai putea ulterior înjosi şi substitui.

Personajul social care s-a conturat în anii postpucişti în zona degradării a românilor prin linia sexual-erotic-familială este un sugaci al culturii occidentale de şanţ. El ţine evidenţa cururilor din România, instigă la imoralitate , la descompunerea familiilor, la destrăbălarea fetelor, a băieţilor, a bărbaţilor şi femeilor  şi la spurcarea climatului psiho-social şi interpersonal.

Gestionarea raporturilor sexuale în societatea românească este o ocupaţie specific capitalistă şi se hrăneşte pe ea însăşi creându-şi singură publicul halitor de slobozenii animalice emise de  bordeliştii televizaţi.

Gestionarul belirii este un personaj al pestilenţelor, un vierme ce trăieşte din urina, fecalele şi dejecţiile sexuale  ale Bucureştilor şi ale câtorva oraşe mari din România. El trăieşte pe banii voştri români dându-vă în schimb mizerii televizate. Păzitorul frecărilor capitaliste este  un individ neformat şi nerealizat cultural şi profesional jucând rolul de sculă tâmpitoare în mâna duşmanilor voştri care vor să acrediteze ideea că o crimă sexuală poate fi o cultură şi o profesie. Nu vă lăsaţi tâmpiţi.

Această categorie de paraziţi sociali este adunată şi structurată de oamenii de televiziune conform unei ideologii ale cărei constante sunt imoralitatea, ilegalitatea, antiromânismul, antiumanismul  adică sintetic zis,  crima.

În aceste condiţii tot mai multe fete îşi fac ideal din prostituţie ( sex normal, sex oral, sex anal etc.), din dezumanizare, din animalizare, din autodistrugere.

Români începem să avem o culpă;  o culpă de 20 de ani de postpucism capitalist şi creştin , o culpă care creşte asupra noastră cu fiecare om tânăr care se nenoroceşte sub ochii noştri. Începem să fim vinovaţi faţă de tineretul  pe care îl lăsăm pradă duşmanilor noştri naţionali.

Este timpul să luăm o atitudine faţă de aceşti indivizi pestilenţiali hauardiţi la televiziunile capitaliste dar şi faţă de patronii lor care şi-au făcut din profit valoarea supremă în viaţă trecându-l pe om la nivelul curului. Activitatea lor de gestionare vaginală şi penisală nu vizează vaginul şi penisul cum pretind realizatorii emisiunilor ci vizează partea psihică a omului mai precis degradarea conştiinţei românilor scopul lor fiind alterarea românului până la stadiul biologic de animal pentru a-l suprima mai uşor în final.

Alarmă şi demnitate maghiară

https://www.youtube.com/watch?v=is-wgVzc7qw

Tot mai clar apare crima antieuropeană a oligarhiei americane prin intermediul slugilor ei bruxeleze. 

Criminalitatea bruxeleză trebuie oprită.

2016/04/02

Genocid nevinovat

Operaţiune de amploare contra produselor contrafăcute, în 57 de țări

Alimentele contrafăcute devin o afacere profitabilă şi în acelaşi timp o ameninţare la adresa sănătăţii consumatorilor. O anchetă la nivel mondial desfăşurată de Interpol şi Europol în aproape 60 de ţări a scos la iveală nereguli incredibile. România apare şi ea pe lista ţărilor unde au fost depistate alimente contrafăcute. 

Aprofundaţi la sursă: http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/International/Operatiune+contra+produselor+contrafacute+in+57+de+tari