2014/02/06

Găunoşenia anticomunismului

Mai mult decât un exerciţiu de logică.

Dacă fostul membru PCR a fost comunist el este şi acum.Dacă fostul membru PCR nu mai este comunist nu a fost nici atunci, deci era impostor.Dacă nici un fost membru PCR nu este comunist atunci ce era PCR?Dacă PCR nu era PCR atunci ce era?Dacă PCR nu era PCR atunci în România nu era comunism.Aceasta implică prăvălirea întregii şandramale ideologice anticomuniste prin lipsa de fiinţare a obiectului incriminat.
Iată impostura intelectualului anticomunist.

Merjem mai departe pe ogorul demascării.
Dacă intelectualul nu este capabil să îşi asume o opţiune responsabilă în istoria maselor atunci cum poate face acest lucru un muncitor epuizat de corvoadă capitalistă?Peştele se împute de la cap şi pute şi  rău şi urăt.
Hai să fim sinceri şi să recunoaştem fiecare dintre noi că biosul nostru urlă mai tare decât conştiinţa şi e mai bine să fim şobolani de bibliotecă decât oameni integrali.Adică decât să îmi pun existenţa individuală în joc pentru valoarea ideilor în care cred mai bine mă comport ca vietate supravieţuitoare.
Aici este zona în care intelectualul capotează căci nici el ca şi muncitorul nu poate depăşi condiţia de existenţă pseudoumană adică de existenţă biologică umanoidă.Fiţi foarte atenţi la acest punct.Este punctul din care ne despărţim deoarece omul nu este numai trup şi nu este numai spirit şi spiritul nu este numai cunoaştere.Dacă nu aţi înţeles acest lucru din acest moment suntem în lumi separate fiind surzi şi orbi unul pentru celălalt.

Crima antiromânească

Români!

Veţi fi omorâţi. Paralel cu reducerea salariilor personalului medical şi momirea medicilor şi asistenţilor în ţările occidentale sistemul şi regimul crimocraţiei capitaliste vă vor intoxica apele şi alimentele, vă vor infecta animalele. Popii vă vor convinge că veţi trăi fericiţi după ce veţi muri.

Nu ascultaţi şi nu citiţi propaganda mincinoasă şi criminală a capitalismului şi creştinismului căci ea vă va duce la moarte dincolo de care nu există nimic. Deja medicii şi popii au ajuns capitalişti: vând medicamente şi servicii. Au ajuns medicii bişniţarii vieţii şi bolilor iar popii bişniţarii morţii. România tinde către o cultură a bolii şi către o civilizaţie a morţii. Medicii şi popii se formează şi pe baza muncii poporului român. Medicii pleacă în străinătate fără să-şi plătească şcolarizarea. Rămân popii în ţară ca să pape bani şi după moartea românilor după ce le-au mâncat banii în viaţă.

Români treziţi-vă.

O curvă de Bucureşti este mai bine plătită de borfăşimea capitalistă decât un medic. Ştiţi de ce ? Pentru a vă distruge pe banii voştri. Pe mormintele voastre va scrie SUA, FMI, Banca Mondială. Veţi fi nişte hoituri împuţite pe care capitaliştii vor scuipa că aţi fost proşti şi că nu aţi meritat să trăiţi.

Nu le cumpăraţi români mărfurile. Nu le plătiţi serviciile. Lipsiţi-vă români de tot ce vă puteţi lipsi numai să nu-i mai susţineţi pe paraziţii voştri bancari, comerciali, bişniţari, proxeneţi impostori culturali, politici şi religioşi căci vă omoară pe banii voştri.

S-ar putea să fie prea târzie înţelegerea acestei crime antiromâneşti de 20 de ani şi de o economie naţională. Aţi crezut că capitaliştii şi popii vă vor face dreptate. Dreptatea nu se câştigă niciodată pe baza altuia. Dreptatea şi ţara se câştigă întotdeauna pe seama celui ce vrea să le aibă. V-aţi uitat la pomenile occidentale aruncate de 20 de ani pentru o ţară. Veţi plăti cu viaţa această cerşetorie prooccidentală.

Nu aruncaţi vina pe guvernanţii români. Ei nu sunt decât umilii voştri servitori. Ce aţi vrut aceea fac ei. Şi mai rău decât atât este că ei slujesc la doi stăpâni: la poporul român şi la oligarhia occidentală. Guvernanţii români sunt numai marionetele capitaliştilor. Adevăraţii voştri ucigaşi sunt capitaliştii interni şi internaţionali. Lor li se subordonează toţi ceilalţi slujitori ai crimei!

Revoluţie socială

Considerăm următoarele criterii ale revoluţiei:

A.Situaţie revoluţionară; condiţii obiective 

1.Masele exploatate şi asuprite  să devină conştiente că nu mai pot trăi ca înainte;

2.Masele  să ceară schimbări;

3.Exploatatorii să nu mai poată trăi şi guverna ca înainte;

4.Criză naţională generală care îi atinge şi pe exploataţi şi pe exploatatori.

B.Condiţii subiective

1.Capacitatea clasei revoluţionare de aduce o luptă curajoasă şi abnegată;

2.Existenţa unui partid revoluţionar, călit în lupte, care să exercite o conducere politică strategică şi tactică.

C.Pentru verificarea cazului românesc aplicaţi grila de mai sus.

Numele nostru dac

Chiar dacă ni se zice români eu cred că este mai cinstit să ne zicem daci.Cu ce a fost mai importantă participarea romanilor la etnogeneza poporului român decât baza etnică a dacilor. Ce dovezi aveţi că populaţia romană era mai mare decât populaţia dacă.Poate fi o armată mai mare decât un popor? Pot nişte colonişti aduşi cu forţa să determine schimbări radicale în rasa autohtonilor?La toate acestea se adaugă şi faptul că romanii şi-au retras oamenii după vreo două sute de ani. Cine a rămas? Nu s-a retras un popor, ci un stat asupritor.Problema trebuie studiată mai logic şi mai puţin linguşitor faţă de Occident. Şi este clar conform izvoarelor istorice că dacii aveau o cultură preromanică.Nu aveau nevoie să alerge după oameni care nu puteau gândi nici filozofic, nici ştiinţific.Ţineţi cont de faptul că romanii au distrus şi exemplara cultură greacă, fiind incapabili să ofere alternativă culturală.Sunt nişte fapte întristătoare în istoria zonei balcanice.