Postare prezentată

10 Essential British English Expressions - Volume 2

2015/07/29

Identitatea dintre capitalism şi democraţie


Una dintre minciunile propagate de ideologii capitaliştilor este că democraţia este capitalismul. 

 

Identificarea frauduloasă a democraţiei cu capitalismul este doar unul dintre procedeele de deturnare a a cunoaşterii prin deturnarea gândirii corecte. Alături de la această procedură distructivă a gândirii raţionale se află şi altele. Aici acum ne concentrăm numai asupra acestui procedeu a cărui esenţă este nimicirea principiului identităţii. Acest principiu al cunoaşterii logice cere să considerăm că orice lucru este identic cu sine însuşi şi numai cu sine însuşi.

 

Cum poate fi identică democraţia cu capitalismul?

 

Iată cum.

 

Proprietatea individuală sau particulară asupra bunurilor materiale ale colectivităţii creează un ascendent al individului şi grupului înavuţit asupra restului majoritar al colectivităţii. Acesta este primul semn al puterii poporului. Puterea poporului se înfiripă cu îmbogăţirea unei minorităţi.

 

Chiar din punctul în care persoana sau grupul dispune de mijloacele materiale de trai poate să îşi subordoneze prin plătire celelalte persoane, persoane care nu au bunuri materiale pentru că nu au stăpânit acea artă a deposedării care te face proprietar de capital. Acesta este al doilea semn al puterii colectivităţii în sistemul social şi politic.

 

Următoarea fază în creşterea puterii poporului este condiţionarea existenţei şi funcţionării statului de către posesorii mijloacelor materiale. În această fază vedem cel de la treilea semn al democraţiei capitaliste: creşterea puterii poporului prin subordonarea organizaţiei statale faţă de voinţa persoanelor şi grupurilor deţinătoare de capital.

 

Pasul următor al puterii poporului se concretizează diferenţiat în condiţionarea celor trei tipuri de organe ale puterii statale capitaliste de finanţarea de către posesorii de capital. Aici avem de a face cu lucrul migălos al meşteşugarilor statali: lucrul legiuitor, lucrul executor şi lucrul judecător.

 

De bună seamă că lucrul legiuitor este democratic deoarece veniturile legiuitorilor sunt dependente numai de finanţarea populară făcută prin intermediul contribuţiilor proprietarilor capitalişti. De aceea şi produsele muncii legiuitorilor nu vor fi decât expresia voinţei şi puterii poporului. Capitaliştii sunt garanţii autenticităţii legiuirii populare. Ei nu au interese personale sau de grup. Deci legea nu are caracter de clasă ci numai o natură populară. Această situaţie este suficientă şi nici nu se mai îndoieşte nimeni de buna credinţă a clasei capitaliste. 

 

Deoarece statul capitalist nu este unitar deoarece capitaliştii ca reprezentanţi siguri ai poporului l-au împărţit în trei grupuri de organe care se bat între ele cu puteri egale, organul legiuitor nu are cum să îşi impună voinţa organului executiv sau organului judecător. Nu are cum deoarece deşi este finanţat de minoritatea cinstită a proprietarilor imediat ce ar încerca să înşele legiuitorilor li s-ar şi paraliza oarece de frica poporului. Legiuitorilor li s-a inoculat virusul paralizării la alegeri, virus ce se activează imediat la începerea legiuirii. În mod inexorabil atât proprietarul capitalist cît şi legiuitorul sunt slujitori ai majorităţii cel puţin, dacă nu ai totalităţii poporului.

 

Trecând la organele executive constatăm că legea de fier a democraţiei acţionează imperturbabil. Organul executiv are garantată egalitatea de putere cu organul legiuitor deoarece execută întocmai şi la timp norma făcută de legiuitor finanţat de capitalist care musai nu poate fi capitalist decât sub acceptul şi controlul poporului.

 

Organul judecător se află în egalitate cu organul executor deoarece şi el se subordonează legilor făcute de legiuitor care este controlat de popor prin garanţii capitalişti. De asemenea organul judecător este egal cu legiuitorul deoarece judecă numai în baza legilor făcute de acesta, legi care nu pot fi decât expresia motivaţiilor populare garantate de clasa proprietarilor. Judecătorul are o dublă egalitate: este egal cu legiuitorul ca judecător pe norme făcute de legiuitor dar este egal şi cu executorul pentru că îi judecă faptele iar executorul trebuie să se subordoneze deciziilor judecătorului. Această dublă egalitate o are şi organul executor deoarece el execută şi legea făcută de legiuitor dar şi hotărârea judecătorului.

 

Cine are felonia de a crede că este ierarhie  socială este de o mârşăvie condamnabilă deoarece egalitatea este liniară: puterea poporului este egală cu puterea capitaliştilor şi puterea capitaliştilor este egală cu puterile statale.

 

Ceea ce era de demonstrat.

2015/07/26

Tembelizare politică capitalistă


Tembelizare legionaroidă

Capitaliştii postpucişti joacă lingători la mai multe capete. După ce au ţinut în lesă 25 de ani poporul român pentru a-l putea jefui, acum când adversarii autentici au murit  ori au îmbătrânit, capitaliştii români sub protecţie străină dau o lege cu caracter de clasă, o lege de autoprotecţie capitalistă. În fond cele două legi împotriva identităţii de neam şi de popor sunt legi împotriva noastră, împotriva poporului român.

Capitaliştii români postpucişti sub protecţia capitaliştilor imperialişti occidentali au avut permanenta grijă să înfiltreze agenţi antinaţionali, plătiţi ca poliţie politică, în toate organizaţiile identitare, patriotice române. După aceea le-au penetrat, le-au dezinformat, manipulat şi denaturat în diferite variante. Aşa se explică de ce niciodată, niciunde, nici un grup politic patriotic român nu a avut acces la conducerea României în 25 de ani postpucişti. Vierii care s-au înfiltrat în grupurile şi organizaţiile patriotice au informat poliţia politică capitalistă despre toate tendinţele grupurilor politice române. În felul acesta pe banii prostitului popor român, capitaliştii occidentali au reuşit să saboteze regenerarea poporului român.

Să luăm un caz de organizaţie patriotică mutilată, anume organizaţia legionară şi să îi urmărim conduita socială.

Niciodată în 25 de ani de capitalism postpucist cei ce se credeau legionari nu au acţionat pentru transformarea vieţii poporului român. Aceşti oameni nu puteau depăşi nivelul personal şi de grup al cunoaşterii şi acţionării. Nu au reuşit aceşti oameni să atingă dimensiunea socială a acţionării politice. Nici o soluţionare de anvergură şi profunzime populară nu au întreprins.

Precum am atenţionat mai înainte agenţii antiromâni au acţionat încă din 1990 pentru denaturarea acestei mişcări. În acest fel se explică şi apariţia grupurilor şi organizaţiilor speciale adică a fantomelor politice care în fapt preluau orice iniţiativă şi duceau grupurile autentic româneşti fie în eşec direct, fie în situaţii derizorii, fie în acţiuni proocidentale. Nimic autentic românesc nu s-a putut constitui sub această strictă supraveghere şi corijare a poliţiei politice capitaliste postpuciste. Era curmată din faşă orice creştere naturală a românismului.
Pe legionarii actuali îi vezi strigând nu ,, Jos capitalismul!„  ci  ”Jos comunismul!”. Unde au văzut ei comunism în România? Pe legionarii actuali nu îi vezi strigând ,,Jos imperialismul!„ ci ”Jos securiştii!”. După 25 de ani de la lovitura de stat, nu strigă ,, Jos America!” ci ,,Jos Rusia!” Legionarii actuali strigă dirijaţi nu ,,Jos capitaliştii!” ci „Jos comuniştii”. Probabil îi consideră pe milionarii postpucişti comunişti.

Americanii le mânâncă ficaţii şi ei strigă ,,Jos ruşii!”. Bineînţeles că este infinit mai uşor să minţi decât să spui adevărul. Oligarhia bruxeleză le fură un miliard de euro pe an în timp ce români au ajuns boschetari prin Occident dar ei nu strigă ,, Jos oligarhia capitalistă bruxeleză!” ci strigă ,, Jos Rusia!”.
În timp ce străinii îi otrăvesc pe patrioţii români la ei acasă, legionarii discută despre morţii din timpul capitalismului interbelic şi cel mult despre persecutaţii din timpul socialismului român pe care ei fie din neştiinţă fie din rea credinţă îl numesc eronat comunism. 

Legionarii strigă şi fac ceea ce capitaliştii le sugerează. Ei nu acţionează pentru că sunt deja zombificaţi. În timp ce capitaliştii străini îşi dau mâna cu capitaliştii români indiferent de rasă sau varietate intrarasială, legionarii, teleghidaţi urlă împotriva unei fantome sociale: ,,Jos comunismul!”

Această conduită necesită explicare. Legionarii ori sunt înfricoşaţi de nu mai pot gândi şi nu se mai pot controla ori practic sunt agenţi sub steag străin.
Semănarea vrajbei între români este o constantă a acţiunii politice capitaliste pentru că numai o lună de pauză propagandistică şi manipulatorie ar fi suficientă pentru ca patrioţii români să se trezească la realitate şi să conştientizeze că în fapt ei nu au în faţă o rasă sau o subrasă ci o clasă socială unitară şi solidară: capitaliştii.

În această conjunctură una din formele de mortificare politică a legionarilor este acţiunea ca cerere, ca cerşire, ca cerşetorie. ,, Noi cerem ca... Noi cerem ca...” Cereţi şi vi se va da. Din părţi.

O altă cale de mortificare a acţiunii patriotice legionare este creştinarea. Creştinarea este o formă ideologică de luptă antinaţională prin care duşmanul anihilează forţa naturală a unui popor făcându-l din viril, impotent. Creştinismul aduce cu el efeminarea, abandonul şi sinuciderea politică, civică şi existenţială. Dacă vrei să învingi un popor, mai întâi creştinează-l. După aceea distrugerea este uşoară pentru că nu mai ai pe nimeni în faţă. Dacă ar fi putut trăi popoarele creştineşte ar fi trăit de mult aşa. Popoarele viabile au însă fler vital şi nu muşcă această momeală a străinilor.

Pentru a înţelege locul şi rolul minor jucat de creştinism în acţiunea socială trebuie să urmăriţi ce face în fapt popimea. Popimea creştină este cea mai bună slujitoare a capitaliştilor. Aţi văzut vreo normă creştină care să suspende ierarhia exploatator-exploatat? Adevărat a zis nazaritenul că el a venit să împlinească legea avramistă... ,, Să nu furi roaba aproapelui tău!” Sclavul trebuie să râmână sclav. ,, Să dai cezarului ce este al cezarului!” Deci să fii supus puterii pâmânteşti. Popimea creştină este cea mai bună slujitoare a capitaliştilor fiind oricând gata să mortifice în mod iresponsabil vitalitatea acţională a unei clase sociale progresiste.

Muşcarea momelii capitaliste a ,,jocului democratic” este iarăşi un avorton politic al legionarilor în condiţiile în care ca să intri în parlament cotizaţia depăşeşte orice venit al cetăţeanului român obişnuit.

Vă aduc la cunoştinţă aceste acţiuni criminale ale capitaliştilor şi creştinilor tocmai pentru a vă trezi din somnul mortal indus de ei şi aliaţii lor. 

Mai avem puţin şi ne pierdem ţara pe mâna capitaliştilor occidentali.