Postare prezentată

Fluxul live al utilizatorului Zob Gheorghe

2009/04/21

Republica Burdihan

Politica bucureşteană de concentrare a puterii şi averii pe şandramaua dâmboviţeană a început pe vremea turcilor şi a continuat şi în vremea monarhiei şi în vremea socialismului. Partidul Comunist Român şi-a dat seama de această tendinţă şi a instituit principiul dezvoltării proporţionale a forţelor de producţie pe teritoriul României. A instituit chiar interdicţia de a te stabili în capitală fără justificare de prin anul 1980.

Dezvoltarea mostruoasă a oraşului Bucureşti faţă de oraşele României începuse a fi stopată. Totuşi încă din vremea socialismului se trăia cel mai bine în Bucureşti. De aceea foarte mulţi oameni au migrat la Bucureşti.

Concentrarea puterii şi averii la Bucureşti a continuat şi după lovitura de stat din 1989. De data aceasta nu mai exista nci un principiu legat de popor ci numai legat de principiul capitalist al profitului când Românmia a devenit obiect la jafului capitaliştilor naţionali şi internaţionali.

Consecinţa actuală români este că aşa-zisa capitală a României vă mănâncă banii cu care este întreţinut poporul bucureştean şi hoţii de pe Dâmboviţa. Şti voi români că guvernanţii au luat mită de vreo şapte milione de euro pentru a cumpăra pe banii voştri nişte elicoptere inutile englezeşti şi că au plătit americanilor opt sute de milioane de euro pentru una sută de metri de autostradă? Ştiţi că acum vor să vă bage mâna în buzunar şi să vă deposedeze de puţinele venituri pe care le aveţi obligându-vă să plătiţi asigurare pe locuinţă pe lângă impozitul nedrept pe care vi-l iau pe coteţ? Ştiţi că vă vor deposeda de 700 de euro ca să vă renovaţi forţat locuinţa sub numele de îmbunătăţire termică tocmai acum când clima se încălzeşte?

Poporul bucureştean, ţine locul poporului român pentru că de bucureşteni le este frică guvernanţilor şi nu de voi cei 70 la sută din populaţia României. Dacă poporul bucureştean are maţul plin, are coteţ şi parteneri sexuali el constituie o garanţie a deţinerii puterii în România. Aceasta se întâmplă pentru că dacă voi populaţia României vreţi să cereţi ceva capitalei, burdihanul plin al Bucureştiului se interpune între voi şi guvernanţi ca o garanţie că poporul trăieşte bine.

Televiziunile de pe gârla Dâmboviţa trăind din plin această psihoză a monopolului cultural românesc
îşi închipuie că formează conştiinţă de cetăţean cu tembelismele lor de şatră dâmboviţeană. La fel fac şi radiourile şi presa scrisă. Republica Capitalistă Bucureşti. Republica Capitalistă România se va reduce la Republica Gârleană Dâmboviţa.

Iată şi explicaţia serioasă pentru dispreţul basarabenilor faţă de România mare. Cu cine şi pentru ce să se unească? Au destulă sărăcie ei acolo. Nu mai au nevoie de cea a României mari. E trist dar adevărat: burdihanul Bucureştiului este mai important decât România Mare. Aceasta este o axiomă peste care naţionaliştii adevăraţi nu vor putea trece fără să înfrunte aşa-zisa capitală a românilor.

2009/04/18

Idealul curviei creştine

Există acum în România o categorie umană dependentă de pârghiile puterilor occidentale adică de fondurile băneşti ale unor instituţii străine. În virtutea acestei susţineri acesti intelectuali trebuie să facă politica impusă de Occident. Partea proastă este că plăteşte şi poporul român pentru a i se educa tineretul. Plăteşte degeaba că tineretul este făcut adunătură de maimuţe prooccidentale de către aceşti intellectuali dedicaţi servilismului. În această categorie îi găsim pe unii intelectuali cum ar fi profesorii.Ei au o directă influenţă asupra studenţilor şi elevilor chiar şi asupra preşcolarilor.

Pare că spun banalităţi că doar toată lumea ştie că tineretul român este pervertit de harnicii agenţi ai educaţiei mondialiste. Este o banalitate consimţită de poporul român pentru că în schimb i se oferă cacialmale televizate pe post de cultură, alimente cancericene pe post de hrană, apă infectă şi toxică pe post apă potabilă organe sexuale de cauciuc şi alte bunătăţi capitaliste.

Acţiunea organizată de distrugere a idealului educaţional român merge până acolo încât un profesor de universitate nu mai are nici curajul să predea tema idealului educaţional de frica represiunii politico-ideologice care ia forma şantajului indirect. Nu numai idealul educaţional nu îl mai predă la cursul de pedagogie ci nu mai predă nici principiile pedagogice ploconindu-se în faţa ideii că învăţăcelul se dezvoltă singur. Adică îl dezvoltă ţigănimea de la televiziuni, ţigănimea care cerşeşte, filmele porno şi filmele criminale americane.

Adică voi cetăţenii români îi plătiţi pe aceşti paraziţi pentru a vă lăsa copii de izbelişte sau a-i educa în spiritul parazitismului, curviei şi hoţiei. Biserica creştină este biserică capitalistă funcţionând pe principiul servirii celui bogat şi puternic. Bisericile creştine protestante sunt slabe şi chiar persecutate.

Dacă sunt creştini cei care deţin televiziunile de ce lucrează în zi de paşti? Pentru că vor avere! Averea este baza creştinismului actual. Dacă nu ai avere eşti dispreţuit de orice creştin pentru că eşti prost. Studenţii creştini trag chiulul de rup şi înainte şi după paşti pentru că nu vor să înveţe ci să cumpere diplome ca să mănânce un ban nemuncit adică un ban creştinesc.

Iată de ce profesorii de pedagogie nu mai au curajul să prezinte astăzi un ideal educaţional.