Postare prezentată

10 Essential British English Expressions - Volume 2

2017/05/19

CONSUMISM ȘI SOCIALISM

Consumismul este ideologia creată de capitaliști pentru a ține pe loc progresul uman. Această ideologie a fost creată prin observarea comportamentului omului simplu, plafonat comportament care nu se ridică deasupra satisfacerii necesităților biologice. Așa cum sclavagistul voia să mențină omul în condiția de sclav, feudalul în condiție de șerb, capitalistul vrea să îl țină pe om în condiția de forță de muncă sau de sistem bio-psihic. Adică pentru capitalist omul nu trebuie să își realizeze potențialul personal. Pentru a face acest lucru capitalistul se străduiește să îl mențină pe om în stadiul de individ animalic și realizează acest scop oferindu-i numai ceea ce îl satisface ca animal. În aceasta constă caracterul reacționar al ideologiei capitaliste consumiste. Idealul uman consumist este individul care trăiește ca să își satisfacă nevoile trupești: nutrire, conservare și reproducere.

Atunci când acest scop nu îl mai satisface capitalistul dezvoltă trebuințe biologice antinaturale pentru care el fabrică obiecte de satisfacere: alimente inutile, obiecte accesorii fără utilitate, organe sexuale artificiale, etc. În acțiunea de denaturare a trebuințelor capitalistul ajunge să se sprijine pe diferite științe care concură la crearea de indivizi denaturați prin stimularea excesivă a poftelor trupești.

Consumul excesiv atinge limite dincolo de care omul devine nenatural. Din punctul de vedere al câștigului financiar atunci când consumatorul devine inutil este exterminabil ceea ce se face în capitalism prin organizarea de războaie convenționale sau neconvenționale.

Prin menținerea omului în condiția de ființă bio-psihică capitalistul în fond se sabotează și pe el însuși pentru că se privează de preopinentul care îi pune probleme umane complexe a căror soluționare l-ar emancipa și pe el. Ceea ce împiedică sistemul capitalist este extensia vieții psihice dincolo de rolul de coordonator al adaptării biologice. Capitalismul nu permite oamenilor saltul la viața spirituală care în fapt constă în cunoștere, acționare și contemplare. Aceste activități în capitalism sunt accesibile și permise numai capitaliștilor și numai capitaliștilor din fascie.


Consumismul nu este o ideologie socialistă deoarece socialismul urmărește împlinirea potențialului nativ al fiecărui om astfel încât orice individ să devină o persoană și orice persoană dacă este posibil să devină o personalitate. Acestă devenire contravine oricărei stagnări a omului. Într-un sistem social superior orice om este într-o permanentă devenire depășin stadiul viețuirii biologice pe care se bazează ideologia consumistă a capitaliștilor. Aici în această situație se evidențiază foarte bine deosebirea dintre capitalism, socialism și comunism. De aceea se și luptă ideologii capitaliștilor să distragă atenția de la problema realizării de sine a omului.

NATO ÎN RĂZBOIUL NECONVENȚIONAL

Marea acaparare capitalistă post-socialistă s-a bazat pe acțiunile războinice neconvenționale, acțiuni prin care au colonizat și subjugat jumătate din Europa declanșând o distrugere a popoarelor europene atât de bine circumscrise și îngrijite în timpul socialismului postbelic. În stadiul actual în orice țară postsocialistă NATO este instrumentul de ocupație și reprimare a oricărei revolte împotriva stăpânirii imperiale capitaliste.

În perspectivă, NATO oligarhia capitalistă occidentală ( economică, militară, industrială, științifică și politică va încercui ultimele țări rămase libere (în afara imperiului american) și la momentul oportun  prin arme complexe neconvenționale le va distruge.

Calea colonizării țărilor a fost una complexă:

1. Prezentarea bunelor intenții;

2. Deposedarea popoarelor de baza tehnico materială a economiilor;

3. Destructurarea armatelor naționale;

4. Distrugerea bazei tehnice de apărare;

5. Slăbirea puterii de stat prin integrare (subordonarea activităților statale) în sistemele imperiale occidentale;

6. Degradarea sistemului și procesului de învățământ și paralel furtul de creiere;

7. Odată desființate condițiile materiale de viață socială au deportat cel puțin din România 4-5 milioane de oameni apți de muncă destructurând prin aceasta și sistemul sindical pentru a nu mai exista baza umană pentru apărarea drepturilor câștigate în socialism;

8. Inocularea pseudovalorilor și distrugerea sistemului cultural facilitând crearea zombilor culturali de sorginte capitalistă.

Acțiunea organizației militare NATO vine în această conjunctură să asigure ocupația teritorială, reprimarea eliberării naționale și apărarea corporațiilor transnaționale și în nici un caz nu apără poporul român pe care parțial l-a distrus oligarhia imperialistă și slugile ei interioare. NATO este deci parte integrantă din sistemul imperial al oligarhie capitaliste occidentale.

În aceste condiții de risc trebuie inițiate acțiuni de denunțare a tratatelor abuzive cu toate instituțiile occidentale, de separare de agresiunile imperialiste occidentale, de atașament față de toate forțele păcii și apărării identității popoarelor agresate. Se impun manifestații publice pentru pace și bună înțelegere între popoare. Trebuie acțiuni fățișe împotriva împilării imperialiste capitaliste. Totul trebuie făcut acum până nu va fi târziu.
În cazul unui război imperialiștii vor scăpa de noi omorându-ne și vor pune mâna pe țara noastră.


2017/05/01

Termenul pervers ”clasă politică”

Toată ziua îi auzi pe lătrăii capitaliști cu șablonul ,, clasă politică,,. Acest termen nu a fost prezent în limba de lemn postpucistă. A apărut masiv în ultima perioadă și se corelează cu propunerea ,,anonimă” a desființării clasei politice și substituirea ei cu grup tehnocratic.

 

Ce este ,,clasa politică”? 

 

Bineînțeles că întrebându-i pe licențiații postpuciști nu vom afla o definiție științifică ci niște bălmăjeli formulate în laboratoarele psiho-lingvistice occidentale. Atunci vom întreba : cine și de ce a făcut termenul ,, clasă politică”?

Iată cine și iată de ce.

 

Capitaliștii transnaționali, adică imperialiștii capitaliști au nevoie de acreditarea treptată a ideii că există o clasă socială care trăiește din activitate politică pentru ca să aibă pe cine arunca vina distrugerii popoarelor: o clasă socială parazitară formată din politicieni. Circumscrierea celor vinovați de distrugerea popoarelor este necesară deoarece în cazul unei revolte populare precipitate sau provocate oligarhia capitaliștilor imperialiști să poată orienta furia populară către politicienii autohtoni adică spre clasa paraziților sociali numiți ,, clasa politică”. Bineînțeles înlăturarea clasei politice nu va lăsa locul gol pentru că poporul trebuie stăpânit în avantajul oligarhiei capitaliste transnaționale. Așanumita clasă politică va fi substituită cu grupul tehnocrat, un grup de tembeli zootehnici care îi vor lua pe cetățeni drept animale și îl vor trata pe popor ca pe populație stabilindu-i coordonate etologice de existență.

 

În acest timp oligarhia capitalistă imperială va reduce și poporul la termenul corelativ de populație care va ,,consimți” că este nevoie să fie condusă zootehnic care va duce ea însăși lupta de desființare a ,, clasei politice” pentru a i se pune pe ceafă jugul zootehnic al tehnocrației.

 

Istoric faptele s-au petrecut așa. După ce tot capitaliștii au introdus pluripartidismul cu șleahta lingăilor aferenți, acum tot ei vor să ne ,, scape” de camarila politică pentru ca tehnocrații să ne zootehnizeze.

 

Să ne întrebăm: ce ar fi făcut clasa capitaliștilor imperialiști dacă noi poporul am fi respins de la început introbăgarea pluripartidismului, după lovitura de stat antiromânească din 1989 ca să nu se formeze ,,clasa politică”?

Atunci ar fi avut oligarhia capitalistă transnațională ce să dea jos și pentru ce să instaureze tehnocrația zoo?

 

Nu! Atunci ar fi strigat de la posturile ”Libertatea”, ,,Vocea Americii”, și ,, Europa liberă”: ,, Jos dictatura!”, ,, Jos comunizmu!”, ,, Jos extremizmu!”, ,,Jos patriotizmu!” și dacă nu reușeau cu josul ne agresau cu ,, susul” bombardând România cum au făcut cu Iugoslavia sau Libia pe care le-au distrus ,,democratic”.

 

Clasa politică este opera burgheziei capitaliste occidentale oligarhizate în corporațiile transnaționale care vor să distrugă popoarele.

Izmănarii intelectuali români chiar după lovitura de stat antiromânească au lins Occidentul fără discernământ și acum acuză ,,clasa politică” ca pe ciuhă pentru dezastrul României. În timp ce oligarhia capitalistă îi omoară unul câte unul în stil mafiot capitalist, anonim, lingăii muribunzi ai capitalismului strigă cu ultimele puteri: ,, Jos comunizmu!”.

 

,,Clasa politică”, operă capitalistă, apare acum ca adunătură de ,,oameni politici” datorită faptului că capitaliștii distrugând baza economică a poporului român au distrus și baza clasială a partidelor posibile. Partidele politice au rămas fără suport clasial. Ce este P.N.Ț. ? Ce este P.S.D., Ce este P.N.L.  când nu mai avem agricultură, industrie, comerț exterior, etc? Au rămas formele goale, clase parazitare, nefolositoare oligarhiei capitaliste dar și poporului român adică au ajuns ,,clasă politică”. Așa că este mai bine să fie desființată ,,clasa politică” deoarece i-a expirat rolul istoric.

 

Așa-zisa clasă politică a fost creată ca sculă tranzitorie spre guvernarea fără guvern național practicată de oligarhia capitalistă occidentală transnațională.

CUNOAȘTERE TRACICĂ: Apel către poporul român

CUNOAȘTERE TRACICĂ: Apel către poporul român: STIMAȚI CONCETĂȚENI SALVAȚI-VĂ După cum puteți constata imperialiștii occidentali lucrează zi de zi și noapte de noapte la ruinar...