2017/05/19

CONSUMISM ȘI SOCIALISM

Consumismul este ideologia creată de capitaliști pentru a ține pe loc progresul uman. Această ideologie a fost creată prin observarea comportamentului omului simplu, plafonat comportament care nu se ridică deasupra satisfacerii necesităților biologice. Așa cum sclavagistul voia să mențină omul în condiția de sclav, feudalul în condiție de șerb, capitalistul vrea să îl țină pe om în condiția de forță de muncă sau de sistem bio-psihic. Adică pentru capitalist omul nu trebuie să își realizeze potențialul personal. Pentru a face acest lucru capitalistul se străduiește să îl mențină pe om în stadiul de individ animalic și realizează acest scop oferindu-i numai ceea ce îl satisface ca animal. În aceasta constă caracterul reacționar al ideologiei capitaliste consumiste. Idealul uman consumist este individul care trăiește ca să își satisfacă nevoile trupești: nutrire, conservare și reproducere.

Atunci când acest scop nu îl mai satisface capitalistul dezvoltă trebuințe biologice antinaturale pentru care el fabrică obiecte de satisfacere: alimente inutile, obiecte accesorii fără utilitate, organe sexuale artificiale, etc. În acțiunea de denaturare a trebuințelor capitalistul ajunge să se sprijine pe diferite științe care concură la crearea de indivizi denaturați prin stimularea excesivă a poftelor trupești.

Consumul excesiv atinge limite dincolo de care omul devine nenatural. Din punctul de vedere al câștigului financiar atunci când consumatorul devine inutil este exterminabil ceea ce se face în capitalism prin organizarea de războaie convenționale sau neconvenționale.

Prin menținerea omului în condiția de ființă bio-psihică capitalistul în fond se sabotează și pe el însuși pentru că se privează de preopinentul care îi pune probleme umane complexe a căror soluționare l-ar emancipa și pe el. Ceea ce împiedică sistemul capitalist este extensia vieții psihice dincolo de rolul de coordonator al adaptării biologice. Capitalismul nu permite oamenilor saltul la viața spirituală care în fapt constă în cunoștere, acționare și contemplare. Aceste activități în capitalism sunt accesibile și permise numai capitaliștilor și numai capitaliștilor din fascie.


Consumismul nu este o ideologie socialistă deoarece socialismul urmărește împlinirea potențialului nativ al fiecărui om astfel încât orice individ să devină o persoană și orice persoană dacă este posibil să devină o personalitate. Acestă devenire contravine oricărei stagnări a omului. Într-un sistem social superior orice om este într-o permanentă devenire depășin stadiul viețuirii biologice pe care se bazează ideologia consumistă a capitaliștilor. Aici în această situație se evidențiază foarte bine deosebirea dintre capitalism, socialism și comunism. De aceea se și luptă ideologii capitaliștilor să distragă atenția de la problema realizării de sine a omului.
Trimiteți un comentariu