2007/12/26

Pensionarea ca furt

Da. Am explicaţia abandonării pensiilor de stat.

Nicidecum nu este proasta funcţionare a statului român ci este aplicarea strategiei de tâlhărie internaţională.Vor să vă ia banii grupurile americane şi să slăbească avuţia statului român.Proasta funcţionare a oficiului de pensii este opera străinilor ca să n u mai aveţi încredere în statul naţional.


Occidentalii i-au învăţat pe tinerii români să-şi batjocorescă bătrânii care i-au făcut şi i-au crescut şi i-au învăţat carte.Motivul acestei batjocuri este numai că bătrănii vor muri înaintea lor.Este adevărat că bătrânii sunt vinovaţi de toleranţa viciilor dar cu ce sunt tinerii mai virtuoşi azi decât ieri?


Tineri nu vă lăsaţi înşelaţi de occidentali aşa cum au fost îmşelaţi părinţii voştri în perioada postpucistă.


Un cetăţean francez de exemplu poate munci cinstit o viaţă şi nu adună averea pe care o adună un hoţ într-un singur an.Atunci tu cetăţean român cu un slariu mizerabil cum îi vei putea ajunge din urmă pe hoţii României? Dar ai străinătăţii?

2007/12/24

Linia de sciziune uman-umanoid

Mai mult decât un exerciţiu de logică.

Dacă fostul membru PCR a fost comunist el este şi acum.Dacă fostul membru PCR nu mai este comunist nu a fost nici atunci, deci era impostor.Dacă nici un fost membru PCR nu este comunist atunci ce era PCR?Dacă PCR nu era PCR atunci ce era?Dacă PCR nu era PCR atunci în România nu era comunism.Aceasta implică prăvălirea întregii şandramale ideologice anticomuniste prin lipsa de fiinţare a obiectului incriminat.

Iată impostura intelectualului anticomunist.

Merjem mai departe pe ogorul demascării.

Dacă intelectualul nu este capabil să îşi asume o opţiune responsabilă în istoria maselor atunci cum poate face acest lucru un muncitor epuizat de corvoadă capitalistă?Peştele se împute de la cap şi pute şi rău şi urăt.

Hai să fim sinceri şi să recunoaştem fiecare dintre noi că biosul nostru urlă mai tare decât conştiinţa şi e mai bine să fim şobolani de bibliotecă decât oameni integrali.Adică decât să îmi pun existenţa individuală în joc pentru valoarea ideilor în care cred mai bine mă comport ca vietate supravieţuitoare.

Aici este zona în care intelectualul capotează căci nici el ca şi muncitorul nu poate depăşi condiţia de existenţă pseudoumană adică de existenţă biologică umanoidă.Fiţi foarte atenţi la acest punct.Este punctul din care ne despărţim deoarece omul nu este numai trup şi nu este numai spirit şi spiritul nu este numai cunoaştere.Dacă nu aţi înţeles acest lucru din acest moment suntem în lumi separate fiind surzi şi orbi unul pentru celălalt.

2007/12/23

1989-Revoluţia ciolanului

Bine a făcut Iliescu Ion că i-a pus pe revoluţionarii de la 89 la proba ciolanului.Le-a pus momeala în faţă şi indivizii biologici adică aceia pe care PCR-ul îi considera potenţiali oameni autentici au sărit cu gurile căscate la haloi.Atunci a înţeles cetăţeanul Iliescu Ion pe ce teren stă şi că nu poate face o revoluţie din interior şi a devenit şi el un mutilat al istoriei capitaliste contemporane.

1989-Imposibila revoluţie

Îmi pare rău de morţii degeaba.Trebuie să mergem însă mai departe deoarece cu morţi şi cu vii lumea nu stă pe loc ci merge.Unde? Veţi vedea.

Considerăm câteva condiţii fără de care nu este posibilă (nu zic reală) o revoluţie.Acum când martorii socialismului românesc s-au rărit ofensiva capitaliştilor devine de-a dreptul feroce transformând România în pivot geopolitic şi militar pentru expansiunea spre est, notamente spre Rusia.Este de prevăzut o manevră facilă politic şi anume denunţarea oficială de către statul român a pactului Ribentropp-Molotov.Manevra este logică şi legitimă naţional.Dar procesul nu se va opri la atât.Iar Romania devine măscăriciul puterilor politice şi militare estice şi vestice.

Problema internă însă este contrarevoluţia.

Schimbarea decembristă şi post decembristă nu a fost revoluţie.Oamenii necalificaţi vor admite balivernele propagandiştilor capitalişti români şi occidentali crezând că în 1989 în România a început o revoluţie care s-a consumat pe parcursul anilor ce au urmat.

Orice construct mental uman este relativ. Una este înţelegerea mea despre un obiect existent şi altceva este înţelegerea ta despre acelaşi obiect existent.Ceea ce pentru român este gunoi, pentru un indian poate fi mâncare şi poate invers.

Se pare că ţările mici cum este România nu pot face revoluţii.Revoluţia se pare că este atribut al popoarelor mari al popoarelor puternice.Rareori un popor mic face revoluţie.De aceea şi vrea imperiul american să dividă Europa în regiuni.Vor să le diminueze capacitatea de creaţie socială.Chiar dacă un popor mic ar face revoluţie, onoarea originalităţii ar fi pe loc stârpită de giganţi căci forţa dreptului va fi înlocuită cu dreptul forţei.

2007/12/22

Capcană capitalistă a genocidului

Am ocazia să aflu că unii naţionalişti europeni fac mascaradă despre existenţa sau inexistenţa genocidului în timpul celui de al doilea război mondial.Da a fost genocid.Au murind 27 milioane de ruşi flămânzi apărându-şi patria, copii, femei, bătrâni, tineri, oameni amărâţi.27 de milioane constituie un popor întreg.A murit în legitimă apărare.Acesta a fost adevăratul holocaust antirus sau antislav.Ştiinţa dreptului capitalist nici nu consideră genocid această faptă ci ia ca faptă pozitivă pe care vor să o repete actualmente împotriva slavilor.Dar de ce să considerăm genocidul împotriva a 27 de milioane de slavi şi să nu îl contestăm aşa cum se contestă genocidul antievreiesc de către unii naţionalişti europeni.


27 de milioane de oameni omorâţi sunt mai valoroşi decât 6 milioane de oameni omorâţi.Bineînţeles că 27 de milioane de slavi omorâţi sunt vinovaţi pentru că îşi apărau patria strămoşească ceea ce constituie circumstanţă agravantă deoarece au fost activi.Cele şase milioane de evrei omorâţi ce ţară apărau în momentul arestării? Unde erau, ce făceau?Erau în ţara lor?Se apărau legitim?Ciudat.Pentru faptul că nu se apărau pe teritoriul propriu sunt mai importanţi şi deci genocidul este autentic.Atunci din acestea se deduce că este mai legitim să ocupi o ţară străină decât să trăieşti şi să te aperi în ţara proprie.Măcar ai avea şansa morală de a fi victimă a genocidului pe când dacă te aperi legitim în ţară strămoşească nu ai această şansă nici fizică nici morală pentru că eşti un terorist adică un om nebun care provoacă teroare în sufletul agresorilor tăi.Cealaltă variantă ar fi să te laşi omorât cu iubire divină.Atunci nu ar mai fi holocaust atunci ar fi un act de justiţie capitalistă, anitcomunistă.

…Unde este logica discursului propagandei capitaliste?

Ce tâmpenii fac naţionaliştii în altă parte îi priveşte.Dacă ei vor să facă puşcărie pentru lucruri de nimic cum am putea să îi oprim.Greşelile lor îmi sunt suspecte.Sunt atât de suspecte încât mă fac să cred că sunt victime ale sugestiei infraconştiente ale agenţilor mondialişti sau mai rău atât de laşi încât nu vor să facă puşcărie pentru combaterea acţiunilor prezente ale imperialismului american.
Dacă este să o luăm cu genocidul atunci s-o luăm de pe la Decebal când strămoşii noştri au fost decimaţi ca popor de nişte tâlhari pedofili şi perverşi care au distrus şi civilizaţia elenistică.Să ne plătească italienii tot ce ne-au furat strămoşii lor.Nu se pune problema aşa.Problema este o problemă de forţă.Dacă putem să fim mai puternici decât ei facem noi ştiinţa dreptului dacă sunt ei mai puternic atunci ne predică ei morala.
Am de zis următorul lucru pseudonaţionaliştilor români: avem probleme grave şi nu ne arde de mascarade americaniste, europeniste, capitaliste.Pentru poporul român tembelismele sugerate de propagandiştii pseudoproblemelor sunt fumate şi scuipate.
 
Lumea nu mai dă doi bani pe activităţi nelegate de viaţa pe care o trăiesc.

Este cea mai mare prostie să faci puşcărie pentru baliverne despre trecut când poporul moare lângă tine şi are nevoie de ajutor politic real.

2007/12/20

Denaturarea oficială a oamenilor

Anticiparea nevoilor şi falsificarea lor apoi satisfacerea nevoilor false şi reale cu surogate cum ar fi preparatele culinare la conservă, jucăriile toxice, hainele de plastic ce put, penisurile de cauciuc, femeile gonflabile, casele din materiale toxice, informaţiile segmentate asupra vieţii, pseudoinformaţiile, normele contradictorii de conduită sub pretextul diversităţii şi libertăţii, muzica la cutie, la troacă, banerele, filmul mincinos, instigator la omucidere, la sloboziri sexuale şi altele sunt mijloace de denaturare a fiinţelor umane de nesupunere faţă de natură şi de sfidare a ei.

Toată diversitatea de false valori materiale şi spirituale nu au decât menirea de a deturna , denatura, înşela, minţi, păcăli amâna, amorţi, paraliza, inhiba, falsifica, degrada, deteriora, desfiinţa, viaţa reală a mulţimii vii şi crescânde a oamenilor.

2007/12/18

Imperial şi antinatural

Încet, încet, reprezentanţii naţiunilor şi statelor naţionale vor fi puşi în posturi ridicole, penibile.Vor fi discreditaţi fiind încercuiţi de la mare ,, distanţă,,.Vor fi marginalizaţi apoi stigmatizaţi.

Prostimea va fi momită cu haleală, băutură, sex, droguri, coteţe, autoturisme, telefoane mobile bănuţi de distracţie pentru a fi separată de elita naţionalistă şi în final pentru a împărţi popoarele în etnii, subetnii şi a le învrăjbi între ele.

Acolo unde necesităţile imperiale vor cere, vor determina omogenizarea naturii oamenilor adică a bazei biologice şi psihologice sfidând legea naturală a selecţiei şi speciaţiei.Va fi încă odată încercată subtituirea structurilor naturale stabilizate în decursul unor perioade de milioane de ani de experienţa a Naturii cu constructe artificiale, arbitrare, umane, de ultimă secundă cosmică.

Rezistenţa rasială a unei populaţii se evidenţiază tocmai în momentele de puternică agresiune ,ca de exemplu prin opoziţia la relaţii biologice interrasiale.Dacă nu rezistă metisajului atunci întreaga bază naturală a unui popor se ruinează.Atitudinea de apărare a identităţii naturale nu trebuie înţelesă ca agresiune căci nici nu este agresiune ci trebuie interpretată ca pură apărare legitimă a unei creaţii naturale primordiale.Din contră penetrarea prin forţă sau prin viclenie în baza genetică a unei rase este o agresiune deoarece se desfăşoară prin constrângere materială sau psihologică sau spirituală sau prin inducere în eroare.Un individ face un act de alterare a naturii sale pe raspundere proprie şi nu pe răspundere colectivă.Rasa este o creaţie complexă a Naturii este o variantă de acţiune aleasă pe temeiul unor milenare experienţe de fiinţare a speciei umane.

Atitudinea actuală de încălcare a identităţii naturale individuale şi colective nu trebuie inţeleasă ca un act de justiţie juridică sau morală
ci pur şi simplu ca o luptă pentru supremaţie a unei variante a speciei umane asupra alteia.Deşi nu este vizibilă această forma de mişcare din interiorul segmentului spaţio-temporal în care se găseşte spiritul individual cunoscător, pentru a nu cădea în poziţie de victimă în această luptă fiecare individ trebuie să se situeze consecvent într-o extremă luciditate şi vigilenţă.


Încă odată vă cer să nu consumaţi energia şi timpul asupra faptelor trecute căci vă va da şuturi în spate prezentul şi vă va arunca la gunoiul istoriei viitorul.

O falsă socializare

Nu este adevărat că mijloacele moderne de informare ale oamenilor socializează. Aceasta este minciuna generală a capitalismului asupra infomării publice.
Sub pretextul socializării hârţogăriile scrise, behăielile radiourilor, exhibiţiile televiziunilor şi pseudocultura internetului nu fac altceva decât îi ţin pe oameni izolaţi, prin falsificarea nevoilor personale,prin falsificarea comunicării, prin paralizarea acţiunii, prin inhibarea motivelor, prin substituirea simţămintelor naturale dintre oameni cu trăiri patologice, quasianimalice.