Postare prezentată

Mirrorless sau DSLR? Alegerea noastră - Cavaleria.ro

2007/12/18

Imperial şi antinatural

Încet, încet, reprezentanţii naţiunilor şi statelor naţionale vor fi puşi în posturi ridicole, penibile.Vor fi discreditaţi fiind încercuiţi de la mare ,, distanţă,,.Vor fi marginalizaţi apoi stigmatizaţi.

Prostimea va fi momită cu haleală, băutură, sex, droguri, coteţe, autoturisme, telefoane mobile bănuţi de distracţie pentru a fi separată de elita naţionalistă şi în final pentru a împărţi popoarele în etnii, subetnii şi a le învrăjbi între ele.

Acolo unde necesităţile imperiale vor cere, vor determina omogenizarea naturii oamenilor adică a bazei biologice şi psihologice sfidând legea naturală a selecţiei şi speciaţiei.Va fi încă odată încercată subtituirea structurilor naturale stabilizate în decursul unor perioade de milioane de ani de experienţa a Naturii cu constructe artificiale, arbitrare, umane, de ultimă secundă cosmică.

Rezistenţa rasială a unei populaţii se evidenţiază tocmai în momentele de puternică agresiune ,ca de exemplu prin opoziţia la relaţii biologice interrasiale.Dacă nu rezistă metisajului atunci întreaga bază naturală a unui popor se ruinează.Atitudinea de apărare a identităţii naturale nu trebuie înţelesă ca agresiune căci nici nu este agresiune ci trebuie interpretată ca pură apărare legitimă a unei creaţii naturale primordiale.Din contră penetrarea prin forţă sau prin viclenie în baza genetică a unei rase este o agresiune deoarece se desfăşoară prin constrângere materială sau psihologică sau spirituală sau prin inducere în eroare.Un individ face un act de alterare a naturii sale pe raspundere proprie şi nu pe răspundere colectivă.Rasa este o creaţie complexă a Naturii este o variantă de acţiune aleasă pe temeiul unor milenare experienţe de fiinţare a speciei umane.

Atitudinea actuală de încălcare a identităţii naturale individuale şi colective nu trebuie inţeleasă ca un act de justiţie juridică sau morală
ci pur şi simplu ca o luptă pentru supremaţie a unei variante a speciei umane asupra alteia.Deşi nu este vizibilă această forma de mişcare din interiorul segmentului spaţio-temporal în care se găseşte spiritul individual cunoscător, pentru a nu cădea în poziţie de victimă în această luptă fiecare individ trebuie să se situeze consecvent într-o extremă luciditate şi vigilenţă.


Încă odată vă cer să nu consumaţi energia şi timpul asupra faptelor trecute căci vă va da şuturi în spate prezentul şi vă va arunca la gunoiul istoriei viitorul.
Trimiteți un comentariu