Postare prezentată

Fluxul live al utilizatorului Zob Gheorghe

2012/02/11

Manipulisme capitaliste
Propagandistul capitalist  inoculează tineretului ideea că duşmanii capitaliştilor sunt duşmanii tineretului însuşi.  Altfel spus bătrânii şi în general românii sunt duşmanii propriilor lor copii.

 

Deşi pare absurdă această conduită a capitalistului,  ea este reală. Pentru a face proba acestei afirmaţii faceţi următorul experiment.  Spuneţi unui tânăr care frecventează cluburile moderne să nu mai facă ceea ce îl învaţă televiziunile occidentale.

 

Manevranţii capitalişti efectiv luptă pentru crearea acestor raporturi conflictuale între generaţii potenţând contradicţia naturală între cei tineri şi cei bătrâni.  Manevrantul capitalist mizează pe scurtimea vieţii omeneşti,  mai precis pe puţinul timp rămas bătrânilor pentru a mai face ceva în această ţară pentru acest popor. El ştie că după ce ultimii reprezentanţi ai socialismului vor muri nu vor mai avea în faţă decât nişte zombii create de ei în 20 de ani de subminare economică, socială, politică şi culturală a României.

 

Un alt obiectiv al agentului antiromân este dezbinarea între etniile minoritare şi între etniile minoritare şi autohtoni în vederea liberalizării şi democratizării americane a României după modelul crimei americane din Iugoslavia care ar favoriza deposedarea poporului român de ţara sa.

 

O presupoziţie tacită a propagandistului capitalist pe care lingăii Occidentului o ingurgitează inconştient este că capitalismul este sistemul social normal, bun, care realizează personalitatea şi te face fericit.  Cel mai mare sacrilegiu pentru capitalisti , propagandistul capitaliştilor şi slugile lor este să consideri, să analizezi şi să critici această idee „de la sine înţeleasă”  ca principiu natural de existenţă al societăţii umane.

Faza războiului civil


Mişcarea naţionalistă română este fărâmiţată de agenturile străine prin mijlocirea poliţiei politice înfiltrate ,, democratic,, în organizaţii, . De aceea trebuie să fie vigilenţi patrioţii români să nu permită pătrunderea impostorilor  între ei. Avertismentul a fost dat de mult timp.  Cultivarea dezbinării între români face parte din propaganda şi acţiunea anticomunistă şi antinaţionalistă făcută de Occident.

 

Un pericol mare pentru puterea imperială occidentală este reconstrucţia conştiinţei naţionale române. De aceea agenturile de propagandă occidentală antiromânească au asmuţit câinii mijloacelor de propagandă în masă  precum presa scrisă servilă, radiourile aservite, televiziunile slugarisite şi grupurile plătite pe internet să dezinformeze poporul, să saboteze activitatea educaţională a sistemului de învăţământ şi să destructureze conştiinţa de neam a românilor. În 20 de ani de crimă capitalistă poporul român a fost adus la stadiul de populaţie din acela de popor. Occidentul în frunte cu America de Nord duce o continuă luptă de descompunere a neamului românesc visând la o viitoare victimă  ,,iugoslavă” adică o nouă victorie a ,,democraţiei” americane.

 

            Precum v-am prescris în secţiunea acţională din acest sait  o acţiune imediată este oprirea cumpărării serviciilor şi produselor occidentale de către fiecare cetăţean român încât să nu mai fie profitabil pentru colonişti să stea în România. Poporul român poate să îşi reconstruiască sistemul economic prin activitate  proprie.

 

            Minorităţile etnice din România sunt instigate de propagandiştii Occidentului împotriva poporului român în speranţa unui război civil. Ţiganii nu au capacitate de autoconducere. Ungurii sunt închişi în mijlocul României. Celelalte minorităţi nu au nevoie să se contrapună poporului român. Nu prea se realizează condiţiile războiului civil visat de criminalii occidentali. Această situaţie nu îi descurajează însă pe slugoii oligarhiei occidentale să lucreze pe alte zone ale antiromânismului.

Viermele apatrid


Ţigănimea nu este pentru politicienii imperiali decât o masă de manevră. Politicienii veroşi ai imperiului occidental ştiu că readucerea ţigănimii în ţările în care au fost înfiltrată de criminalii turci le-ar pune în pericol guvernele de lingăi pe care ei le-au ales şi mituit. Acelaşi lucru s-ar petrece şi dacă românii izgoniţi din ţara lor ar fi aduşi din nou în ţara de baştină. Pericolul pentru paraziţi  în cel mai bun caz ar fi că guvernanţii capitalişti vor fi forţaţi să reconstruiască nivelul de trai şi modul de viaţă apt de a ţine un popor în existenţă. De această acţiune guvernanţi capitalişti români nu mai sunt capabili. Nu mai există baza materială, economică pentru a ţine o populaţie în interiorul graniţelor României. Pentru a face proba acestei afirmaţii ţiganul poate pune o întrebare esenţială: îmi puteţi arăta cetăţean român care a făcut avere prin muncă cinste şi economie? Guvernantul capitalist nu poate răspunde decât cu sughiţuri la această întrebare esenţială pentru existenţa cetăţeanului român.

În aceste condiţii logica conduitei ţigăneşti este următoarea: dacă guvernanţii nu vor să asigure condiţii umane de viaţă furându-ne produsul muncii fără să muncească atunci noi nu vom munci ca să le facem lor averi şi în plus le pretindem ca din ceea ce au furat capitaliştii să ne dea să trăim şi noi. Nu ne vor da, vom lua noi sub o formă sau alta. Guvernanţii capitalişti nu vor avea decât două variante: ori ne fac părtaşi la furt cu ei ori ne extermină. Dacă vor vrea să ne extermine atunci forţe de stînga  şi antifasciste vor sări în ajutorul nostru. În consecinţă guvernanţii capitalişti vor alege calea coparazitării. Iată-ne în situaţia prezentă.


Este de prevăzut că guvernanţii imperiali ai Europei neputând rezolva radical, definitiv problema naţională în Europa vor pasa sarcina de la unul la celălalt până vor prinde ocazia istorică a unui război civil. Această soluţie este cu atât mai plauzibilă cu cât centrul decizional imperial nu se află în Europa ci în America de Nord.

Români, nu luaţi în seamă propaganda tâmpitoare a imperiului occidental în special american ci fiţi atenţi doar la câteva puncte esenţiale  pentru viaţa voastră căci veţi ajunge să cerşiţi viaţă de la  hoţii care v-au deposedat în 20 de ani aşa cum au ajuns ţiganii oameni de prisos pe teritoriul Europei.


Întoarceţi-vă în ţara voastră şi nu cereţi nimic pentru că nu sunteţi cerşetori nici în Occident nici în România ci sunteţi stăpânii propriei voastre ţări. Dacă aici nu vă impuneţi drepturile atunci în altă ţară nu veţi impune nimic.

Deci nu cereţi ci impuneţi!