Postare prezentată

Mirrorless sau DSLR? Alegerea noastră - Cavaleria.ro

2012/02/11

Viermele apatrid


Ţigănimea nu este pentru politicienii imperiali decât o masă de manevră. Politicienii veroşi ai imperiului occidental ştiu că readucerea ţigănimii în ţările în care au fost înfiltrată de criminalii turci le-ar pune în pericol guvernele de lingăi pe care ei le-au ales şi mituit. Acelaşi lucru s-ar petrece şi dacă românii izgoniţi din ţara lor ar fi aduşi din nou în ţara de baştină. Pericolul pentru paraziţi  în cel mai bun caz ar fi că guvernanţii capitalişti vor fi forţaţi să reconstruiască nivelul de trai şi modul de viaţă apt de a ţine un popor în existenţă. De această acţiune guvernanţi capitalişti români nu mai sunt capabili. Nu mai există baza materială, economică pentru a ţine o populaţie în interiorul graniţelor României. Pentru a face proba acestei afirmaţii ţiganul poate pune o întrebare esenţială: îmi puteţi arăta cetăţean român care a făcut avere prin muncă cinste şi economie? Guvernantul capitalist nu poate răspunde decât cu sughiţuri la această întrebare esenţială pentru existenţa cetăţeanului român.

În aceste condiţii logica conduitei ţigăneşti este următoarea: dacă guvernanţii nu vor să asigure condiţii umane de viaţă furându-ne produsul muncii fără să muncească atunci noi nu vom munci ca să le facem lor averi şi în plus le pretindem ca din ceea ce au furat capitaliştii să ne dea să trăim şi noi. Nu ne vor da, vom lua noi sub o formă sau alta. Guvernanţii capitalişti nu vor avea decât două variante: ori ne fac părtaşi la furt cu ei ori ne extermină. Dacă vor vrea să ne extermine atunci forţe de stînga  şi antifasciste vor sări în ajutorul nostru. În consecinţă guvernanţii capitalişti vor alege calea coparazitării. Iată-ne în situaţia prezentă.


Este de prevăzut că guvernanţii imperiali ai Europei neputând rezolva radical, definitiv problema naţională în Europa vor pasa sarcina de la unul la celălalt până vor prinde ocazia istorică a unui război civil. Această soluţie este cu atât mai plauzibilă cu cât centrul decizional imperial nu se află în Europa ci în America de Nord.

Români, nu luaţi în seamă propaganda tâmpitoare a imperiului occidental în special american ci fiţi atenţi doar la câteva puncte esenţiale  pentru viaţa voastră căci veţi ajunge să cerşiţi viaţă de la  hoţii care v-au deposedat în 20 de ani aşa cum au ajuns ţiganii oameni de prisos pe teritoriul Europei.


Întoarceţi-vă în ţara voastră şi nu cereţi nimic pentru că nu sunteţi cerşetori nici în Occident nici în România ci sunteţi stăpânii propriei voastre ţări. Dacă aici nu vă impuneţi drepturile atunci în altă ţară nu veţi impune nimic.

Deci nu cereţi ci impuneţi!

Trimiteți un comentariu