Postare prezentată

Verdict Politic - Toti romanii arestati doua zile!

2010/08/19

Dezurbanizarea românilor

Atenţie români! Manevrele de înrăutăţire a condiţiilor de locuit la oraşe fac parte integrantă din planul de a-i scoate din oraşe pe români. În această perspectivă separarea cetăţenilor prin mijloace tehnice nu este decât o măsură tranzitorie de stoarcere a banilor rămaşi.

Din moment ce străinii au pus piciorul în România voi românii veţi fi scoşi afară din ţara voastră. Statul român reprezentat de legiuitori, guvernanţi şi judecători servesc puteri străine şi nu poporul român. Este posibil ca în 10 ani orăşenii români să ajungă nişte ţărănoi la 50-100 kilometri de oraşe.

Uniţi-vă urgent pentru a vă salva. Organizaţi-vă la nivelul fiecărei localităţi până izbutesc duşmanii poporului să vă încercuiască!

Necesitatea raiului

Orice sclav vrea să fie stăpân de sclav.
Orice iobag vrea să fie nobil.
Orice proletar vrea să fie capitalist.
Nimeni nu vrea să fie muncitor.
Iată necesitatea raiului.

Gestionare capitalistă a sexualităţii

În panoplia culturii capitaliste postpuciste avem câteva posturi de televiziune bucaliste care se vor avangarda civilizatoare a naţiunii.

Sub pretextul  civilizării prooccidentale aceste veceuri informaţionale introbagă în conştiinţa română prezentă toate pestilenţele capitalismului occidental: pornografia, exhibiţia, prostituţia masculină şi feminină şi alte closetisme ideologice şi practice imperialiste. În spatele acestor manţocării culturale se ascunde rasa ţigănească ce prin intermediul unor reprezentanţi mai chipeşi atacă furibund moralitatea română. Metoda este investigarea raporturilor sexuale dintre indivizi români pe care le studiază şi le disecă în văzul poporului pe post de emisiuni educative informative sau de divertisment. În realitate funcţia emisiunilor de gestionare a closetelor sexuale ţigano-româneşti nu este educarea, informarea sau distrarea ci cunoaşterea compoziţiei, structurii şi funcţionării valorice, atitudinale şi caracteriale a românilor pentru ai putea ulterior înjosi şi substitui.

Personajul social care s-a conturat în anii postpucişti în zona degradării a românilor prin linia sexual-erotic-familială este un sugaci al culturii occidentale de şanţ. El ţine evidenţa cururilor din România, instigă la imoralitate , la descompunerea familiilor, la destrăbălarea fetelor, a băieţilor, a bărbaţilor şi femeilor  şi la spurcarea climatului psiho-social şi interpersonal.

Gestionarea raporturilor sexuale în societatea românească este o ocupaţie specific capitalistă şi se hrăneşte pe ea însăşi creându-şi singură publicul halitor de slobozenii animalice emise de  bordeliştii televizaţi.

Gestionarul belirii este un personaj al pestilenţelor, un vierme ce trăieşte din urina, fecalele şi dejecţiile sexuale  ale Bucureştilor şi ale câtorva oraşe mari din România. El trăieşte pe banii voştri români dându-vă în schimb mizerii televizate. Păzitorul frecărilor capitaliste este  un individ neformat şi nerealizat cultural şi profesional jucând rolul de sculă tâmpitoare în mâna duşmanilor voştri care vor să acrediteze ideea că o crimă sexuală poate fi o cultură şi o profesie. Nu vă lăsaţi tâmpiţi.

Această categorie de paraziţi sociali este adunată şi structurată de oamenii de televiziune conform unei ideologii ale cărei constante sunt imoralitatea, ilegalitatea, antiromânismul, antiumanismul  adică sintetic zis,  crima.

În aceste condiţii tot mai multe fete îşi fac ideal din prostituţie ( sex normal, sex oral, sex anal etc.), din dezumanizare, din animalizare, din autodistrugere.

Români începem să avem o culpă;  o culpă de 20 de ani de postpucism capitalist şi creştin , o culpă care creşte asupra noastră cu fiecare om tânăr care se nenoroceşte sub ochii noştri. Începem să fim vinovaţi faţă de tineretul  pe care îl lăsăm pradă duşmanilor noştri naţionali.

Este timpul să luăm o atitudine faţă de aceşti indivizi pestilenţiali hauardiţi la televiziunile capitaliste dar şi faţă de patronii lor care şi-au făcut din profit valoarea supremă în viaţă trecându-l pe om la nivelul curului. Activitatea lor de gestionare vaginală şi penisală nu vizează vaginul şi penisul cum pretind realizatorii emisiunilor ci vizează partea psihică a omului mai precis degradarea conştiinţei românilor scopul lor fiind alterarea românului până la stadiul biologic de animal pentru a-l suprima mai uşor în final.

Crimă statală

Români!

Veţi fi omorâţi. Paralel cu reducerea salariilor personalului medical şi momirea medicilor şi asistenţilor în ţările occidentale sistemul şi regimul crimocraţiei capitaliste vă vor intoxica apele şi alimentele, vă vor infecta animalele. Popii vă vor convinge că veţi trăi fericiţi după ce veţi muri.

Nu ascultaţi şi nu citiţi propaganda mincinoasă şi criminală a capitalismului şi creştinismului căci ea vă va duce la moarte dincolo de care nu există nimic. Deja medicii şi popii au ajuns capitalişti: vând medicamente şi servicii. Au ajuns medicii bişniţarii vieţii şi bolilor iar popii bişniţarii morţii. România tinde către o cultură a bolii şi către o civilizaţie a morţii. Medicii şi popii se formează şi pe baza muncii poporului român. Medicii pleacă în străinătate fără să-şi plătească şcolarizarea. Rămân popii în ţară ca să pape bani şi după moartea românilor după ce le-au mâncat banii în viaţă.

Români treziţi-vă.

O curvă de Bucureşti este mai bine plătită de borfăşimea capitalistă decât un medic. Ştiţi de ce ? Pentru a vă distruge pe banii voştri. Pe mormintele voastre va scrie SUA, FMI, Banca Mondială. Veţi fi nişte hoituri împuţite pe care capitaliştii vor scuipa că aţi fost proşti şi că nu aţi meritat să trăiţi.

Nu le cumpăraţi români mărfurile. Nu le plătiţi serviciile. Lipsiţi-vă români de tot ce vă puteţi lipsi numai să nu-i mai susţineţi pe paraziţii voştri bancari, comerciali, bişniţari, proxeneţi impostori culturali, politici şi religioşi căci vă omoară pe banii voştri.

S-ar putea să fie prea târzie înţelegerea acestei crime antiromâneşti de 20 de ani şi de o economie naţională. Aţi crezut că capitaliştii şi popii vă vor face dreptate. Dreptatea nu se câştigă niciodată pe baza altuia. Dreptatea şi ţara se câştigă întotdeauna pe seama celui ce vrea să le aibă. V-aţi uitat la pomenile occidentale aruncate de 20 de ani pentru o ţară. Veţi plăti cu viaţa această cerşetorie prooccidentală.

Nu aruncaţi vina pe guvernanţii români. Ei nu sunt decât umilii voştri servitori. Ce aţi vrut aceea fac ei. Şi mai rău decât atât este că ei slujesc la doi stăpâni: la poporul român şi la oligarhia occidentală. Guvernanţii români sunt numai marionetele capitaliştilor. Adevăraţii voştri ucigaşi sunt capitaliştii interni şi internaţionali. Lor li se subordonează toţi ceilalţi slujitori ai crimei!