Postare prezentată

10 Essential British English Expressions - Volume 2

2015/09/22

Lupta antiromânească pe cale lexicală


Lupta antiromânească s-a amplificat şi s-a aplicat într-un război neconvenţional manifestându-se şi în limba românească. Schimbarea înţelesului cuvintelor este o modalitate de luptă împotriva poporului român. Pervertirea vocabularului românesc este practicat acum la nivel înalt. Degeaba fuge cineva de cuvântul ,,naţionalist” pentru simplul fapt că pervertitorii i-au schimbat înţelesul. Au încriminat naţionalismul. Urmează să încrimineze şi patriotismul în această logică criminală. După încriminarea patriotismului va urma încriminarea legitimei apărări după care vor legifera obligativitatea sinuciderii.

Avocatul care l-a derutat pe Laurenţiu Primo a reuşit să îl alunge din direcţia sa originală. Acum urmează să îl sfătuiască să fugă şi din patriotism. Apoi va urma binevoitorul sfat să fugă şi din viaţă.

Vizavi de această turnură perversă a conduitei duşmanilor noştri nu există decât o singură direcţie: Împotrivă. Frontal. Adevărul nu este decât unul. Această fugă permanentă de toate pleznelile pe care ţi le aplică criminalii antiromâni nu duce decât la dezastrul poporului. Aceste lovituri le aplică antiromânii persoanelor de vârf care sunt cei mai capabili,care sunt cei mai conştienţi.

Această retragere pe baza pervertirii vocabularului limbii române nu este o lovitură pe care o primeşte Laurenţiu Primo ci este una din loviturile pe care le primim noi românii cu fiecare zi de luptă antiromânească în care noi în loc să ripostăm ne nemernicim.

2015/09/18

Problema Românirei


Într-adevăr problema României este o problemă grea. Greutatea acestei probleme se originează în efortul străinilor de a convinge lumea că noi nu suntem daci deci nu suntem un popor ci o naţiune adică români. Aici este originea nefastă a problemei noastre. Alţi oameni care se ocupă de această problemă cum este Coja sunt înverşunaţi să susţină eterogenitatea noastră acentuând problema artificială creată de duşmanii dacilor.

Soluţia este revenirea la poporul dac şi la ţara Dacia. Străinii însă urlă cât pot împotriva revenirii noastre la popor şi la ţara Dacia. Totul se luminează dacă delimităm acţiunea străină de acţiunea dacică.

Meritocraţia este o soluţie secundă şi se poate aplica doar în interiorul unui popor şi nu în interiorul unei naţiuni. Chiar dacă meritocraţia este o problemă secundă necesită în sine o soluţionare specială deoarece este dependentă de o verigă foarte slabă a omului anume de conştiinţa morală. K. Marx a demonstrat magistral că o orânduire socială durabilă nu se poate clădi pe conştiinţa umană.

Un meritocrat problematic


Laurenţiu Primo

Este un om dubios.

Autorul mesajului televizat în 17 septembrie 2015 se ridică în mod legitim la nivelul de gândire necesar conducerii unui popor. Dacă face acest fapt atunci imediat acest cetăţean trebuie să suporte temperatura acestui nivel.

Nu putem şti dacă după ardere va rămâne ceva din penajul său. Dar odată ce omul există, el este dator să se expună forţelor naturale. Dacă voia să nu-şi ardă penajul trebuia să rămână la un nivel mai jos acolo unde nu sunt loviturile aşa de puternice.

Era de gândit să nu ne atingem de Laurenţiu. Nu ne lasă însă realitatea. Dacă nu îl atacăm rămâne nedezvoltat. Dacă îl atacăm îi stricăm penajul. Pentru că insistă să trăiască la nivelul conducerii poporului suntem nevoiţi să îi aplicăm corecţiile aferente. Deci ori se face mare şi tare ori dispare în focul luptelor pentru popor. El acum vrea să intre în arenă.

Deci nu se poate să nu îl criticăm.


Referindu-ne strict la conţinutul acestui mesaj filmat din data de 17 septembrie 2015 foarte uşor putem face următoarele observaţii imparabile:

1. Laurenţiu Primo nu posedă termenii de naţiune şi naţionalism şi conceptele aferente de naţiune şi de naţionalism.

a. Naţiunile sunt creaţii sociale ale epocii moderne din faza destrămării imperiilor feudale. Naţionalismul este concepţia şi doctrina care susţine individualizarea comunităţilor eterogene de oameni formate din mai multe rase, popoare şi minoritţi etnice. Naţiunea este o treaptă spre globalizare. Naţionalismul este o perfidă ideologie a mondializării. Dă impresia unei individualizări naturale a comunităţii umane dar în fapt este o comunitate artificială. Naţionalismul dă un fals patriotism pentru că propagă creştineşte iubirea faţă de străinii încorporaţi în naţiune. Deci propagă o iubire eteroclită. Nu este caracteristică naţionalismului ura faţă de alogeni. Numai comunităţile amestecate pot fi naţionaliste. Popoarele neafectate pot avea patriotism. Naţiunea este o însoţire nenaturală de popoare şi etnii. Cel ce susţine cu fervoare naţiunea acela este viitorul mondialist.

b. Poporul este comunitatea care stă la baza unei ţări şi a patriotismului. De ce credeţi că nu există şi nu se foloseşte termenul de poporanism? Nu se foloseşte pentru că este expresia cea mai sănătoasă a bazei patriotismului. Patriot poate fi numai acela care face parte din popor şi nu alogenul.

Patriotismul este o stare de conştiinţă faţă de poporul tău şi ţara ta. Poporanismul şi patriotismul sunt solidare şi sunt elementul potrivnic mondializării şi uniformizării neamurilor din rasă şi din specia umană.

2. Procese penale de calomnie

a. Se pare că Laurenţiu Primo nu a fost informat că lingăii Americii şi uniunii bruxeleze au denaturat Codul Penal Român trecând insulta şi calomnia din clasa normelor juridice în clasa normelor morale şi civile. În procesul criminal de distrugere a personalităţii româneşti capitaliştii au luat măsura dezincriminării faptelor de distrugere a demnităţii umane. În cadrul acestor legi criminale poţi înjosi fiinţa umană până la distrugerea conştiinţei sale morale că nu vei primi nici o pedeapsă. Într-un cadru legislativ mai general aceste dezincriminări au rolul degradării vieţii sociale româneşti.

b. Procesele lui Tudor au la bază conduita iraţională a acestui cetăţean. Pentru iraţionalitatea sa generală el a plătit cu pierderea întregului capital politic. Totuşi facem observaţia că există două dimensiuni ale acţiunii de deconspirare a crimelor capitaliste. O dimensiune detaliată şi o dimensiune generalizată. Fiecare din aplicaţiile acestor dimensiuni prezintă avantaje şi dezavantaje. Deconspirarea generală are avantajul că luminează fundalul mărşăviilor capitaliste şi antipopulare dar are dezavantajul lipsei de priză acţională deci ineficacitatea practică. Deconspirarea individuală are avantajul prizei practice la realitate dar efectul ei este minor. Tudor nu avea capacitatea surpriderii generalului practic şi de aceea acţiona la individ cu riscurile aferente ( nefondare, etc.).

c. Laurenţiu Primo deocamdată nu dovedeşte nici atac punctual la mârşăvia individuală capitalistă şi antiromânească şi nici acţiune generală cu priză practică. Probabil lipsa mediului social şi informaţional adecvat sunt factori ai acestui gen de amatorism al acţiunii sociale, la care se adaugă şi vârsta insuficientă. Din experienţa eşuată a lui Tudor Corneliu noi trebuie să învăţăm scoţând elemente folositoare. Laurenţiu nu are procese pentru că nu atacă realmente precis, la obiect.

3. Laurenţiu şi personalităţile

Se pare că Laurenţiu Primo a făcut o constatare a gradului de degenerare a poporului român dacă a ajuns să aprecieze drept personalităţi române contemporane pe sportivii români de performanţă. Dacă aşa stau lucrurile atunci suntem pierduţi. Nu cred că am ajuns atât de rău. Cred că personalităţile nu se ivesc pentru că românii nu se unesc şi nu se organizează chiar în condiţiile luptei antiromâneşti actuale.


4. Laurenţiu şi expresiile verbale agramate.

Dacă Laurenţiu Primo se ridică la nivelul criticării procesului de învăţământ român atunci să înveţe limba română că de aceea l-au învăţat profesorii poezii ca să se exprime frumos şi nu ,,crecă” în loc de ,,cred că”. La nivelul poporului român ridicîndu-se Laurenţiu Primo trebuie să vorbească literar adică nu agramat spunând că ,,principiile distruge”.

5. Confuzia comunismului cu socialismul şi autodemascarea.

a. Dacă nu era bun socialismul aşa cum susţine mereu Laurenţiu de ce recurge mereu la soluţiile desuete ale socialismului cum este aceea a corelării procesului de învăţământ cu necesităţile colectivităţii poporului român?

6. Laurenţiu şi sistemul de învăţământ

a. Dacă Laurenţiu îşi închipuieşte că de vină pentru distrugerea sistemului de învăţământ şi a procesului de învăţământ românesc este un agent necalificat precum Ecaterina Andronescu atunci Laurenţiu dovedeşte necunoaşterea caracterului procesual, premeditat şi cu mulţi autori al acestei crime antipopulare.

2015/09/17

Rătăcire

Mintile au luat-o razna

Mințile au luat-o razna!
Nori de ploaie se adună
Dinspre Cluj spre Odorhei.
Unii vor să ne impună
Să jucăm cum cântă ei.
Minţile au luat-o razna;
Umblă zvonul deşănţat
Că-n Harghita şi Covasna
Vor să facă “stat” în Stat !
S-a udat de lacrimi pragul;
În Cristuru e prăpăd!
Imnul românesc şi steagul
Nu se-aud şi nu se văd !
Crişul, Mureşul, Târnava
Poartă jalea în aval.
Nesfârşită e gâlceava;
Nu e linişte-n Ardeal.
Munţii stau să răbufnească;
Fierbe galbenul podiş!
Vatra sfântă strămoşească
E tăiată-n curmeziş.
Se anunţă o furtună
Cu efect devastator:
Impostorii vor să pună
Pe cultură sigla lor.
Atmosfera prevesteşte
Un pericol iminent!
Tot ce sună româneşte
Capătă un alt accent.
Graiul nostru plâns pe vetre,
Legănat de cărărui,
E lovit mereu cu pietre
Ca un pom al nimănui…
Nu lăsaţi ca vorbitorii
Altor limbi pe-acest pământ,
Să ne umble prin istorii
Şi să muşte din cuvânt!
Neamul Românesc nu piere;
Dacii încă mai trăiesc!
Scoateţi steagul la vedere
Şi-n Ţinutul Secuiesc!
De pe stâncile străbune
Decebal ne dă curaj!
Faceţi imnul să răsune
Peste Mureş, pân-la Blaj!
Nu permitem celor care
Se pretind aici stăpâni,
Să ne calce în picioare
Demnitatea de români!
Distribuiti-o sa circule in toata Romania !!!

2015/09/14

Acţiune creştină de apărare românească

În data de 14 septembrie 2015 în jurul orei 18 în  Bucureşti pe Bulevardul Expoziţiei nr. 22-30 pe terenul poporului român rămas de la martirul creştin Constantin Brâncoveanu un grup de români ortodocşi a făcut o slujbă ortodoxă şi apoi au plantat circa 100 de cruci de lemn. Această acţiune-simbol este refuzul cesionării terenului în favoarea musulmanilor care i-au decapitat pe cei patru fii nevinovaţi ai lui Brâncoveanu şi pe domnitorul Brâncoveanu însuşi.

La acţiune au dovedit curaj cei trei preoţi care nu s-au supus patriarhului Bisericii Ortodoxe Române care în mod trădător a aprobat construirea marii moschei în mijlocul capitalei ţării noastre în schimbul unei colaborări cu turcii de la care vrea şi el un teren pentru construirea unui locaş creştin în Istambul. Alături de preoţi au fost şi cei doi băieţi care au avut iniţiativa acestei opoziţii la silnicia antiromânească sîvârşită de asiatul Victor Ponta.

După cum reiese din textele mele eu nu agreez nici o religie. Aici în acest caz nu trebuie să interpretăm fenomenul în mod religios ci ca un fenomen al luptei pentru supremaţie între neamuri. În acest cadru al crimei antiromâneşti această mişcare este o reacţie instinctivă de legitimă apărare a neamului românesc. Este teritoriul nostru şi nici un alogen nu are dreptul să înstrăineze nimic din ceea ce este al nostru.

Pe timpul procesiunii religioase grupul de români ce îi înconjurau pe preoţii ce oficiau slujba nu a fost deranjat de nici un organ de forţă al statului. Dacă ar fi făcut această greşeală în următoarea zi autorităţile urmau să înfrunte de zece ori mai mulţi români într-o altă stare de spirit.

Principalii responsabili ai acţiunii au depus cerere la guvernul României pentru anularea hotării de punere gratuită la dispoziţia musulmanilor a terenului de 11.000 metri pătraţi pentru circa 40 de ani. Dacă guvernul va acţiona în continuare împotriva poporului român atunci iniţiatorii acţiunii vor acţiona în judecătorie pentru a-i trage la răspundere pe guvernanţii responsabili de silnicia aceasta.

În jurul orei 20 oamenii au părăsit locul acţiunii iar pe Bulevardul Expoziţiei a apărut un echipaj de jandarmi şi două echipaje de poliţie. Nu s-au observat intervenţii sau interpelări.

2015/09/13

Acţiuni antieuropene-Franţa


În timp ce extraeuropenii înaintează din ce în ce mai grupat, organizat şi sistematic în vîrfurile statelor europene ei au plantat indivizi care pun căluşul în gura şi jugul pe spatele europenilor pentru a nu reacţiona apărându-se de străini.

Franţa

În această ţarăre presiunea exercitată de agenţii antieuropeni se află într-o fază incipientă datorită fricii alogenilor implantaţi în conducerea statală. Se simte însă de pe acum presiunea crescândă asupra cetăţenilor europeni care încearcă să se apere în propriile ţări de agresiunile extraeuropenilor.. Pare să se contureze o luptă între europeni şi extraeuropeni. Nordamericanii ca exponenţi şi dirijori ai procesului de distrugere europeană au în vedere mai multeposibilităţi ale devenirii Europei printre care şi războiul de decimare cu ajutorul agenturilor lor islamice.

În Franţa legiuitorii antifrancezi au interzis publicarea statisticilor infracţionalităţii pe origini etnice. Au pretextat cu principiul egalităţii acolo unde în mod natural nu există egalitate. De aceea primarul oraşului Beziers Robert Menard a fost anchetat fiind bănuit de dezvăluirea compoziţiei etnice a şcolarilor. Francezii sunt acuzaţi pentru că au săvârşit infracţiunea de cunoaştere a compoziţiei etnice a naţiunii. Scopul acestei interdicţii de a cunoaşte este acapararea pe ascuns a Franţei. Prin interzicerea efectuării de documente statistice etnice alogenii antifrancezi îşi închipuie că vor putea ascunde înmulţirea alogenilor în Franţa şi pericolul distrugerii poporului francez.

,,Le Journal de Bezier” a afirmat că 86 la sută din musulmani au votat politic forţele de stânga. Aceasta însă este doar etapa mascată a luptei împotriva poporului francez. Când cantitatea străinilor şi poziţia de putere îi va avantaja atunci vor depăşi operaţia ştampilării şi vor trece la represiunile făţişe.
Reacţia musulmanilor din Beziers la fişajul etnic se exprimă în opinia că părinţii lor au venit să apere libertatea poporului francez în 1940 şi de aceea ei sunt acum francezi. Au inventat şi o organizaţie de luptă împotriva fricii de islam: ,,Observatorul naţional contra islamofobiei”. Preşedintele acestui grup antifrancez este Abdulah Zekri.

Despre agentura islamică a americanilor

2015/09/12

Bişniţar francez traficant de persoane refugiate

Consul al Franţei în Turcia, filmat în timp ce vindea bărci imigranţilor extracomunitari - VIDEO

Francoise Olcay, consulul Franţei în oraşul turc Bodrum, a fost suspendat din funcţie pentru că este suspectat că a vândut ambarcaţiuni imigranţilor extracomunitari care vin pe cale maritimă în Europa, informează site-ul postului tv France2.
Sursa:http://www.mediafax.ro/externe/consul-al-frantei-in-turcia-filmat-in-timp-ce-vindea-barci-imigrantilor-extracomunitari-video-14710111

Ce nu se spune la știri: Container cu “ajutoare pentru refugiații musulmani” (trimis din Turcia) plin cu arme


Ies deja la iveală multe dovezi care arată scopul acestei invazii musulmane în Europa. Pe lângă filmarea elocventă de mai sus, s-au depistat mai mulți teroriști ISIS care au fost fotografiați și când purtau uniforma de luptă și când treceau granițele statelor din Europa.


Agresare antisiriană

Sub masca de luptă împotriva Isis , "Occident "
 se pregătește să atace Siria deschis

Cancelarul german Angela Merkel a declanșa
o avalanșă de migranți anunțând că Germania a fost deschisă ,
și de rupere a acordului de la Dublin privind solicitanții de azil în Europa .

Daniel Roxin: De ce Invazia Arabă anunță un Război Total în Orie...

Daniel Roxin: De ce Invazia Arabă anunță un Război Total în Orie...: Ca multe alte operațiuni sub steag fals, exemplul clasic fiind 11 septembrie, criza refugiaților din aceste zile pare să aibă rolul p...

Conturarea războiului capitalist generalizat

Oligarhia capitalistă americană cu oligarhia capitalistă europeană vrea să scape de prostime adică de popoarele europene, de popoarele asiatice şi de popoarele africane. Pentru realizarea acestui scop la comandă americană se va declanşa un război generalizat în Europa. Pentru a declanşa război generalizat în Europa oligarhia americană are nevoie de  europeni împotriva Rusiei şi Chinei. 

Oligarhia capitalistă americană va declanşa tulburări în Europa pentru a-i instiga pe europeni contra ruşilor aşa cum au făcut în prima etapă 1914 şi în a doua etapă 1940. Încercarea de extincţie a rasei europene va reuşi dacă europenii acceptă să acţioneze contra Rusiei.

Pentru a reuşi instigarea la război contra Rusiei oligarhia americană va înfiltra  în Europa agentura islamică pe care au făcut-o  şi a finanţat-o în Irak. Prin această înfiltrare oligarhia capitalistă americană realizează două scopuri:  creează conflict intrarasial european şi creează orientare antisemită care actualmente le lipseşte totalmente în Europa.

Antisemitismul există în America din perioada postbelică şi s-a manifestat în mod criminal prin agresarea sistematic organizată a popoarelor arabe, singurele care dau consistenţă semitismului dacă ar fi să existe o asemenea grupare umană.

Pentru a preveni instigarea la război  fratricid contra Rusiei,  Rusia poziţionează forţe în Siria pentru eliberarea Siriei. În aceste condiţii oligarhia americană va fi nevoită să retragă trupele statului islamic  şi găştile al qaida din Siria sau să le lase în măcelăria siriană.

Agentura islamică a americanilor serveşte pentru generalizarea luptei împotriva Europei. Agenturile islamice ale oligarhiei americane nu ar putea vinde petrolul capturat dacă oligarhiile occidentale nu le-ar cumpăra petrolul furat din Irak şi Siria.

Rusia şi China nu vor avea decât o singură soluţie: răspunsul războinic la agresiunile criminale ale oligarhiei americane.

2015/09/09

SUA regizează invadarea Europei

Agentură americană antieuropeană

Acţiune antieuropeană

ONU: „Europa ar avea nevoie până în 2025 de 159 de milioane de imigraţi” George Soros: „În felul acesta, rasa albă va dispărea”

George Soros – „Pot afirma cu siguranţă că ultima generaţie de copii albi se naşte acum”
Ziarul austriac InfoDirekt, apropiat armatei austriece, pe baza unui raport al serviciilor de informații ale armatei (Österreichischen Abwehramts), afirma că ONG-urile lui SOROS din SUA ar finanța traficul de imigranți către Europa
Iata ce spunea George Soros despre viitorul pe care-l doreste „rasei albe”:
„To feel and even think that the white race is inferior in every conceivable plane is natural, given its history and current documents.
Let the white race west country perish in blood and suffering.
Long live the multicultural, racially mixed and classless ecological society!
Long live anarchy!”

 https://www.youtube.com/watch?t=69&v=8VWABKumXLw

Aprofundaţi aici:http://www.nationalisti.ro/2015/09/onu-europa-ar-avea-nevoie-pana-in-2025-de-159-de-milioane-de-imigrati-george-soros-in-felul-acesta-rasa-alba-va-disparea/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nationalisti%2FGzed+%28Nationalisti.ro%29

Instigare antieuropeană

ISIS face un apel pentru membrii din Europa: Ieșiți pe stradă și MĂCELĂRIȚI infidelii!

Denisa Miron, Colaborator
19:40
isis islamic siria
Statul Islamic a postat pe internet, în urma cu trei zile, un nou video in care îi îndeamnă pe simpatizanții din Europa să-i „măcelarească” pe infideli.
În înregistrare apar doi membri ISIS care vorbesc germana. Cei doi sunt cunoscuți sub numele de Abu Amar al-Almani și Abu Usama al-Gharib. Acesta din urmă a fost deținut în închisori din Turcia și Austria.
„Tot ce aveți nevoie este un cuțit mare, apoi mergeți pe strada si macelariti fiecare infidel pe care îl intâlniți”, afirmă unul dintre membri.

La sfârșitul înregistrarii, cei doi au executat doi prizonieri, pe melodia rapperului german Deso Dogg. Ulterior, filmulețul a fost șters de pe YouTube.

2015/09/07

Etape ale trădării actuale a poporului român

MAREA TRĂDARE NAŢIONALĂ. Istoricul Dinu C.Giurescu trage un semnal de alarma


SECRETELE ISTORIEI cu ALEXANDRU MORARU

AFLĂ CUM EŞTI VÂNDUT ŞI TRĂDAT. REACŢIONEAZĂ  PÂNĂ NU E PREA TÂRZIU !

DINU C. GIURESCU: “Am sentimentul că sunt în 1940, în preajma prăbuşirii hotarelor noastre.

Iniţiativa de a desfiinţa judeţele se înscrie într-un şir de acţiuni care sunt menite, pe de-o parte, să destrame unitatea teritorială a ţării şi, pe de altă parte, să şteargă identitatea noastră naţională.
Se anulează, cu o trăsătură de pix, toată această întocmire care are o vechime între 600 şi 700 de ani, intrată în conştiinţa noastră, a mea.

Aprofundaţi aici: https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/actiuni-antiromanesti/

2015/09/05

A doua crimă antieuropeană

Hitler și declinul demografic al Europei

.

.


(B) HITLER și declinul demografic al Europei.

Care a fost misiunea lui Hitler?


Dacă detaliile și documentele ne sunt inaccesibile în totalitatea lor, și nu avem nicio certitudine cu privire la valoarea lor, cât sunt sau nu de adevărate fiecare, vom apela la ceva care se află la dispoziția noastră, a oricui, și nu stârnește nicio controversă: știm bine cum s-a încheiat „mandatul” lui Hitler! Știm bine care a fost „scorul final”: milioane, zeci de milioane de morți, de o parte și de alta a frontului.

Pentru mine, prin reducere la esență, cei 12 ani de dictatură hitleristă se încheie cu acest rezultat: zeci de milioane de vieți curmate, majoritatea victimelor „lui Hitler” fiind tineri apți de armată, adică exemplare umane reușite, falnici și neînfricați, capabili să se sacrifice pentru un crez, un ideal. Făpturi umane împlinite, selecționați din generația lor ca fiind cei mai dotați, mai performanți, mai „apți”. Apți pentru izbânda în viață, dar apți și pentru o moarte absurdă, prin nimic răscumpărată, valorizată. O pagubă imensă la nivelul avuției celei mai de preț a unui popor: zestrea genetică!


Aprofundaţi aici:  http://ioncoja.ro/doctrina-nationalista/hitler-si-declinul-demografic-al-europei/

Despre antism

Orice om sănătos poate înţelege că pentru a fi împotrivă a ceva , ceva trebuie să existe. Dacă ceva nu există, împotrivă nu poate fi nimic. Dacă ceva sau cineva este împotriva nimicului atunci acel ceva sau acel cineva este absurd sau ilogic sau iraţional. Dacă cineva este împotriva a ceva ce nu există atunci acel cineva este bolnav psihic. Semnul opoziţiei fără obiect este un semn patologic. Spre a se înţelege mai bine facem aplicaţii.

 

1. Dacă nu există românism atunci nu există nici antiromânism. 

 

În acest caz antiromânii sunt bolnavi din punct de vedere psihic pentru că luptă împotriva unei iluzii sau împotriva unei halucinaţii. Probabil pentru că nu există românism nici o acţiune alogenă sau trădătoare a României nu are obiect şi de aceea nu este pedepsită. Orice acţiune distructivă în România este neutră din punct de vedere juridic, moral şi politic pentru că nu există românism. Adică nu există popor român, nu există spirit român. Faptele tind să confirme această ipoteză: nu există românism. Ne punem întrebarea: de ce nu există românism?. Aceasta este o nouă problemă ce necesită tratare.

 

2. Nu există antieuropenism. 

 

Acţiunile antieuropene sunt iluzii ale unor psihopaţi care cred că există Europa, există rasa ariană, există popoare europene. Nimeni nu acţionează împotriva europenismului deoarece europenismul nu există. Europenismul înseamnă existenţa popoarelor europene şi existenţa spiritului european. Întrucât cele două componebnte ale europenismului nu există orice acţiune antieuropeană este nulă. Poţi săvârşi împotriva Europei orice crimă căci ea nu are obiect. Nici o ideologie antieuropeană, nici o agresiune antieuropeană nu există deşi ele se săvârşesc pe teritoriul Europei, împotriva oamenilor europeni şi împotriva spiritului european. Întrebarea care se pune este: de ce nu există europenism. Aceasta este altă problemă şi ea necesită abordare separată.Nu există europenism deci nu există antieuropenism.

 

3.Nu există antiumanism.

 

Perverşii capitalismului au degenerat limba română despicând termenul referitor la ceea ce este uman în Umanitate şi chiar scriu cu literă mică termenul. Umanismul ar trebui să mulţimea popoarelor Pământului şi spiritul lor comun. Umanismul ar trebui să se definească în raport cu ceea ce nu este pâmântean pentru a putea fi circumscris.

A văzut cineva vreo lume terestră umanistă, vreun popor umanist, vreo organizaţie umanistă? Umanistă nu ar putea să fie decât lumea oamenilor şi ar însemna Umanitatea şi spiritul ei antropocentric. Aveţi vreo dovadă că există umanitate şi spirit antropocentric la ea. Judecata nu poate fi universală deoarece cel puţin unii oameni nu sunt antropocentrici ca de exemplu acei oameni care cred că există cineva sau ceva mai important decât omul.

În virtutea inexistenţei umanismului nu există antiumanism. Orice crime antiumane sunt permise deoarece nu există o coeziune materialo-spirituală a Omenirii care să constituie umanismul ca mişcare supremă a omului.

În acest fel se explică crimele postbelice americane, crimele izraeliene, crimele franceze, crimele engleze şi celelalte.

Patriarhul mondialist

Patriarhul bisericii ortodoxe române şi-a dovedit apetenţa imperialistă neopunându-se planului ponto-turcesc de a face moschee islamistă în centrul capitalei României. 

 

Popălăul creştin-ortodox a spus că este de acord ca musulmanii să facă biserică mare în Bucureşti dar să i se dea şi bisericii ortodoxe române teren la Istampul ca să facă şi el biserică mare  de unde să strângă niscaiva parale.

Popălăul este capitalist aşa cum am prezis cu ani în urmă. Nici nu este posibil să faci altceva decât capitalism în interiorul sistemului social capitalist. Putem pune pariu că nici nu va lua apărarea oamenilor care au acţionat deja pentru împiedicarea construirii centrului islamist în capitala bucalistă.

 

De altfel bucaliştii nici nu au reacţionat la gestul băieţilor care au porcăit şi crucificat terenul dat degeaba de pontălăul asiatic. Deşi sunt mulţi legionari de paradă în capitala bucalistă nici unul nu apare alături de băieţii care îşi apără pâmântul patriei de invazia semiţilor. Această situaţie confirmă afirmaţiile noastre anterioare despre compoziţia alogenă şi impostura organizaţiilor politice naţionaliste române.

Soluţia antiemigrare

1. Sub pretextul luptei împotriva terorismului islamist Rusia şi România ar putea trimite armată în Siria şi să-i lovească pe toţi adversarii preşedintelui Asad.

2. Sub pretextul ajutorului economic România ar putea reţine cinci sute de milioane de euro din cotizaţia anuală probruxeleză pentru investiţii în ţările africane distruse de americani pentru a ridica nivelul de trai al celor distruşi acolo.

3. Sub pretextul recuperării teritoriilor româneşti imigranţii izgoniţi de americani din ţările arabe trebuie trimişi la graniţa cu Ucraina să recupereze ca mercenari teritoriile luate cu forţa de la România.