2015/09/05

Despre antism

Orice om sănătos poate înţelege că pentru a fi împotrivă a ceva , ceva trebuie să existe. Dacă ceva nu există, împotrivă nu poate fi nimic. Dacă ceva sau cineva este împotriva nimicului atunci acel ceva sau acel cineva este absurd sau ilogic sau iraţional. Dacă cineva este împotriva a ceva ce nu există atunci acel cineva este bolnav psihic. Semnul opoziţiei fără obiect este un semn patologic. Spre a se înţelege mai bine facem aplicaţii.

 

1. Dacă nu există românism atunci nu există nici antiromânism. 

 

În acest caz antiromânii sunt bolnavi din punct de vedere psihic pentru că luptă împotriva unei iluzii sau împotriva unei halucinaţii. Probabil pentru că nu există românism nici o acţiune alogenă sau trădătoare a României nu are obiect şi de aceea nu este pedepsită. Orice acţiune distructivă în România este neutră din punct de vedere juridic, moral şi politic pentru că nu există românism. Adică nu există popor român, nu există spirit român. Faptele tind să confirme această ipoteză: nu există românism. Ne punem întrebarea: de ce nu există românism?. Aceasta este o nouă problemă ce necesită tratare.

 

2. Nu există antieuropenism. 

 

Acţiunile antieuropene sunt iluzii ale unor psihopaţi care cred că există Europa, există rasa ariană, există popoare europene. Nimeni nu acţionează împotriva europenismului deoarece europenismul nu există. Europenismul înseamnă existenţa popoarelor europene şi existenţa spiritului european. Întrucât cele două componebnte ale europenismului nu există orice acţiune antieuropeană este nulă. Poţi săvârşi împotriva Europei orice crimă căci ea nu are obiect. Nici o ideologie antieuropeană, nici o agresiune antieuropeană nu există deşi ele se săvârşesc pe teritoriul Europei, împotriva oamenilor europeni şi împotriva spiritului european. Întrebarea care se pune este: de ce nu există europenism. Aceasta este altă problemă şi ea necesită abordare separată.Nu există europenism deci nu există antieuropenism.

 

3.Nu există antiumanism.

 

Perverşii capitalismului au degenerat limba română despicând termenul referitor la ceea ce este uman în Umanitate şi chiar scriu cu literă mică termenul. Umanismul ar trebui să mulţimea popoarelor Pământului şi spiritul lor comun. Umanismul ar trebui să se definească în raport cu ceea ce nu este pâmântean pentru a putea fi circumscris.

A văzut cineva vreo lume terestră umanistă, vreun popor umanist, vreo organizaţie umanistă? Umanistă nu ar putea să fie decât lumea oamenilor şi ar însemna Umanitatea şi spiritul ei antropocentric. Aveţi vreo dovadă că există umanitate şi spirit antropocentric la ea. Judecata nu poate fi universală deoarece cel puţin unii oameni nu sunt antropocentrici ca de exemplu acei oameni care cred că există cineva sau ceva mai important decât omul.

În virtutea inexistenţei umanismului nu există antiumanism. Orice crime antiumane sunt permise deoarece nu există o coeziune materialo-spirituală a Omenirii care să constituie umanismul ca mişcare supremă a omului.

În acest fel se explică crimele postbelice americane, crimele izraeliene, crimele franceze, crimele engleze şi celelalte.

Trimiteți un comentariu