2010/08/19

Dezurbanizarea românilor

Atenţie români! Manevrele de înrăutăţire a condiţiilor de locuit la oraşe fac parte integrantă din planul de a-i scoate din oraşe pe români. În această perspectivă separarea cetăţenilor prin mijloace tehnice nu este decât o măsură tranzitorie de stoarcere a banilor rămaşi.

Din moment ce străinii au pus piciorul în România voi românii veţi fi scoşi afară din ţara voastră. Statul român reprezentat de legiuitori, guvernanţi şi judecători servesc puteri străine şi nu poporul român. Este posibil ca în 10 ani orăşenii români să ajungă nişte ţărănoi la 50-100 kilometri de oraşe.

Uniţi-vă urgent pentru a vă salva. Organizaţi-vă la nivelul fiecărei localităţi până izbutesc duşmanii poporului să vă încercuiască!

Trimiteți un comentariu