Postare prezentată

Z-Cunoaștere-Dezbaterea 43-România- o colonie capitalistă- P2

2017/05/19

NATO ÎN RĂZBOIUL NECONVENȚIONAL

Marea acaparare capitalistă post-socialistă s-a bazat pe acțiunile războinice neconvenționale, acțiuni prin care au colonizat și subjugat jumătate din Europa declanșând o distrugere a popoarelor europene atât de bine circumscrise și îngrijite în timpul socialismului postbelic. În stadiul actual în orice țară postsocialistă NATO este instrumentul de ocupație și reprimare a oricărei revolte împotriva stăpânirii imperiale capitaliste.

În perspectivă, NATO oligarhia capitalistă occidentală ( economică, militară, industrială, științifică și politică va încercui ultimele țări rămase libere (în afara imperiului american) și la momentul oportun  prin arme complexe neconvenționale le va distruge.

Calea colonizării țărilor a fost una complexă:

1. Prezentarea bunelor intenții;

2. Deposedarea popoarelor de baza tehnico materială a economiilor;

3. Destructurarea armatelor naționale;

4. Distrugerea bazei tehnice de apărare;

5. Slăbirea puterii de stat prin integrare (subordonarea activităților statale) în sistemele imperiale occidentale;

6. Degradarea sistemului și procesului de învățământ și paralel furtul de creiere;

7. Odată desființate condițiile materiale de viață socială au deportat cel puțin din România 4-5 milioane de oameni apți de muncă destructurând prin aceasta și sistemul sindical pentru a nu mai exista baza umană pentru apărarea drepturilor câștigate în socialism;

8. Inocularea pseudovalorilor și distrugerea sistemului cultural facilitând crearea zombilor culturali de sorginte capitalistă.

Acțiunea organizației militare NATO vine în această conjunctură să asigure ocupația teritorială, reprimarea eliberării naționale și apărarea corporațiilor transnaționale și în nici un caz nu apără poporul român pe care parțial l-a distrus oligarhia imperialistă și slugile ei interioare. NATO este deci parte integrantă din sistemul imperial al oligarhie capitaliste occidentale.

În aceste condiții de risc trebuie inițiate acțiuni de denunțare a tratatelor abuzive cu toate instituțiile occidentale, de separare de agresiunile imperialiste occidentale, de atașament față de toate forțele păcii și apărării identității popoarelor agresate. Se impun manifestații publice pentru pace și bună înțelegere între popoare. Trebuie acțiuni fățișe împotriva împilării imperialiste capitaliste. Totul trebuie făcut acum până nu va fi târziu.
În cazul unui război imperialiștii vor scăpa de noi omorându-ne și vor pune mâna pe țara noastră.


Trimiteți un comentariu