2016/04/05

Substituirea speciei cu rasa ca manevră antiumană


M-am întrebat de multe ori de ce slugoii capitaliştilor occidentali substituie termenul de specie cu termenul de rasă: ,,rasa umană” în loc de ,,specia umană”

 

La o primă examinare acest fenomen al substituirii termenului de specie cu termenul de rasă părea normală în conjunctura programaticei degenerări a procesului de educare românească practicat de lingăii Occidentului în perioada postpucistă. Mi-am dat seama că este o ipoteză nesigură sau că nu este singura ipoteză admisibilă. Manualele, dicţionarele, cursurile, tratatele, lucrările speciale de biologie menţineau conceptele de rasă şi specie în forma lor logică şi în perioada postpucistă. ,,Desigur aceste cărţi erau comuniste” urlau învineţiţi foşti membri ai partidelor comuniste în timp ce mai înghiţeau un rahat ideologic occidental şi antiromânesc. Cultura are totuşi o inerţie şi biologii se încăpăţânau să folosească accepţiunile celor doi termeni stabilite de savanţii domeniului.Ipoteza războiului axiologic antiromânesc părea să câştige teren: există o acţiune concertată de distrugere criminală a ştiinţei şi a conştiinţei româneşti şi în cadrul acestei acţiuni dereglarea gândirii logice este o linie de operare. Prostirea tineretului o pot face capitaliştii şi pe domeniul degradării limbei române. Aceasta ipoteză însă iară nu este sigură. 

 

Această situaţie a apărut tot mai clară odată cu avansarea ideii imperializării americoide. Imperiul capitalist americoid nu poate să se extindă dacă există bariere logice între entităţile pe care vor capitaliştii imperialişti să le supună. Totuşi... o simplă vorbire logică nu poate împiedica un stat imperialist să zdrobească rezistenţa unui popor.

 

 Atunci care este cauza perturbării organizării logice a cunoştinţelor (în speţă de biologie)? Explicaţia care pare să se contureze tot mai clar dacă observăm şi alte anomalii ale conduitei americoide: de exemplu inocularea urâtului în interiorul frumosului, introducerea dizarmonicului în ceea ce este armonios, amestecarea subculturii ghetou cu operele consacrate ale creatorilor europeni şi aşa mai departe. Această insinuare perfidă a mincinii printre adevăruri, a răului printre faptele bune, a urâtului în frumuseţe are o menire mizerabilă: destructurarea valorilor creaţiilor multimilenare ale europenilor. Totuşi nici această ipoteză nu îmi pare sigură de când am privit câteva mesaje colaterale despre evenimete neobişnuite, poate incredibile.


Nici una din ipotezele anterioare nu este neglijabilă; chiar toate pot fi adevărate. O ipoteză însă este înfricoşătoare: cineva de undeva vrea să ne obişnuiască cu nonumanul. De aceea le este necesară acestor fiinţe substituirea ideii de specie cu ideea de rasă. Umanitatea nu trebuie considerată o specie ci o simplă rasă printre alte rase. Aceste ,,rase” pot să fie nonumane. Acum încep să se lege ideile inoculate de psihopaţii occidentali cumpărători de câini bucalişti pentru bordele zoofile occidentale. Este nevoie de acceptarea ideii de ,,persoană nonumană”.

Imperialiştii americoizi vor să ne obişnuiască treptat cu ideea că este ceva normal să acceptăm egalitatea sau echivalenţa oamenilor cu neoamenii. Nu este nevoie să cunoaştem experimentele americoizilor şi imixtiunea extratereştrilor în viaţa Umanităţii ca să constatăm că cineva sapă la temelia speciei umane.

Trimiteți un comentariu