2015/06/02

Băgarea în uniunea bruxeleză


Băgarea în uniunea bruxeleză

Ştim că noi cetăţenii români autentici suntem marginalizaţi şi excluşi din conducerea şi administrarea ţării noastre de către oligarhia capitalistă internă postpucistă condusă de oligarhia capitalistă bruxeleză.

Mizeria băgării poporului romîn în uniunea bruxeleză a fost făcută fraudulos bazându-se pe propaganda şi manipularea antiromânească făcută silnic pînă în anul 2003. 

Contrar propagandei oficiale a capitaliştilor în băgarea României în lagărul uniunii bruxeleze nimeni nu a aplicat principiul exercitării puterii poporului. Capitaliştii transnaţionali nu au consultat poporul român pentru că pentru că era mult mai sigură procedura escrocherească a aprobării guvernamentale deoarece guvernanţii sunt mituibili şi apoi şantajabili.

În felul acesta poporul român a fost băgat în uniunea bruxeleză fără referendum. Această faptă însă nu este fără repercusiuni. Una din consecinţe este că noi nu suntem membri ai uniunii bruxeleze. Actul este nul fiind viciat de încălcarea principiului exercitării puterii poporului în decizie. Noi cetăţenii români nu avem nici o obligaţie faţă de o organizaţie suprastatală în care am fost băgaţi fraudulos, adică fără consimţămîntul nostru.


Guvernanţii au profitat de situaţia creată după distrugerea economiei noastre naţionale cînd o parte dintre noi eram surghiuniţi din ţară prin sărăcire, şi au făcut şmenul constituţional. De ce? Condiţiile acestei înşelăciuni au fost pregătite cu paşi mărunţi de către oligarhia bruxeleză şi de către guvernanţii români postpucişti. Au fărâmiţat poporul român şi conştiinţa patriotică română astfel încât frauda băgării în uniunea bruxeleză a putut fi efectuată în anul 2003 luna octombrie cu complicitatea oligarhiei capitalliste bruxeleze coordonată din S.U.A.


Haida, haida nu-i nimic...
Nu murim noi azi. 
Şi mai ales nu vom muri degeaba!

Cetăţeni

Având în vedere toate acţiunile antiromâneşti ale oligarhiei bruxeleze precum şi complicitatea trădătorilor interni, nu vă consideraţi obligaţi faţă de ,, Uniunea europeană”. 

Prin urmare nu mai executaţi nici o acţiune ce decurge din vreo lege bruxeleză. Mai mult decât atât,  faceţi toate eforturile pentru a scoate România din capcana uniunii bruxeleze care nu este altceva decât vasalul Statelor Unite ale Americii.
Trimiteți un comentariu