2016/06/07

AFARĂ NATO, AFARĂ UE, JOS TTIP


În societatea capitalistă multilateral dezvoltată și înaintată în tranziție 

veșnică spre imperialismul fascistoid în zbor, capitaliștii au ajuns să îi 

transforme pe oameni în animale. Ei zic că nu ei îi transformă pe 

oameni în animale ci că ei de abia deconspiră animalitatea reală ce se 

maschează sub cultură. Bine, reținem ideea pentru un viitor proiect 

capitalist de exterminare a acestor maimuțe care pentru satisfacerea 

nevoilor biologice se transformă în perverși sexuali. Cel puțin în 

România au ajuns să râdă și țiganii de românii care își dau femeile la 

frecat pe bani. Acei români care fac ce spun țiganii, răspund țiganilor 

că româncele pot deoarece sunt frumoase. Oricine ar avea dreptate, sub 

acest aspect mizeria capitalistă este reală. 

 

Procedura capitalistă de depășire a acestui a acestei degradări este 

ascunderea prin ignorare și acoperirea faptelor cu tembelisme 

capitaliste. Sunt de acord că și moartea va putea fi ascunsă prin 

ignorare.

 

În aceste condiții ale manipulării criminale psihologii au ca sarcină 

principală nu unificarea și realizarea conștiinței ci dispersarea și 

derealizarea ei. Au ajuns și psihologii slugi la buticari. Dacă îi întrebi 

de ce au ajuns așa, ei răspund că sunt pragmatici. Dacă îi întrebi ce 

este pragmatismul afli că nu știu dar sunt licențiați în psihologie și 

unii chiar maeștri și doctori. De departe reiese că ei confundă

 pragmatismul cu supraviețuirea biologică prin elemente de cultură.

Mergem mai departe. Capitaliștii bucaliști au rezolvat problema

 boschetarilor postpuciști cum au rezolvat-o pe cea a câinilor vagabonzi:

 au lăsat ca situația lor să se agraveze și să se complice până la crimă ca

 după aceea să ia măsuri radicale. Probabil că capitaliștii tot așa vor

rezolva și problema săracilor după ce vor deposeda poporulu român de

 avere.

De altfel oricât se dau capitaliștii peste cap nu pot scăpa de legea 

inexorailă a deposedării poporului înspre sporirea necontenită a 

profitului. Capitaliștii ascund această lege sub felurite chipuri: afacere, 

bisnis,tanzacție, tranziție, democrație, joc politic, multiculturalism, 

protecție socială, pregătire academică, pregătire profesională, 

profesionalizare și așa mai departe. În realitate totul merge către 

inevitabilul conflict social pentru care ei se pregătesc și pe care ei îl vor 

soluționa prin război civil sau militar. De aceea noi trebuie să evităm 

sau dacă nu să amânăm pe cât putem războiul capitalist.

Desigur noi care exprimăm această opinie facem propagandă 

mincinoasă și totodată comunistă. (,,Jos comunizmu!”). Noi nu scriem 

propoziții descriptive adevărate. Numai instituțiile capitaliste transmit 

cunoștințe. Ascultați instituțiile capitaliste căci ele vă transmit 

adevărul. V-au informat instituțiile capitaliste depre despre pregătirea 

războiului civil din Iugoslavia. V-au încunoștiințat capitaliștii despre 

tipurile de muniții cancerigene distribuite de armata americană asupra 

Iugoslaviei. V-au înștiințat despre sprijinirea Irakului în agresarea 

Iranului și după aceea despre distrugerea Irakului. V-au înștiințat 

instituțiile capitaliste despre autodistrugerea turnurilor pentru 

agresarea Afganistanului în vederea prinderii teroriștilor fabricați tot de

 americani. V-au informat capitaliștii despre instigarea la război civil în 

Libia și distrugerea statului libian. V-au informat instituțiile capitaliste 

despre distrugerea imperialistă a Siriei și despre încercuirea militară 

nucleară a Rusiei și despre provocarea permanentă la război a Chinei.

Desigur capitaliștii imperialiști în frunte cu americanii v-au informat 

de ocuparea Europei de Est cu trupe NATO încălcând tratatul cu 

Uniunea Sovietică. De asemenea v-au informat capitaliștii despre 

băgarea silnică în Uniunea bruxeleză și în jugul economic al tratatului

 transatlantic de cooperare SUA-UE.

Tot din dezvoltarea cunoașterii de către capitaliști face parte și 

suprimarea emisiilor radio pe unde electromagnetice lungi și scurte 

pentru cenzurarea audierii posturilor libere de radio. V-au informat 

cumva capitaliștii și despre convenția de a nu mai fabrica aparate de 

comunicare liberă de mare distanță.

 

Tot capitaliștii sunt cei care v-au încunoștiințat de intoxicarea 

popoarelor cu alimente chimizate și modificate genetic. Este deja 

superfluă enumerarea.

Sociologii subordonați capitaliștilor nu au altă treabă decât să facă 

statistică după care se ascund.

Filosofii nu mai au voie să facă sinteză care le definesc cunoașterea și

 sunt condiționați pavlovian să efectueze numai operații schizoide de

 analiză de termeni transformîndu-se în limbiști.

Economiștii capitalismului socotesc noi moduri de creștere a eficienție

 profitării și nu mai discută de nivel de trai, de mod de viață sau de 

calitatea vieții.

Asistenții sociali capitaliști au rolul de anesteziere a suferințelor 

provocate de spoliatorii capitaliști și nu de a soluționa temeinic cu 

sociologii problemele organizării optime a colectivității umane.

Noi știm însă că capitalismul ca orânduire socială a colectivității umane

 are o latură criminală inevitabilă și de aceea orice acțiune de mascare a

 acestei fețe nu face decât să îi acuze pe capitaliști și pe slugile lor

 îmbrăcate în diplome postpuciste. Distracția însă continuă din 

următoare motive:

- sistemul capitalist mai are rezerve organizatorice de optimizare;

- cercetarea științifică poate oferi soluții biologice ( alterarea popoarelor), psihologice (îndobitocire), sociologice (blocarea accesului la decizie), etc.

- speranța capitalistă moare ultima deși cu prețul muririi speratorilor.

De aceea noi victimele războiului antidemocratic așteptăm liniștiți 

automurirea acestui sistem odios. Acest sistem conține în el propria sa 

murire și odată cu cu ea și moartea actorilor săi. Este ceva exemplificat

 de moartea buticarilor buteliști din capitala bucalistă a României 

postpuciste burduhanizată de molurile burdușite cu bunuri chimizate 

de capitaliștii occidentali.

Bineînțeles că lecțiile noastre de morală nu au nici o valoare pe lângă

omuciderile organizate de oligarhia capitalistă; discursul nostru moare

 dar crimele capitaliste dăinuie și proliferează. Ceea ce transmitem noi,

 sunt bancuri comuniste de colțul străzii, bancuri beștelite de 

gestionarii cururilor din televiziunile capitaliste. Apă de ploaie.

Megem mai departe. Cu moartea înainte!

Trimiteți un comentariu