Postare prezentată

Mirrorless sau DSLR? Alegerea noastră - Cavaleria.ro

2017/06/06

Despre pervertirea termenilor reproducere și sexualitate

În lupta lor psihologică ideologii capitalismului s-au agățat de ceva bazal atunci când au înlocuit termenii de funcție reproductivă cu termenul de funcție sexuală, au înlocuit termenul de activitate reproductivă biologic cu termenul de activitate sexuală. În lupta lor cinică împotriva normalității biotice și psihice umane,  au recurs la acești termeni pentru a putea dezlănțui un limbaj pervertit care la rândul să să dea frâu liber îndobitocirii tinerilor.

Înlocuirea termenului reproductiv  cu sexual era menit să desprindă sexul , sexualitatea și activitatea sexuală de necesitatea naturală a reproducerii biologice.

În mod natural comportamentul diferențiat pe sexe cu privire la sexul opus este orientat către satisfacerea necesității reproducerii biologice. Latura erotică a activității psihice este determinată și legată de această funcție bazală pentru existența umană. Orice abatere de la legătura cu funcție reproductivă este anormalitate biologică și totodată psihică.

Implicarea afectivității ca proprietate a sistemului psihic este normală în special la om deoarece evaluarea partenerului face parte integrantă din activitatea de reproducere. Fiecare individ vrea un partener de reproducere cât mai perfecționat. Reproducerea nu o face pentru el ci o face pentru rasă și pentru specie. De aceea cei doi partenri dau tot ce au mai bun în perioada reproducerii.

Natura a creat în lunga ei experiență de încercări și erori reproducerea sexuată și anume reproducerea bisexuată pentru că este mai bună decât reproducerea asexuată. Pentru ființele sexuate reproducerea conform naturii adică reproducerea sexuată este o mare binefacere. Ea asigură o combinație mult mai largă de factori a diversității decât reproducerea nesexuată.


Trimiteți un comentariu