Postare prezentată

Mirrorless sau DSLR? Alegerea noastră - Cavaleria.ro

2014/07/06

Asupra unei legi superficialePrincipiul care generează normele componente ale legii susmenționate este imperializarea nu mondializarea. Am drept argument faptul că legea nu țintește omogenizarea mondială a oamenilor ci împiedicarea acelor acțiuni ce contravin formării unui imperiu capitalist. Considerînd pe rând aceste norme putem face următoarele precizări:

1.Rasismul este interzis ca favorizare a neamurilor europene. Norma nu este aplicabilă dacă autorul acțiunii este extraeuropean.
Rasismul este interzis ca manifestare superficială la nivelul comunicării sonore sau vizuale. Nu este aplicabilă norma la nivelul acțiunilor profunde ca de exemplu subminarea existenței biologice a unor etnii sau popoare prin avort, deviere de la reproducerea naturală, suprimarea condițiilor de creștere și educare a celor sărăciți de capitaliști. Rasismul biologic, economic și prin segregare politică nu sunt încriminate de lege.

2. Xenofobia este un termen neclar și imprecis. Termenul semnifică frica de străini. După cum am explicat frica este un fenomen natural și inevitabil fiind o evaluare afectivă instinctivă a unui pericol. Istoria popoarelor și în special a dacilor a dovedit că în cele mai multe cazuri străinii au avut acțiuni criminale. Chiar dacă am atribui termenului înțelesul nenatural adică acela de acțiune și nu de trăire deci chiar dacă am atribui termenului un în înțeles pervertit norma antixenofobică se va dovedi inaplicabilă în cazul în care forțe imperialiste ar agresa diferite popoare inofensive. De exemplu, cum se aplică norma antixenofobică statelor agresoare ale Yugoslaviei, Afganistanului, Irakului, Libiei, Siriei și Ucrainei. Scopul normei antixenofobice este anihilarea capacității de apărare națională a unor popoare anume. Pentru verificare răspundeți la întrebarea: ce s-ar fi întâmplat dacă Ștefan cel Mare nu ar fi avut aversiune față de turci?

3. Norma antifascistă are o destinație particulară. Este interzis să constitui fascie într-o țară anume dar nu este interzisă fascizare într-o țară capitalistă puternică cum ar fi S.U.A. Legiuitorul vrea să spună că în S.U.A. puterea aparține poporului? Legiuitorul vrea să spună în România puterea aparține poporului român? Dacă puterea parține poporului român de ce nu s-a validat prin referendum întrarea în așa-zisa Uniune Europeană și în organizația criminală a imperialismului american, NATO? Dacă puterea parține poporului român și nu fasciei capitaliste atunci de ce poporul român este redus și degenerat prin suprimarea condițiilor de existență și prin izgonire din România.

Această lege este șubredă sub aspectul esențial al raționalității căci nu vizează apărarea poporul și în speță a poporului român ci este un sistem de norme cu dedicație.

Legea însă poate fi folosită împotriva legiuitorilor dacă va fi interpretată în sensul profund în care am menționat adică dacă se urmăresc acțiunile strategice ale agenților străini împotriva poporului român.
Trimiteți un comentariu