Postare prezentată

Mirrorless sau DSLR? Alegerea noastră - Cavaleria.ro

2017/03/30

ACȚIUNEA PENTRU ELIBERAREA ROMÂNIEIACŢIUNEA PENTRU ELIBERAREA ROMÂNIEI

- AER -
niei
PROCLAMAŢIA DE LA BUCUREŞTI
25 martie 2017

Noi, membrii Acţiunii pentru Eliberarea Româniai (AER)

Constatând că România a devenit o colonie a corporaţiilor transnaţionale, în care românii au fost aduşi la starea de sclavi, ca urmare a deciziilor şi acţiunilor nefaste ale celor instalaţi la conducerea Ţării prin lovitura de stat din decembrie 1989,ACŢIUNEA PENTRU ELIBERAREA ROMÂNIEI
- AER -

PROCLAMAŢIA DE LA BUCUREŞTI
25 martie 2017

Noi, membrii Acţiunii pentru Eliberarea Româniai (AER)

Constatând că România a devenit o colonie a corporaţiilor transnaţionale, în care românii au fost aduşi la starea de sclavi, ca urmare a deciziilor şi acţiunilor nefaste ale celor instalaţi la conducerea Ţării prin lovitura de stat din decembrie 1989,
Având încredere în capacitatea poporului român de a-şi uni eforturile într-o amplă mişcare naţională de eliberare,
Cheamăm pe toţi românii de bună credinţă să ni se alăture în lupta pentru punerea în aplicare a următorului Program de Reconstrucţie a României:

Preambul.

Cu resursele naturale, umane şi de capital pe care le aveam la sfârşitul anului 1989, astăzi, am fi avut un nivel de trai egal cu cel pe care îl au popoarele avansate ale Europei. Salariile şi pensiile noastre ar fi fost de cel puţin cinci ori mai mari

Am fi ajuns un popor prosper şi demn dacă politicienii nu ne-ar fi furat Ţara şi nu ar fi vândut-o străinilor, care, devenind proprietarii capitalului, ne-au transformat în sclavii lor.

Suntem singura ţară din Europa în care străinii controlează 90% din capitalul utilizat pe teritoriul naţional.

Suntem singura ţară din Europa în care străinii au devenit proprietari asupra a peste jumătate din terenurile agricole şi silvice ale Ţării.

Suntem singura ţară din Europa în care muncii îi revine numai o treime din PIB, restul, de două treimi, întrând în buzunarele şi conturile celor care au devenit proprietarii capitalului, prin megahoţiile numite privatizări şi retrocedări.

Suntem singura ţară din Europa în care oligarhii scot din ţară mai mult de jumătate din avuţia pe care o creem.

Suntem singura ţară din Europa în care serviciul datoriei externe, adică ratele şi dobânzile la împrumuturile în valută, reprezintă mai mult de o treime din PIB. Mai mult de 50 de miliarde de euro pe an.

Suntem singura ţară din Europa în care veniturile bugetului public reprezintă mai puţin de o treime din PIB, ceea ce face să fim ţara cu cele mai proaste servicii publice - educaţie, sănătate, apărare, ordine publică, gospodărirea localităţilor etc.

Suntem singura ţară din Europa în care jumătate din populaţia activă a plecat în lume, în căutarea unui loc de muncă. Ne mor mamele de dorul copiilor. Ne mor copiii de dorul mamelor.

Suntem singura ţară din Europa în care politicienii ne-au închis şi distrus spitalele. Ne mor bătrânii şi pruncii din cauza lipsei medicamentelor şi a serviciilor medicale.

Suntem singura ţară din Europa în care tinerele generaţii de români sunt educate pentru a deveni sclavii străinilor, în ţară şi în afara ei.

Suntem singura ţară din Europa în care numărul locuitorilor s-a redus cu peste 15%, în ultimii 27 de ani. Mult mai mult decât am pierdut în cele două războaie mondiale din secolul trecut.

Am putea continua cu descrierea acestui dezastru naţional.

Şi, totuşi, noi ştim că stă în puterea noastră să scoatem Ţara din prăpastia în care a fost împinsă. De-a-lungul istoriei, am fost în situaţii şi mai grele, din care am ieşit şi ne-am continuat drumul de popor învingător.

Iată, în cele ce urmează, principalele măsuri ale PROIECTULUI prin care putem să ne eliberăm ŢARA şi să o transformăm într-una prosperă şi demnă.

O Ţară a românilor liberi

1. Este liber numai cel care este stăpân pe mijloacele cu care îşi produce cele necesare traiului, pe capital. Cel lipsit de capital devine sclavul salariat al proprietarului capitalului.
Vrem să construim o societate clădită pe o economie în care proprietarii forţei de muncă să fie şi proprietari de capital.

2. Cei care deţin capitalul, puterea economică, deţin şi suveranitatea, adică puterea politică, puterea de a adopta şi impune legi, norme de convieţuire socială.
Vrem să construim o societate în care capitalul, puterea economică, să aparţină celor mulţi, poporului. Numai astfel poporul va deveni, cu adevărat, suveran (demos=popor; kratos=putere).

3. Atunci când capitalul este concentrat în proprietatea privată a unui număr mic de oameni, a unor oligarhi (oligos=puţini; arche=putere), aceştia, oligarhii, deţin şi suveranitatea, puterea de a adopta şi impune legi. O fac prin „reprezentaţii” aleşi prin farsa aşa-ziselor alegeri. Fac legi pentru ei, în dauna poporului, a celor mulţi..
Vrem să construim o societate în care poporul, deţinând puterea economică, va deţine şi suveranitatea, puterea politică, puterea de a adopta legi direct, prin referendum, nu numai prin reprezentanţi, dar şi puterea de ai demite.pe reprezentanţi atunci când aceştia îşi încalcă angajamentele.

4. Atunci când străinii devin proprietari asupra capitalului ei deţin şi puterea politică. Ei controlează şi statul. Şi serviciile secrete. Şi justiţia. Şi armata. Şi Guvernul. Şi Parlamentul. Şi pe Preşedintele Ţării. Tot.
Vrem să scoatem România din starea de colonie.
Vrem să construim o ŢARĂ în care capitalul să se afle în proprietatea românilor, astfel încât şi statul să intre sub controlul românilor şi să devină slujitorul lor.
Vrem să construim o ţară a românilor liberi.

Înlocuirea statului mafiot cu statul cetăţenesc.

5. Adoptarea unei noi Constituţii a României, care să redea poporului român suveranitatea naţională de care a fost deposedat prin Constituţia adoptată în anul 1991,  revizuită în anul 2003.

6. Îndepărtarea de la conducerea statului român a tuturor persoanelor care sunt responsabile de aducerea Ţării în actualul dezasatru economic, social, politic şi moral, a tuturor celor care au ocupat funcţii de conducere în statul român postdecembrist.

7. Trimiterea în judecată şi condamnarea cu închisoarea pe viaţă şi confiscarea întregii averi a tuturor celor care se fac vinovaţi de subminarea economiei naţionale şi de alte crime împotriva poporului român.

8. Promovarea la conducerea statului numai a unor români care s-au remarcat ca profesionişti competenţi şi ca luptători pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, pentru apărarea suveranităţii şi independenţei  României.

9. Societatea civilă va fi investită cu dreptul de a controla toate autorităţile statului şi autorităţile locale. Vor fi create Asociaţiile Comunitare, la nivelul tuturor localităţilor ţării, din care vor face parte toţi locuitorii cu drept de vot ai comunelor şi oraşelor şi care îşi vor crea organe de conducere locale, judeţene şi naţionale, conduse numai de persoane neangajate politic.

10. Eliberarea statului român de sub dominaţia serviciilor secrete. Statul român va avea un singur serviciu secret, cu mai multe departamente de specialitate, al cărui director va fi ales de popor şi îşi va desfăşura activitatea sub controlul Consiliului Naţional de Securitate şi al Uniunii Naţionale a Asociaţiilor Comunitare. Serviciul Român de Informaţii nu va mai putea să desfăşoare alte activităţi în afara de cele prevăzute de Constituţie, nu va mai avea în subordine regii şi societăţi comerciale, nu va mai putea interveni în treburile altor autorităţi şi instituţii ale statului şi nici în treburile altor persoane juridice, de drept public sau privat.

11. Reconstrucţia întregului sistem juridic al Ţării, pentru a fi pus în concordanţă cu Noua Constituţie.

12. Reconstrucţia statului român pe baza prevederilor Noii Constituţii şi a valorilor morale fundamentale ale civilizaţiei româneşti: credinţa în Dumnezeu; demnitatea; libertatea; dreptatea; adevărul; cinstea; onoarea; curajul; munca; spiritul de iniţiativă şi de întreprindere; omenia; ospitalitatea; toleranţa; dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor şi pentru ţară; neagresiunea şi neamestecul în treburile altor popoare.

13 Parlament unicameral, cu maxim 300 de membri.

14. Modificarea raportului între democraţia directă şi cea reprezentativă, prin transformarea referendumului în principala formă de  exercitare a suveranităţii poporului.

15. Cetăţenii vor putea adopta legi, prin referendum, prin care să completeze, să modifice, sau să abroge legile strâmbe adoptate de Parlament.

16. Orice persoană care candidează pentru ocuparea unei funcţii publice trebuie să prezinte elecoratului, în formă scrisă, contractul său electoral, în care va preciza ce va face pentru cei cărora le cere votul, în timpul mandatului său.

17. Persoanele care au fost condamnate pentru acte de corupţie nu vor mai putea ocupa nici o funcţie publică, pentru cel puţin zece ani de la data condamnării.

18. Nici un fel de imunitate. Politicianul care a încălcat legea va fi trimis în judecată şi condamnat la fel ca oricare alt cetăţean.

19. Toţi funcţionarii publici, aleşi sau numiţi, vor răspunde pentru prejudiciile provocate cetăţenilor prin deciziile şi acţiunile lor.

20. Nimeni nu va mai putea ocupa aceiaşi funcţie publică electivă pentru mai mult de două mandate. Durata mandatului pentru orice funcţie publică electivă va fi de 4 ani.
21. Toate autorităţile statului vor fi separate şi independente. Nici una nu va mai putea interveni în treburile celorlate.

22. Toţi conducătorii autorităţilor statului să poată fi demişi de popor, prin referendum, în cazul în care încalcă prevederile contractului electoral.

23. Republică prezidenţială, cu limitarea atribuţiilor Preşedintelui. Preşedintele României să nu mai poată numi nici judecători, nici procurori, nici membri în CNA, nici judecători la Curtea Constituţională. Să-i numească pe membrii Guvernului, pentru activitatea cărora să răspundă, în faţa poporului, care îl poate demite.

24. Parlamentul să nu mai numescă pe nimeni. Să adopte legi.

25. Justiţia va fi scoasă de sub controlul politicienilor, prin numirea magistraţilor de către Preşedintele Autorităţii Judecătoreşti, ales de popor.

26. Magistraţii vor răspunde pentru prejudiciile provocate cetăţenilor prin deciziile lor.

27. Îmbunătăţirea actului de justiţie, prin controlul exercitat de societatea civilă asupra instanţelor judecătoreşti şi asupra parchetelor.

28. Garantarea siguranţei cetăţeanului şi destructurarea clanurilor infracţionale, prin îmbunătăţirea serviciilor de ordine publică.

29. Informaţia publică va fi scoasă de sub controlul politicienilor şi pusă sub controlul poporului, prin crearea Autorităţii Mediatice, al cărui Preşedinte va fi ales de popor.

30. Vor fi instituite pedepse aspre pentru infracţiunile de dezinformare şi manipulare a cetăţenilor ţării.

31. Directorul Serviciului Naţional Public de Presă, Radio şi Televiziune va fi ales de popor.

32 Scoaterea instituţiei Avocatului Poporului de sub controlul politicienilor, prin alegerea Avocatului Poporului de către popor.

33 Scoaterea Curţii Constituţionale de sub controlul politicienilor, prin alegerea Preşedintelui acesteia de către popor.

34. Reconstrucţia sistemului de sănătate publică şi îmbunătăţirea finanţării acestuia, astfel încât el să poată stopa declinul demografic care ameninţă existenţa poporului român.

35. Reconstrucţia sistemului de învăţământ de toate gradele şi îmbunătăţirea finanţării acestuia, astfel încât el să fie capabil să asigure formarea de profesionişti de înaltă calificare, educaţi în respectul faţă de muncă, faţă de semeni, faţă de natură, faţă de istoria, tradiţiile şi valorile civilizaţiei româneşti şi universale.

36. Sporirea rolului familiei în creşterea şi educarea noilor generaţii de români, în primul rând, prin creşterea accelerată a veniturilor familiilor româneşti, dar şi prin definirea constituţională a căsătoriei ca uniune între un bărbat şi o femeie.
Reîntregirea Patriei.

37. Reîntregirea Patriei, prin eliminarea definitivă şi irevocabilă a consecinţelor celui de-al doilea Război Mondial, cu respectarea prevederilor tratatelor şi dreptului internaţional, în vigoare, şi a consimţământului liber exprimat al populaţiei care locuieşte pe teritoriile desprinse de la statul român.

O Uniune Europeană formată din state naţionale suverane.

38. Revizuirea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, astfel încât aceasta să nu devină o nouă Uniune Sovietică, ci o Uniune economică şi o alianţă militară a unor state suverane şi independente.

Uniunea Europeană trebuie astfel concepută încât să asigure libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor, dar să permită fiecărui popor să-şi exercite plenar suveranitatea naţională, să-şi protejeze capitalul şi teritoriul naţional, ca şi valorile civilizaţiei naţionale.

Fără baze militare şi trupe străine pe teritoriul Ţării.

39. Întărirea capacităţii de apărare a Ţării. Refacerea industriei de armament. Cu bani de la bugetul de stat şi de la fondul de capital distributiv.

40. Interzicerea amplasării de baze militare străine pe teritoriul naţional, interzicerea intrării şi staţionării de trupe străine în teritoriul naţional, pe timp de pace, interzicerea participării Armatei Române, pe timp de pace, la operaţiuni militare desfăşurate în afara teritoriului naţional, cu excepţia celor cerute de Carta ONU.

O nouă elită naţională.
41. Formarea unei noi elite naţionale, educată în spiritul apărării şi promovării intereselor naţionale, al apărării şi promovării păcii şi colaborării cu toate naţiunile lumii, pe baza principiilor respectării suveranităţii si independenţei naţionale, egalităţii în drepturi şi avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne.

Înlocuirea economiei oligarhice cu o economie democratică.

42. Adoptarea legii privind construcţia economiei democratice, o economie în care majoritatea capitalului să intre şi să rămână în mica proprietate privată a cetăţenilor ţării.

43. Schimbarea mecanismului de distribuire a avuţiei creată în economia naţională, astfel încât România să intre în rândul ţărilor în care muncii să îi revină două treimi din PIB iar capitalului restul de o treime.

44. Confiscarea tuturor averilor dobândite prin acte de corupţie, sau alte infracţiuni.
45. Anularea tuturor privatizărilor şi retrocedărilor frauduloase.

46. Recuperarea întregului capital - fabrici, uzine, bănci etc - de care poporul român a fost deposedat după anul 1989 şi trecerea acestuia în proprietatea cetăţenilor ţării, privată sau publică.

47. Scoaterea sistemului financiar de sub controlul politicienilor şi punerea lui sub controlul poporului, prin crearea Autorităţii Financiare, al cărui Preşedinte va fi ales de popor.

48. Scoaterea Curţii de Conturi de sub controlul politicienilor şi punerea ei sub controlul poporului, prin alegerea Preşedintelui Curţii de către popor.

49. Toate operaţiunile de încasări şi plăţi, inclusiv cele de creditare, se vor face numai în moneda naţională, leul.

50. Valorile mobiliare emise de către persoanele fizice şi juridice române vor putea fi cumpărate şi deţinute în proprietate numai de către persoane fizice cu cetăţenie română şi de către statul român.

51. Valorile imobiliare construite de către persoanele fizice şi juridice române vor putea fi cumpărate şi deţinute în proprietate numai de către persoane fizice cu cetăţenie română şi de către statul român.


52. Străinii sunt liberi să-şi aducă în România capitalul lor bănesc pe care îl pot investi pentru creare de noi capacităţi de producţie, cu respectarea legii române, egală pentru toţi investitorii.

53. Statul şi autorităţile locale vor putea contracta împrumuturi numai în situaţii excepţionale, în starea de război, de mobilizare, de asediu, sau de urgenţă.

54. Statul român este obligat să recupereze tot capitalul bancar pe care l-a vândut prin aşa-zisa privatizare. Tot acest capital va fi trecut în patrimoniul Băncii CEC şi va fi folosit pentru creditarea întreprinzătorilor români.

55. Banca Naţională a României va fi scoasă de sub controlul politicienilor şi al instituţiilor supranaţionale şi pusă sub controlul poporului român. Ea va răspunde de stabilitatea preţurilor în economia naţională. Orice inflaţie mai mare de 3% pe an, timp de doi ani consecutivi, se sancţionează cu demiterea conducerii Băncii.

56. Crearea unui fond naţional de capital distributiv, care să colecteze cel puţin 20% din PIB, alimentat, în principal, din impozitul progresiv pe marile averi, şi utilizat pentru împroprietărirea cetăţenilor cu capital productiv - terenuri, construcţii, maşini, utilaje, echipamente etc - precum şi pentru crearea de capital public, care să fie utilizat la exploatarea resurselor naturale şi a activităţilor economice cu caracter strategic, declarate monopol de stat.

57. Prin crearea acestui fond de capital distributiv, în primii 10 ani ai existenţei sale, în România vor putea fi făcute investiţii în valoare de peste 1.000 miliarde de euro, de două ori mai mult decât valoarea investiţiilor făcute în ultimii 27 de ani.

58. Prin aceste investiţii, se va asigura o creştere economică accelerată, durabilă şi sustenabilă, de cel puţin 10% pe an, prin crearea de noi capacităţi de producţie şi noi locuri de muncă, ceea ce va permite creşterea accelerată a salariilor şi pensiilor.

59. Cu numai 80 din cele 1.000 de miliarde de euro, vom putea construi peste 8.000 kilometri de autostrăzi, adică un sistem de autostrăzi de aceiaşi densitate şi calitate ca cel din Germania.

60. Cu alte 50 de miliarde de euro vom putea construi şi 5.000 de kilometri de căi ferate de mare viteză.

61. Cu alte 50 de miliarde de euro am putea să reconstruim flota comercială cu care s-a mândrit, cândva, România.

62. Crearea de noi capacităţi de producţie şi noi locuri de muncă, bine plătite, va permite şi întoarcerea acasă a tuturor românilor plecaţi din ţară, ca şi stoparea exodului tinerilor români în afara graniţelor ţării, în căutarea unui trai mai bun..

63. Constituirea unui fond capitalizat de pensii publice, capabil să asigure românilor pensii cel puţin egale cu salariul mediu câştigat în timpul vieţii active. Acest Fond va fi alimentat atât din contribuţiile de asigurări sociale plătite de cetăţeni cât şi din vărsăminte de la fondul de capital distributiv

64. Desfiinţarea tuturor pensiilor speciale. Pensiile publice ale tuturor cetăţenilor ţării vor fi calculate numai în funcţie de contribuţia fiecăruia şi de mărimea sumelor puse la dispoziţie de Fond. Desfiinţarea pensiilor private obligatorii. Cetăţenii pot participa la fonduri private de pensii, dar numai facultativ.

65. Constituirea unui fond capitalizat de asigurări de sănătate, capabil să asigure tuturor românilor  medicamente şi servicii medicale gratuite, de cea mai bună calitate. Şi acest Fond va fi alimentat atât din contribuţiile de asigurări de sănătate plătite de cetăţeni cât şi din vărsăminte de la fondul de capital distributiv.

66. Reindustrializarea României, prin reconstrucţia întreprinderilor industriale distruse în ultimul sfert de secol, ale căror produse sunt cerute de piaţă, ca şi prin construcţia de noi întreprinderi. Cu bani de la fondul de capital distributiv.

67. Exploatarea tuturor resurselor naturale ale ţării numai de către întreprinderi cu capital public românesc, în beneficiul tuturor românilor, cu tehnologii nepoluante şi cu grijă pentru următoarele generaţii de români.

68. Toate activităţile declarate monopol de stat vor fi exploatate numai de întreprinderi cu capital public românesc

O agricultură bazată pe ferma ţărănească familială, fără moşii şi fără moşieri.

69. Oprirea procesului de distrugere a agriculturii, a ţăranului român şi a satului românesc.

70. În România, va fi construită o agricultură bazată pe ferma ţărănească familială, fără moşii şi fără moşieri, fie ei autohtoni, sau transnaţionali.

71. Ţăranii români vor primi de la fondul de capital distributiv sumele de bani de care vor avea nevoie pentru a-şi crea ferme  ţărăneşti familiale, care să aibă în proprietate privată, în medie, peste 20 de hectare de teren agricol şi/sau silvic, precum şi un număr corespunmzător de animale şi păsări, dar şi celelate active necesare activităţii fermei: grajduri, sere, solarii etc.

72. Ţăranii români vor primi de la fondul de capital distributiv şi sumele de bani necesare pentru crearea de cooperative agricole care să înfiinţeze, în subordinea lor, întreprinderi de mecanizare a lucrărilor agricole, care vor presta servicii pentru fermieri, dar şi întreprinderi de prelucrare a produselor livrate de către fermieri: mori, fabrici de ulei, de biocombustibili, de prelucrare a laptelui, cărnii, etc.

73. Tot cu bani de la fondul de capital distributiv, statul român va regulariza toate râurile Ţării, va crea sisteme de irigaţii pentru toate cele 9 milioane de teren arabil, ceea ce ne va permite să asigurăm securitatea alimentară a poporului român şi să devenim un exportator net de produse agroalimentare.

74 În perimetrele satelor româneşti, pe lângă fermele agricole şi întreprinderile care vor prelucra produsele agricole livrate de ferieri, locuitorii satelor vor putea folosi sumele primite de la fondul de capital distributiv şi pentru crearea altor întreprinderi industriale, de construcţii, de transporturi şi alte servicii.

75. Interzicerea vânzărilor de terenuri către străini. Recuperarea tuturor terenurilor acaparate de străini după data de 22 decembrie 1989.

76. Terenurile agricole şi silvice vor putea fi cumpărate şi deţinute în proprietate privată numai de persoane fizice care au cetăţenie română.

77. O persoană fizică va avea dreptul să deţină în proprietate privată terenuri agricole şi silvice în suprafaţă totală de cel mult 20 de hectare.


Trimiteți un comentariu