2015/12/20

Deveselizarea românilor


Românii sunt mai triști.S-au deveselit. Nori cenușii se îngrămădesc deasupra lor. Dintre ei, lingătorii de profesie își pregătesc limbile pentru alte cururi. Cei ce au limbile înțepenite întru Occident se pregătesc de fugă.Nici unul dintre lingăi nu se gândește la luptă. La luptă s-au gândit doar proștii din timpurile de altădată cum au fost cei ai lui Mircea, ai lui Ștefan, Țepeș, Doja, Mihai,Horea, cei din 1877 și cei din 1907. De o sută de ani românii s-au răzgândit să mai lupte și au luptat doar împinși de criminalii forțelor străine pentru că s-a văzut mereu sub pământ după luptele lor deturnate. Au luptat pentru a păstra o țară și au sfârșit prin a-i obloji creștinește pe ucigașii săi.


Această schimbare contemporană a conduitei românilor are și o cauză exterioară.Schimbarea ordinii internaționale din ultima sută de ani a mers de la o aparentă descentralizare imperială către constituirea națiunilor. 

Constiturea națiunilor însă vine la pachet cu înglobarea popoarelor în alte sisteme sociale care nu respectă neamul și poporul. De aceea începând cu secolul XIX popoarele se pierd. Acest proces de denaturare a popoarelor a fost stimulat și de politica oficială a schimbării ordinii internaționale. Sub pretextul păcii între popoare s-au amestecat neamurile constituindu-se națiunile. În felul acesta alogenii au putut să sape la temelia popoarelor și România nu este o excepție.Treptat compoziția poporului român a fost alterată cu fiecare înfrângere. Încercarea de a salva ceva sub titulatura ,,națiune” este o altă escrocherie sub care se ascune mondializarea poporului român. În felul acesta s-a format națiunea română care într-adevăr este o creație nouă, sub două sute de ani, spre deosebire de poporul român de neam dacic care are o vârstă multimilenară. Odată cu formarea națiunii române s-a călcat pe o treaptă nouă în constituirea republicii capitaliste române parte a republicii capitaliste imperiale mondiale. Pentru lingăii imperialismului este valabilă noțiunea de națiune română pentru că prinde bine la viermuire și hoituire. 

Confuzia dintre popor și națiune este benefică pentru alogeni și fatală pentru poporul român.


Dar iată că s-a întâmplat ca unii dintre așteptătorii soluției române să înțeleagă că sunt într-o eroare. Naționalismul nu este bun. Pare stridentă această afirmație pentru urechile celor înșelați și bunicică pentru urechile criminalilor ce urăsc Dacia. Naționalismul ajută la construirea societății capitaliste ,,multilateral dezvoltate” și înaintate spre imperialism în zbor.


Apropo de ”aproapele” religiei evreiești creștine. ”Aproapele” religiei creștine este cel ce nu te bate , nu te înjură ci te minte și te fură. De aceea una intre cele mai perverse însăilări creștine este naționalismul creștin. Naționalismul creștin este cu asiduitate permis și încurajat, pentru că el pune umărul la transformarea poporului în națiune și a națiunii în gloată mondială. Iubește-ți dușmanul căci altfel el nu va putea să te înlocuiască în țara ta fiind nevoit să se întoarcă în țara lui.


Deveselirea este ca trezirea și trezirea este ca moartea. Sensul mișcării acestei lumi este de la viață către moarte. Sinuciderea este sugerată zi e zi, lună de lună, an de an. Sinuciderea este inoculată de decenii în România. Cultura morții este semănată de decenii cu asiduitate și răbbare transgenerațională. Poporul român este drogat cu această cultură otrăvitoare pe toate căile antieuropene fie ele legislative, executive sau judecătorești. Puterile ,,separate indubitabil” ale statului de drepți lucrează unitar în distrugerea poporului român dar sunt iresponsabile în mod separat, capitalist. Statul de drepți distruge poporul, propășește națiunea și creează Gloata pe care o numește nu popor ci Populație.


Criminalii capitaliști au introbăgat în mintea românilor cu de-a sila termenul de populație spre glotizarea națiunii. Psihologii lingerii nu spun nimic despre procesul naționalizării, populaționării și al glotizării modialiste. Nimic nu zic deoarece ei sunt niște ființe biologice americanizate imperial, ființe ce constau într-un stomac molar și un organ sexual. Pentru ei cultura este mijloc sau sculă de supraviețuire biologică. Unii psihologi capitaliști nu spun de frică, alți psihologi capitaliști nu spun din ură față de poporul român. Frica patriotică și ura antipatriotică sunt două stări de spirit ce sapă tăcut la temelia și așa șubredă a poporului român.
Trimiteți un comentariu