2017/01/28

Analiza critică a cărții ”Meritocrația...” lui Laurențiu Primo: pagina 18, 19, 20, 21


Pagina 18

Alineatul 4

,,Raiul şi Iadul sunt aici pe Pământ. Pentru unii, pen ‐
tru foarte puţini, trecerea prin această viaţă înseamnă Raiul, iar pen ‐
tru alţii, pentru cei mai mulţi, trecerea prin această viaţă reprezintă
Purgatoriul. Ce face diferenţa? Veţi fi tentaţi să spuneţi: banii. FALS!
Adevăratele cauze sunt următoarele: bunătatea, generozitatea, iu ‐
birea, cinstea, toleranţa, ura, răutatea, invidia, egoismul, lăcomia,
nedreptatea. Toate acestea la un loc construiesc SUFLETUL.”

Laurențiu Primo identifică cauzele răului și binelui de pe Terra. De fapt el identifică cauza răului în factorii răi ai sufletului și cauza binelui ca fiind factorii buni ai sufletului. Într-un cuvânt cauza centrală a stării actuale a lumii noastre contemporane este sufletul omenesc. Aceeași explicație ne o dă și gașca psihologilor ce slujesc fără chemare oligarhia capitalistă: cauza fericirii și nefericirii noastre este în sufletul nostru. Dacă vrem să fim fericiți nu avem decât să ne modificăm sufletul. Aceeași soluție o dau și impotenții slujitori ai clerului. Nu ni se oferă nimic nou. Factorul cauzal al fericirii sau nefericirii este un factor subiectiv. Aceeași explicație ne au dat-o și impostorii comuniști: nu se poate realiza comunismul din cauza lipsei de conștiință.

La această afirmație se adaugă indistincția dintre suflet și spirit. Vorbește despre suflet și despre spirit dar nu le distinge.

Pagina 19 și 20 al 1

Laurențiu Primo aduce ca dovadă a tezei susmenționate exemplul unui țigan care poate fi fericit în sărăcie. El poate fi fericit deoarece se închide într-o sferă motivațională primitivă cvasianimalică lipsită de dimensiune socială, strict legată de necesitatea biologică a reproducerii. Avem de învățat de aici că am putea fericiți cu condiția să ne reducem la o motivație ancestrală legată de nevoia supraviețuirii biologice.

Pagina 20 

Aici L.P. avansează o ideea care merită să fie repetată în orice loc din lume: sistemul social capitalistă favorizează manifestarea și consolidarea acelor caracteristici genetice ale speciei noastre care sunt necesare în orânduirea capitalistă și reprimă până la desfințare acele proprietăți ale elementelor speciei noastre care nu sunt agreate de sistemul capitalist. Adică sistemul social capitalist creează un nou tip uman sau mai degrabă un prototip. Aici rămâne de văzut dacă au sau nu au dreptate capitaliștii. Capitaliștii nu cred nu cred în Dumnezeu. Ei cred doar în legile făcute de el: numai cel puternic supraviețuiește și duce mai departe specia. Cel slab moare pentru că nu este viabil în fața lui Dumnezeu. A fost unul Iisus care l-a contrazis pe Dumenzeu și și-a luat-o în mod exemplar. Nu ne pronunțăm decisiv asupra acestei dileme dar râmân stabile faptele: propășirea celui puternic și distrugerea celui slab.
Pagina 21

Alineatul 2

,,Cauza profundă a actualei crize complexe prin care trece lu ‐
mea occidentală este una de tip spiritual având originea în lăcomia,
răutatea, viclenia şi egoismul oamenilor. Toate acestea vin dintr‐o
moştenire genetică de răpitori şi a unei educaţii bazate pe valori
materialiste.”

Asistăm la un cerc vicios: valorile după care se ghidează cauzează caracteristici sufletești ( sau spirituale) rele. Acestea se imprimă în structura biologică care dă naștere unor oameni răi și cercul se reia.

Alineatul 3

Soluția dată de L.P. este revoluția triplă: economică, socială și spirituală. Deci nu este destulă revoluția spiritului. Trebuie ajutată și de alte revoluții. Evident că aici trebuie completată doctrina.

Alineatul 4

Pilonul spiritual este perceput ca un tot unitar. Totuşi, el are
trei componente principale:
a1. Sistemul Educaţional;
a2. Cultura;
a3. Religia.”

Exprimarea este imprecisă. În mod logic trebuie înțeles că subsistemul social spiritual sau care creează, întreține și dezvoltă spiritul este format din subsistemul educațional, subsistemul cultural și subsistemul religios. Fiecare din aceste susbsisteme este format în principal din oameni adică din agenții specializați în activități de susținere a spiritului cu rezerva că agenții religioși rup viața spiritului de viața socială căutând soluția acolo unde nu este nimic.Trimiteți un comentariu