Postare prezentată

Mirrorless sau DSLR? Alegerea noastră - Cavaleria.ro

2017/01/22

Analiza critică pagina 18 Pilonii societății


Pagina 18

Alineatul 3

,,Societatea modernă, lumea de azi se sprijină pe 3 piloni im ‐
portanţi care susţin întreg eşafodajul:

a. Pilonul spiritual – constă în educaţie, cultură şi biserică.

b. Pilonul social – constă în această pseudodemocraţie de tip
occidental.

c. Pilonul economic – constă în capitalismul liberal, sălbatic.,,

Lumea umană de azi se sprijină pe 4 piloni: cadrul natural sau natura, fără de care nu am fi, activitatea economică activitatea socială și activitatea spirituală.1. Cadrul natural 

Este cel mai important .

Trebuie rezolvate problemele bazei naturale a existenței umane.

Componentele bazei naturale ale existenței umane sunt:
baza geologică, geografică apoi natura vie, flora și fauna după care trebuie văzută chiar condiția biologică a omului.

Toate aceste componente naturale ale existenței umane sunt periclitate de orânduirea capitalistă, actualmente.

Întrucât în carte nu se discută despre această componentă bazală a existenței umane nu o dezvoltăm până vom constata punctul de vedere al autorului în restul cărții.2. Pilonul social


În fapt pilonul social conține baza tehnică a sistemului social, baza economică, subsistemul comunitar, subsistemul instituțional, cadrul normativ al activității din societate, subsistemul statal, subsistemul politic.

Baza tehnică a colectivității umane este puternic dezechilibrată în defavoarea poporului și în favoarea oligarhiei capitaliste.

Baza economică a societății contemporane este puternic marcată de dominația relației de proprietate privată care este o relație în favoarea minorităților în cel mai bun caz.

Modul în care colectivitățile umane sunt organizate este supus ordinii favorabile oligarhie capitaliste.

Subsistemul instituțional al actualei formațiuni sociale se caracterizează prin existența acelor instituții sociale care servesc scopul general al oligrhiei capitaliste și nu nevoile poporului sau dacă servesc nevoile poporului atunci fac acest lucru într-un mod forțat denaturat.

Subsistemul normelor sociale se dispune în norme nestatale și norme statale. Normele nestatale sunt norme elaborate și practicate de bună voie de către comunitatea umană cum ar fi normele morale. Normele statale sunt norme obligatorii și garantate de forța coercitivă, represivă a statului numite norme juridice. Atât unele cât și celelalte poartă marca voinței clasei dominante adică a capitaliștilor.

3. Pilonul spiritual

Pilonul spiritual este ansamblul instituțiilor și activităților  și produselor culturale ce conlucrează la constituirea spiritului individual și colectiv. Între acestea sistemul educațional și activitatea educațională  și valorile incluse în procesul de învățământ sunt cele mai importante.

Subsistemul instituțiilor culturale și activitatea culturală extrașcolară sunt factori slabi de formare a spiritului și de dezvoltare a activității spirituale deoarece  instituțiile culturale, activitățile culturale și valorile culturale sun permanent degradate de agenții capitalismului spre a menține la nivel cultural cât mai scăzut poporul.

Instituțiile religioase și activitățile religioase sunt pervertite de oligarhia capitalistă și sunt transformate în mijloace de distrugere a spiritului și activității spirituale.

De fapt așa-numitul pilon spiritual al societății capitaliste este o simplă sculă a aservirii capitaliste a poporului.

În fapt pilonul spiritual în orânduirea capitalistă este doar formal propagandistic. Scopul capitaliștilor este reducerea componentei spirituale a persoanei și colectivității la un simplu sistem psihic accesoriu al organismului biologic. Nu poate fi vorba de un pilon spiritual autentic în societatea capitalistă ci doar de un simulacru propagandistic de vitrină capitalistă.

Trimiteți un comentariu