2017/01/04

Reamintirea luptei contra capitaliștilor

Vă reamintesc:


Lupta economică:


Mărirea salariilor și micșorarea profiturilor. 

Între profit și salariu este un raport contadictoriu: cu cât este mai mic salariul cu atât mai mare este profitul. Principala luptă între muncitori și capitaliști este lupta pe venitul net creat. Nu vă luați după propaganda lor mincinoasă. Profitul nu se scoate decât din munca muncitorilor printr-o repartiție partinică a venitului curat.


Lupta politică:


Ocuparea pozițiilor de putere în stat.

Trebuie înlăturați din funcțiile de conducere agenții capitaliștilor. Agenții capitaliștilor ocupă funcții în conducerea statală pentru: darea de legi de mărire a profiturilor și micșorarea salariilor, pentru acapararea terenurilor, pentru mărirea prețurilor și tarifelor, pentru deposedarea poporului de resursele pământene și subpâmântele. Agenturile capitaliste care au ocupat pozițiile de conducere ale statului nostru vor să controleze mișcarea socialistă prin impostorii înfiltrați în toate organizațiile. Numai lupta fățișă împotriva lor poate deconspira agentura capitalistă antiromânească care parazitează mișcările socialiste.


Lupta ideologică: combaterea ideologiei capitaliste.


Principala preocupare a ideologilor capitaliști este  acum destructurarea conștiinței celor ce muncesc, adică îndobitocirea lor prin prostituție, prin drogare, prin alcoolizare, prin îndoctrinare religioasă prin internetizare și prin manipulare radio și televizie. Ideologii capitalismului actual au înaltă calificare biologică, psihologică și  sociologică și operează mascat sub forma ,,educatorilor binefăcători”. Acești criminali trebuie deconspirați pentru că sunt mult mai periculoși decât doctrinarii din secolul XX deoarece operează la nivelul infrastructurii persoanei distrugând însuși motorul mișcării personale care este motivația. Ei sunt în stare să vă substiuie motivațiile voastre naturale cu motivații prelucrate în laboratoarele lor psihologice. De exemplu vă pot determina să acționați împotriva nevoilor naturale pe care le aveți. Ei pot să vă sugereze să vă sinucideți ca să îi scutiți pe ei să vă omoare. 

Nivelul spiritual al existenței umane este abolit în practica ideologică capitalistă. Primul atac pe care îl dau ideologii capitaliștilor sub aspectul acesta este atacul la nivelul conștiinței. 

După ce vă coboară la nivelul psihicului animalic ei nu mai au treabă ideologică pentru că nu mai pe cine să aplice operațiuni ideologice. 

Următoarea etapă este destructurarea psihologică în urma cărora sunteți reduși la simple organisme ajutate de un sistem psihic elementar de supraviețuire.

De aici încolo treaba ideologilor capitaliști este gata și începe treaba săpunarilor pentru că capitaliștii trebuie să se țină curați.
Trimiteți un comentariu