2015/08/27

Terminologie capitalistă- Stat


Stat de drept

Statul de drept este statul care lucrează după drept adică fie după dreptate fie după norme juridice. Dacă lucrează după dreptate atunci este un stat al capitaliştilor. Dacă lucrează după norme juridice atunci aceste norme sunt legile capitaliştilor. Respectarea normelor capitaliste este garantată de organele de forţă capitalistă.

 

Stat de nedrept

Statul de nedrept este statul care fie acţionează nedrept fie acţionează fără norme. Exemple de state de nedrept sunt statele comuniste primitive şi statele comuniste moderne. Aceste state acţionează fără norme juridice şi prin consecinţă fără dreptate ( faţă de capitalişti).

 

Stat tehnocratic

Statul tehnocratic este statul nepolitic adică statul ce nu deţine puterea ci acţionează în baza unor norme tehnice şi pe baza tehnologiei şi tehnicii. Este statul natural, fizic, chimic, biologic şi cel mult psihologic. Deserveşte interese naturale ale populaţiei şi interese economice ale capitaliştilor.

 

Stat politic

Statul politic este statul care acţionează în baza puterii sale asupra populaţiei prin utilizarea forţei. 

 

Stat apolitic

Statul apolitic este statul fără putere, stat care acţionează dacă este manipulat din exterior de agenţi diferiţi. Termenul de stat apolitic este un termen al lexicului fantomă al limbii capitaliste. Totuşi statul apolitic este o formă capitalistă de stat care acţionează tehnocratic considerând poporul populaţie şi populaţia un conglomerat biologic manipulabil. Este apolitic pentru că maschează puterea sub acţiuni cvasigenerale.

 

Stat naţional

Statul naţional este statul care acţionează asupra unui conglomerat populaţional sau asupra unei sinteze populaţionale care are trăsături unitare. Statul naţional este o capcană politică creată de capitalişti în secolul XIX în vederea emancipării întreprinzătorilor capitalişti locali. Statul naţional suportă o metamorfoză rezultată din eterogenitatea etnică a poporului condus. Statul naţional este treapta intermediară a dezvoltării statului poporan care îi premerge. Statul naţional este urmat în linia dezvoltării capitaliste de statul internaţional în care diferenţele etnice se anihilează şi viaţa popoarelor se standardizează după principiile economice ale capitalismului. 

 

Stat internaţional

Statul internaţional este statul care acţionează asupra mai multor popoare pe baza forţei, vicleniei şi violenţei. Statul internaţional este statul oligarhiei capitaliste transpoporane. 

 

Stat democratic

Statul democratic este statul în care puterea aparţine poporului prin interpuşi adică prin intermediul minorităţii capitaliste. 

 

Stat nedemocratic

Stat nedemocratic este statul populist care impune voinţa oarbă a maselor prin intermediul unui grup politic care pretinde că cunoaşte nevoile gloatei.

 

Stat suveran

Statul suveran este statul care crede că este stăpân asupra teritoriului poporului pe care îl conduce. 

 

Stat nesuveran

Stat care se conformează voinţei forţelor străine poporului pe care crede că îl conduce. 

 

Stat marionetă


Statul marionetă este statul care adoptă democraţia capitalistă americană şi conduce poporul pe cele mai înalte culmi ale colonialismului.
Stat nemarionetă

Statul care nu execută întocmai şi la timp ordinul oligarhiei capitaliste imperiale. Statul nemarionetă duce poporul la nenorociri adică la războaie cu statele democratice strânse unitar în jurul liderului capitalist mondial.

Trimiteți un comentariu