2008/07/07

Psihologie capitalistă

Cum să meargă învăţământul românesc bine când sabotorii sunt în interiorul sistemului de învăţământ român?
Profesorul universitar de la Universitatea din Bucureşti de la Facultatea de Psihologie Mielu Zlate a coordonat manualul de psihologie de liceu editat la editura Aramis în anul 2005.Coautori au fost Tinca Creţu, Nicolae Mitrofan şi Mihai Aniţei.ISBN 973-679-234-X.Manual de clasa a X a.
Manualul este valabil pentru pregătirea în vederea admiterii la facultate de psihologie.
O condiţie necesară a unui manual este ca el să transmită cunoştinţele sigure ale unei ştiinţe făcînd abstracţie de erori, incertitudini, experimente nefinalizate.Pentru licean este nevoie ca el să fie bazat pe ceea ce a învăţat după 12 ani de şcoală. El trebuie sa aibă certitudini pentru a fi un om de bază şi a porni cu succese în viaţă şi nu cu handicapul unor cunoştinţe dubioase, deprinderi neconsolidate, priceperi incomplete.
Este inadmisibil ca tocmai nişte profesori universitari să dea dezlegare la utilizare unui manual care prezintă tocmai într-o disciplină ştiinţifică atât e puţin maturizată cum este psihologia cunoştinţe incerte, incomplete, şi uneori greu accesibile chiar sub aspect logic.

Autorul Mihai Aniţei scrie la pagina 41:

,,În schimb, ceea ce este constant, comun, general valabil pentru oricare măr este sâmburele, el este ,,esenţa,,.Pentru a ajunge la esenţă trebuie să dăm la o parte ceea ce este aparent, conjunctural, contextual. Aşadar, însuşirile sunt ,,ascunse,,, invizibile, inpalpabile, nu sunt accesibile direct simţurilor noastre.

Se deduce că sâmburele mărului este invizibil. El este esenţa. Contradicţie.
Profesorul nu a ştiut să dea un exemplu de operaţie de surprindere prin gândire a esenţei unui obiect.

Mai departe ne dă definiţia gândirii
.
,,Gândirea este procesul psihic care se desfăşoară într-un plan mintal, intern, subiectiv,uzând de judecatţi, raţionamente, operaţii cognitive, cu ajutorul cărora realizează o procesare profundă a realităţii,,.

Deci gândirea procesează realitatea.Nu procesează informaţiile despre realitate.

La pagina 42
Limbajul ştiinţific ,,Este un limbaj riguros al definiţiilor, al legilor,sunt formulări precise, clare, care nu lasă loc de dubii.,,

Se adevereşte exigenţa mai jos.

Pagina 43

,,Gândirea este procesul cognitiv superior de procesare a însuşirilor, esenţiale, necesare şi logice cu ajutorul unor operaţiii abstract formale,...,,

Aici procesul procesează însuşirile.Deci ajunge doar să gândeşti că lucrurile se şi schimbă în însuşirile lor esenţiale.

La pagina 45

,,Expresia logică a raţionamentului deductiv este silogismul în care , pornind de la două premise, se extrage o concluzie. Concluziile extrase dintr-un set de reguli pot fi juste numai dacă premisele sunt valide şi precis formulate.,,

1.Silogismul are numai două premise?
2.Concluziile se extrag din reguli nu din judecăţi sau propoziţii?
3.Valoarea de adevăr a unei concluzii se apreciază prin justeţe?
4.Premisele sunt valide sau tipul de raţionament aplicat asupra premiselor?

Se pare că autorul nu are cunoştinţele elementare de logică dar ţine lecţii despre suflet sub patronajul unui profesor universitar.

Rezultatul unui asemenea lucru este scăderea încrederii în psihologie în facultatea de psihologie, în Universitatea din Bucureşti.
Trimiteți un comentariu