2016/09/10

Explicații limbologice asupra termenului justiție capitalistă


Capitala bucalistă a României- Sectorul 2 la colț cu Hlizeanu

Propagandiștii capitalismului occidental în lupta lor complexă împotriva popoarelor se agață de vocabularul limbii române. Această metodă a prostirii poporului este practicată după lovitura de stat din 1989 în România. Bineînțeles că dușmanii interni ai poporului român erau predispuși din timpul socialismului să strice mintea românilor prin stricarea limbii române.

Astăzi, aici prezint stricarea termenului justiție.

Ca și ceilalți termeni pervertibili ai lexicului românesc și acesta a fost valorificat în direcția distrugerii conștiinței sociale române. Scopul pervertirii termenului justiție este confuzia dintre starea de dreptate existentă în societate în urma procesului de judecare sistemul organelor judecătorești și activitatea judecătorească precum și sistemul organelor de stat însărcinate cu investigarea dinaintea judecării.

Confuzia dintre starea potențială finală a relațiilor dintre oameni desemnată de termenul justiție adică dintre dreptate și sistemul instituțiilor ce desfășoară activitatea de realizare a dreptății  prinde bine capitaliștilor pentru că dă impresia că simpla existență a organelor capitaliste de stat asigură existența justiției adică a dreptății. De exemplu dacă există poliție, există justiție. Dacă există procuratură există justiție, dacă există judecătorie există justiție. Nimic mai fals. Existența poliției capitaliștilor, a procuraturii capitaliste, a judecătoriilor capitaliștilor nu asigură existența justiției adică a dreptății. Perverșii capitaliști continuă cu argumentul că pentru a fi justiție adică dreptate mai este necesar ca organele de stat capitaliste trebuie să lucreze. Nu este adevărat nici  că existența celor două adică a instituției și activității asigură existența justiției. Poate exista și sistemul instituțiilor și activitatea lor specifică și justiția nu este asigurată.  Instituțiile capitaliste pot exista și pot acționa și justiție să nu existe. Ceea ce rămâne stabilă permanent este iluzia propagandistică că există justiție pentru simplul fapt că există instituții și există activități care simulează realizarea stării de justiție.

Deci români! Nu vă mai faceți iluzia și nu mai mușcați momeala capitalistă a existenței justiției. Utilizarea termenilor  ca  ,, justiție” are unic scop să îndobitocească poporul cu idea că există justiție.

Așa cum s-a demonstrat toate instituțiile capitaliste au caracter istoric ( trecător) și au caracter de clasă ( adică servesc nevoile clasei capitaliste) și implicit caracter ideologic ( derutant).

Denunirea instituțiilor și activităților destinate realizării justiției adică dreptății sociale trebuie făcută diferențiat astfel încât numele fiecăreia să indice exact cu ce se ocupă pentru a putea identifica precis locul și rolul acestor instituții și activități în cadrul colectivității umane orânduite capitalist.
Trimiteți un comentariu