Postare prezentată

10 Essential British English Expressions - Volume 2

2016/09/18

Mecanismul colonizării României


1. Redevențe pentru bogățiile noastre

În colonialism, proprietarul de drept al resurselor naturale în cazul nostru poporul român se alege cu nimic din exploatarea propriilor resurse anume cu o parte din douăzeci. Statul român pierde ireversibil controlul asupra resurselor prin mecanismul redevențelor. Mecanismul redevențelor este impus în România în dauna poporului român.

Mecanismul redevențelor a fost chiar de aceea inventat: ca să transfere resursele de la cei ce le au de la natură către cei ce nu le au de la natură.

2. Pedepse istorice

O pedeapsă exemplară a primit poporul român că a scăpat în timpul socialismului de datoriile față de capitaliștii occidentali, scăpase de robia imperialistă occidentală a datoriilor. Pentru această eliberare douăzeci de ani țara noastră a fost scoasă de pe piețele financiare internaționale. Artizanul lichidării datoriilor externe ale României Nicolae Ceaușescu a fost și el lichidat prin asasinare. După asasinarea președintelui Republicii Socialiste România a urmat asasinarea poporului român, asasinare lentă, premeditată și cu bătaie lungă. Au vrut capitaliștii occidentali să ne arate că nu se tolerează libertatea poporului român.

Colonizarea rapidă și masivă a României a fost doar premisa pentru o mai lesnicioasă dezmembrare economică și apoi teritorială a țării. Dezmembrarea României apare ca un efect natural a descompuneriii economice a țării și a împrăștierii clasei muncitoare în ghetourile occidentale. Deci au distrus întreprinderile, au împrăștiat forța de muncă, au furat bunurile noastre naturale, au desființat armata, au degenerat sistemul de învățământ. Aceste acțiuni au ca autori oligarhia capitalistă occidentală unită în actul criminal de distrugere al țării noastre.

3. Ajutorul trădătorilor

Politicienii români și administratorii țării s-au transformat subit din cetățeni români și patrioți în trădători de neam prin colaborare la experimentele demografice, economice, sociale, politice și culturale făcute de oligarhia capitalistă străină, experimente pe care ei în mod ipocrit le numesc reforme dar pe care le putem recunoaște imediat ca un colaboraționism criminal al trădării.

Experimentele criminale colonialiste făcute de oligarhia capitalistă occidentală cu colaborarea trădătorilor au fost:

  1. Demolarea industriei române;
  2. Segmentarea unor companii naționale necesarmente integrate ( precum cele din domeniile căilor ferate sau electricității);
  3. Împărțirea criminală a produsului intern brut în favoarea capitaliștilor și în defavoarea muncitorilor;
  4. Vârârea pe gât a creditelor inutile numai pentru a scoate dobânzi și profituri nemeritate de pe poporul român;
  5. Obligarea poporului român la plata creditelor abuzive și a dobânzilor inutile pentru noi;
  6. Batjocorirea votului popular; de fiecare dată la alegeri ies numai servitorii Occidentului la comanda țării, niciodată patrioții.

Dacă guvernanții români nu au trădat colaborând cu jefuitorii capitalisti occidentali atunci să ne răspundă la următoarea întrebare:

Cum s-a ajuns ca România să fie furată de români dar să ajungă aproape integral la străini?

Organele de stat însărcinate cu cercetarea, judecarea și pedepsirea infractorilor de rang național nu au prins alți hoți decât pe români în timp ce statisticile dovedesc că atât economia cât și controlul economiei române se află în mâinile străinilor.

Controlarea economică a României de către străini a fost posibilă deoarece în perioada postpucistă guvernații momentului adică politicienii, administratorii centrali și administratorii locali, au cedat controlul economic străinilor. Pe noi nu ne interesează  în primul rând, condițiile săvârșirii acestei fapte periculoase social împotriva românilor ci ne interesează că fapta a fost făcută și că a produs efecte criminale la nivelul întregului popor român.
Trimiteți un comentariu