2016/10/07

De la opinare la acționare către merit


Meritul se obține în două trepte: opinarea și acționarea.Opinarea este acțiune indirectă asupra obiectului.Opinarea nu este decât actul comunicațional prin care atitudinea față de un obiect este exprimată către cineva. Opinarea este o mișcare slabă pe care o face un om care are totuși curaj căci adeseori colectivitatea în care trăiește este inertă față de o stare de fapt care necesită schimbare. Opinia poate fi orală, scrisă, imagistică, etc. Opinia poate conține un refuz, o afirmație, o negație, o respingere, o admitere, o apărare, etc. a unei stări de fapt. Caracterul său slab vine din efectul indirect asupra obiectului. Autorul opinării produce cu o opinie un efect asupra unor potențiali agenți ai schimbării obiectului vizat de opinie. Puterea de transformare a opinării este cu atât mai mare cu cât opinatorul are autoritate mai mare asupra potențialilor agenți. Dacă opinatorul nu are nici o influență asupra oamenilor prezenți atunci este posibil ca să aibă influență numai asupra viitorilor agenți cu condiția ca opinia să fie publicată în vreun fel. O opinie care nu este propagată public rămâne un instrument potențial de acțiune.

Dacă opiniile personale  se unifică se obține opinia publică. Opinia publică este o dimensiune a caracterului colectivității respective (Erich Fromm ).
Trimiteți un comentariu